CNO

Universitair nascholingscentrum voor onderwijspersoneel

 

Over CNO  Contacteer CNO

De Boogkeers
Campus Drie Eiken - gebouw D
Bekijk nu de opnames van de nascholing Taalintegratietrajecten van 30/09/2021!
De Boogkeers - onthaal
Leslokaal

Prioritaire nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering:
B+: bestemming bereikt bij wiskundeleraren in de B-stroom

Ga jij aan de slag met ontwikkeling van de wiskundige vaardigheden van jouw leerlingen B-stroom, in de vakken wiskunde, PAV of via een geclusterde vakkencombinatie?

Wil je samen met je collega's en onder begeleiding van experten inzetten op het verhogen van de wiskundige vaardigheden van je leerlingen in een geïntegreerde context?

Teken dan in op een 2-jarig professionaliseringstraject op maat van je school, je klassen en je eigen noden als leerkracht. Wij bieden een 2-jarig professionaliseringstraject aan op maat, een combinatie van schooloverstijgend én ter plaatse in jouw school. Je vakcollega's uit de 2de en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit zijn van harte welkom om de leerlijn te garanderen.

Het traject biedt gedurende twee jaar sessies aan die zowel focussen op een krachtige leeromgeving en het leren in samenhang alsook op de inhoudelijke en vakdidactische expertise die nodig is om les te geven aan deze specifieke doelgroep. Het traject bestaat zowel in jaar 1 als in jaar 2 uit 5 dagen met eventueel mogelijkheid tot meer keuzesessies.

Wij, Universiteit Antwerpen, PXL, POV en CNO slaan de wiskundige handen in elkaar en heten je van harte welkom in het B+-project.

Interesse? Schrijf hier in ten laatste op 27 juni ‘22. De plaatsen zijn beperkt. Het project is gratis dankzij de subsidie ‘nascholing op initiatief van de Vlaamse Regering (prioritaire nascholing)’.


Lerarenteams secundair onderwijs A-stroom gezocht die het niveau van wiskundig redeneren in hun klas(sen) willen bestuderen en optimaliseren

In het Europees project LESSAM, onderzoekt Edubron, UAntwerpen samen met drie andere universiteiten (Cyprus, Griekenland, Nederland) hoe wiskundig redeneren in het secundair onderwijs kan worden bevorderd. We zijn op zoek naar lerarenteams uit het 1ste, 2de, 3de en 4de jaar secundair onderwijs A-stroom, ASO, TSO of KSO die het niveau van wiskundig redeneren in hun klas(sen) willen bestuderen en optimaliseren. Lerarenteams kunnen deelnemen aan een gratis professionaliseringstraject waarbij ze aan het hand van Lesson Study inzicht krijgen in het bevorderen van wiskundig redeneren in hun klassen. Lesson Study is een methode waarbij leraren in team aan de slag gaan als onderzoekers in de eigen klas. In dit traject worden lerarenteams ondersteund door wiskunde-experten.

Meer informatie en inschrijven (voor 8 juli) kan via deze link.
Hebben je interesse, maar zijn er nog enkele vragen? Twijfel niet om Katelijne Barbier (03 265 89 55) te contacteren.


In de kijker

Kracht en beweging 19-09-2022

De onderwerpen kracht en beweging zijn voor leerlingen niet eenvoudig om te begrijpen. Leerlingen kennen die begrippen wel goed uit het dagelijks leven, maar in de fysica geven we er een andere, wetenschappelijke betekenis aan. Geef je in de tweede graad een wetenschapsvak waarin eindtermen gekoppeld aan kracht en beweging aan bod komen, wil je je basiskennis grondig opfrissen of wil je basiskennis verwerven, dan kan je in deze tweedaagse cursus terecht.

Lees meer

Eerste hulp voor startende leraren: boost je onderwijsaanpak! 22-08-2022

Je eerste job in het onderwijs? Je bent net gestart en hebt (nog) geen pedagogisch diploma? Dan is dit traject er voor jou. Ongetwijfeld heb je al heel wat beleefd en doe je elke dag nieuwe indrukken op, beleef je fijne momenten maar zit je ook wel eens met de handen in het haar door de vele, complexe zaken die op je afkomen.
Tijdens dit traject ga je gedurende de eerste twee dagen dieper in op thema’s waar je elke dag mee te maken krijgt. Je legt de noodzakelijke verbanden tussen het stellen van doelen, het vastleggen van je onderwijsaanpak, het opzetten van je evaluatie en het bepalen van je klasmanagement. Je zoomt sterk in op jouw omgang met de klasgroep. Gedurende de twee daaropvolgende halve dagen werk je door op specifieke vragen waar je als startende leraar mee te maken krijgt. Je bespreekt deze samen en onderzoekt mogelijke acties om jouw huidige aanpak te versterken.

Lees meer

Voorbereid aan de start. Richtlijnen voor je eerste dagen als nieuw directielid 22-08-2022

Je hebt gesolliciteerd of bent gevraagd. Je komt uit het lerarenkorps of je komt niet uit het korps. Je komt uit het onderwijs of niet. Je wordt adjunct of directeur. Je hebt hoe dan ook één element gemeen: je staat voor een nieuwe uitdaging. Een klein overlevingspakket en een moment van reflectie in gezelschap van gelijkgezinden om bewuster en krachtiger aan de start te staan!

Lees meer

Nascholingsaanbod voorjaar 2022

Ontdek het ruime nascholingsaanbod van CNO voor het voorjaar 2022 op de manier die bij jou past!

  • Gebruik de boomstructuur van onze website via de knop 'Nascholingsaanbod' links bovenaan.
  • Ga gericht op zoek via de zoekfunctie van onze website rechts bovenaan.
  • Blader door één of meerdere van onze themaboekjes:

Taal en cultuur,
maatschappij en economie

Wetenschappen, wiskunde, techniek en STEM

Leerlingenbegeleiding

Basisonderwijs

Leidinggevenden en ondersteunend personeel

Vakoverschrijdend aanbod


Taaltrajecten: Taalondersteuning voor leerlingen die daar extra nood aan hebben

Welke bouwstenen zijn nodig voor effectieve taalondersteuning? In 2020 gaf de Vlaams minister van Onderwijs de opdracht aan de Universiteit Antwerpen, in partnerschap met de hogescholen Odisee en Thomas More, om een onderzoek naar taalintegratietrajecten uit te voeren. Het onderzoek moest een wetenschappelijk onderbouwd antwoord geven op volgende vraag: wat zijn de kenmerken van een effectief taaltraject voor leerlingen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen?

NIEUW! 20/05/2022 - Themadag 'Focus op taal'
Hebben je leerlingen extra ondersteuning nodig voor Nederlands? Wil je volgend schooljaar graag (nog meer) taalsteun bieden, maar weet je niet precies hoe dit aan te pakken? Dan krijg je tijdens deze themadag niet alleen een kader, maar ook concrete voorbeelden van collega’s die in hun klaspraktijk hier al aan werken.

30/09/2021 - online avondnascholing
Tijdens een online avondnascholing vertelden de onderzoekers hoe je een taaltraject uitbouwt en welke bouwstenen hierbij essentieel zijn. Ze legden uit welk materiaal je op de website www.taaltrajecten.be vindt en hoe je ermee aan de slag kan gaan van kleuter- tot en met secundair onderwijs. Kon je er niet bij zijn of wil je één of meerdere sessies herbekijken? Je vindt alle opnames terug op deze pagina.

01/12/2021 - lezing Stadscampus
Tijdens deze lezing gaf Jordi Casteleyn meer duiding over het ontstaan van het project en de wetenschappelijke adviezen die werden geformuleerd. Hij ging onder andere in op de vraag wat schoolteams kunnen doen, want taaltrajecten vragen een schoolbrede aanpak. Je kan de lezing herbekijken via dezelfde pagina.Een andere vraag?

Contacteer ons:

 03 265 29 60 
 cno@uantwerpen.be


Volg ons op:

 Facebook
 LinkedIn
YouTube

 

 

 

 

Voor een optimale functionaliteit van deze website raden wij de browser Firefox aan. 

Ervaart u problemen bij het inschrijven? Kijk dan eerst na of u de laatste update(s) van Firefox hebt geïnstalleerd én of uw pop-upblocker is uitgeschakeld.