Welkom

Het Centrum Nascholing Onderwijs of CNO is een universitair nascholingscentrum voor onderwijspersoneel. Binnen de Antwerp School of Education van de Universiteit Antwerpen vormt het een zelfstandige entiteit. Lees hier meer over CNO.

 

 


Maak kennis met ons aanbod basisonderwijs voor het voorjaar via deze nieuwe, beknopte brochure!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voor een optimale functionaliteit van deze website raden wij de browser Firefox aan. 

Ervaart u problemen bij het inschrijven? Kijk dan eerst na of u de laatste update(s) van Firefox hebt geïnstalleerd én of uw pop-upblocker is uitgeschakeld.

In de kijker

Het stiekeme nut van kunst en cultuur - live online nascholing 07-05-2021

Kunst is een krachtige vorm van communicatie en daagt je uit om anders naar de werkelijkheid te kijken. Kunst kan jongeren inzicht geven in actuele en maatschappelijke thema's die in alle vakken aan bod kunnen komen, zoals identiteit, duurzaamheid, ecologie, migratie, … Bij de nieuwe eindtermen vormt cultureel bewustzijn één van de sleutelcompetenties, kunst en cultuur zijn daarbij transversale begrippen: ze helpen jongeren om zich te oriënteren in een complexe en snel veranderende samenleving. Hoe leer je jongeren reflecteren op zichzelf, op de anderen en op de wereld? Hoe kan je samen met je leerlingen kunst waarderen, ervaren en beschouwen? Ontdek het stiekeme nut van kunst en cultuur.

Lees meer

Burgerschap uitgeklaard - live online nascholing 29-04-2021

Het vak mens en samenleving/actief burgerschap in de eerste graad wil leerlingen voorbereiden op de huidige en toekomstige maatschappij. Daarbij staan attitudes, kennis en vaardigheden rond burgerschap centraal. Welke aanpak kan je binnen mens en samenleving/actief burgerschap hanteren? Welke inhouden komen in dit vak aan bod en hoe kan je die ook zonder specifieke opleiding aan je leerlingen meegeven? Extra: een maand lang toegang tot twee online modules met uitgewerkte lespakketten zit inbegrepen.

Lees meer

Duurzaam ICT-gebruik vraagt om een proactief ICT-beleid - tweede lesdag als live online nascholing 30-04-2021

Door de coronacrisis is het mogelijk duidelijk geworden dat de competenties van jouw team en jouw leerlingen wat betreft ICT-vaardigheden onvoldoende groot zijn. Een duurzaam ICT-beleidsplan kan hierbij ondersteunend en verhelderend zijn.

Lees meer

CNO maatregelen coronavirus

Update 4 januari 2021


Het Centrum Nascholing Onderwijs blijft open. Wij blijven kwalitatieve nascholingen aanbieden met respect voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, docenten, cursisten en partners.

We bieden onze nascholingen zoveel mogelijk online aan. In uitzonderlijke gevallen kunnen nascholingen plaatsvinden via contactonderwijs, mét mondmasker in grotere lokalen. We brengen de ingeschreven deelnemers persoonlijk via mail op de hoogte.


Vragen?

Voor verdere vragen, contacteer ons via cno@uantwerpen.be. Het CNO-team zal je zo snel mogelijk helpen.

Dank voor je begrip.

Het CNO-team


Toolbox Geïntegreerde Leerlingenbegeleiding

Maak spelenderwijs werk van een krachtig beleid op leerlingenbegeleiding!

Het realiseren van inclusief onderwijs dat tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen vraagt een krachtig beleid op leerlingenbegeleiding. Wil je samen met je collega’s het beleid op leerlingenbegeleiding in jouw school verder ontwikkelen? Dan is deze toolbox iets voor jou!

Deze toolbox omwat zowel inzichten als werkvormen. De kernfeiten van vier jaar onderzoek geven je nieuwe inzichten over inclusief onderwijs. Op basis daarvan analyseer je via concrete werkvormen het beleid op leerlingenbegeleiding in je eigen school. Dat doe je alleen of samen met je collega’s. De interactieve spellen maken meteen sterke punten en werkpunten zichtbaar. Tegelijk krijg je een beter zicht op je eigen rol en functioneren. Het resultaat? Concrete actiepunten voor meer en betere leerlingenbegeleiding in jouw school.

Klik hier voor meer informatie. Je kan de toolbox bestellen zolang de voorraad strekt.
Leerstoel Onderwijsvernieuwing en -samenwerking

De Leerstoel Onderwijsvernieuwing en -samenwerking organiseert in samenwerking met Antwerp School of Education (ASoE) en Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) “Haalbaar en gedragen werken aan schoolontwikkeling in uitdagende tijden”, een professionaliseringstraject rond schoolleiderschap in de brede zin van het woord voor alle onderwijsmensen die hun steentje willen bijdragen aan het schoolbeleid.

Meer informatie op deze pagina.