Welkom

Het Centrum Nascholing Onderwijs of CNO is een universitair nascholingscentrum voor onderwijspersoneel. Binnen de Antwerp School of Education van de Universiteit Antwerpen vormt het een zelfstandige entiteit. Lees hier meer over CNO.


 

Waarom registreren?

Het CNO biedt jaarlijks meer dan 600 nascholingen aan, maar wenst toch gepersonaliseerde dienstverlening te realiseren. Door te registreren en een interesseprofiel samen te stellen kan het CNO je via mail aangepaste nieuwsbrieven bezorgen met een selectie van nascholingen op maat.

 

Welkom bij CNO

In de kijker

What's good for the best, is good for the rest! Uitdagend onderwijs voor cognitief begaafde leerlingen en alle anderen 08-05-2018

Lees meer

EHBO blended learning: zelfstudie + praktijkexamen 07-05-2018

Lees meer

Dag van het ondersteunend personeel - 26/04/2018 26-04-2018

Tijdens deze ‘Dag van het ondersteunend personeel’ staan we stil bij de uitgebreide functie van het ondersteunend personeel uit het gewoon en buitengewoon basis-, secundair, volwassenen - en hoger onderwijs, waarbij we jou de kans bieden om verdiepende workshops te volgen aansluitend bij uw functiespecificatie. Zo krijg je meteen ook de kans om naast de kennismaking met een aantal thema’s, ook collega’s te ontmoeten met een gelijkaardig opdrachtenpakket om zo uw sociaal-professioneel netwerk verder uit te breiden. Tijdens deze dag wordt dan ook uitdrukkelijk aandacht besteed aan werkvormen die ervarings- en informatie-uitwisseling bevorderen.

Lees meer