Zoek een nascholing
Je bent hier: Secundair onderwijs / Wiskunde - Wetenschappen - STEM / Fysica   Wiskunde evalueren in de hervormde eerste graad

Wiskunde evalueren in de hervormde eerste graad

Wist je dat…

  • wiskundeleraren tot 25% van de lestijd invullen met toetsen, taken en proefwerken?
  • het opstellen van leerplangerichte wiskundevragen geen eenvoudige taak is, zeker nu de taxonomie van Bloom ook beheersingsniveaus aangeeft?
  • veel vakgroepen en scholen hun manier van evalueren kritisch onder de loep nemen naar aanleiding van de nieuwe eindtermen wiskunde en de onderwijshervorming?

Genoeg redenen voor een navorming rond het evalueren van wiskunde in de eerste graad!

Deze nascholing wil deelnemers wapenen met evaluatiepraktijken waarvan we uit onderzoek weten dat ze werken. We zorgen daarnaast voor veel concrete voorbeelden uit de eerste graad.

Programma

In deze nascholing leggen we onze eigen evaluatiepraktijk op de testbank. Zo brengen we onze eigen evaluatiestijl in kaart, leren we leerplangerichte vragen opstellen en reiken we modellen aan voor een faire verbetering. Daarbij hebben we voldoende aandacht voor de uitdagingen die er rond evalueren zijn met de nieuwe eindtermen in de 1ste graad. Via enkele markante experimenten met de deelnemers beogen we bewustwording van het onvermijdelijk, subjectieve karakter van evalueren. We behandelen vraagstelling en werkwijzen om de tijd die naar evaluaties gaat in te perken.

Onder het motto ‘what you test is what you get’ leren we hoe we vaardigheden en attitudes in onze evaluatie kunnen meenemen. Elke wiskundeleerkracht droomt er immers van dat leerlingen wiskundig inzicht verwerven, probleemoplossend kunnen denken, dat ze reflecteren over oplossingsstrategieën en zin krijgen in wiskunde. Maar dat vertalen naar onze manier van evalueren is niet altijd even evident en soms blijven we hangen in evaluaties die gericht zijn op reproductie van procedures en methodes. Hiervoor reiken we enkele voorbeeldvragen aan.

Tijdens de nascholing komen de ‘klassieke’, maar erg veelgebruikte evaluatiemethode aan bod: taken, toetsen en proefwerken, maar vermits er op veel scholen hevige debatten gaande zijn over alternatieve evaluatiepraktijken, bespreken we ook van deze evaluatievormen de uit onderzoek gedestilleerde voor- en nadelen. Zo is elke deelnemer op het einde van de navorming in staat om de juiste keuzes te maken op vlak van evalueren in zijn eigen praktijk.

Enkele weken voor de nascholing worden de deelnemers uitgenodigd om de navorming online voor te bereiden (+/- 15 minuten werk), daarnaast brengt iedereen ook een eigen toets of proefwerk mee voor het 1ste en/of 2de jaar.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • evalueren hun evaluatiemethode en kunnen ze bijsturen op basis van aangereikte vragen en modellen;
  • leren hoe ze vaardigheden en attitudes in hun evaluaties kunnen meenemen;
  • kunnen een juiste keuze maken voor een evaluatievorm in hun eigen lespraktijk.

Doelgroep

Leerkrachten wiskunde 1ste graad A- en B-stroom.

Begeleiding

Filip Moons was namens de Vlaamse Vereniging voor Wiskundeleraars mee betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe eindtermen wiskunde. Hij is als doctoraal onderzoeker binnen de wiskundedidactiek en als lerarenopleider wiskunde verbonden aan de Universiteit Antwerpen. Hij is een voormalig wiskundeleraar en redactielid ‘Uitwiskeling’.

Praktisch

Cursuscode: 20/WIS/039A

Drank en syllabus inbegrepen.


Jouw bijdrage: 65 EUR.
Inlichtingen bij: Clara Wouters, 03 265 17 03, Clara.Wouters@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Eigen toets & eigen examen.

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Vragelijnst invullen online.

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 28 oktober 2020 14:00u 17:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen