Welkom

Het Centrum Nascholing Onderwijs of CNO is een universitair nascholingscentrum voor onderwijspersoneel. Binnen de Antwerp School of Education van de Universiteit Antwerpen vormt het een zelfstandige entiteit. Lees hier meer over CNO.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voor een optimale functionaliteit van deze website raden wij de browser Firefox aan. 

Ervaart u problemen bij het inschrijven? Kijk dan eerst na of u de laatste update(s) van Firefox hebt geïnstalleerd én of uw pop-upblocker is uitgeschakeld.

In de kijker

Dag van de diversiteit in het s.o. - De school, een wereld van verschil(len) 23-09-2021

Op 23 september staat diversiteit centraal bij CNO. Bij de themadag De school, een wereld van verschil(len) voor het secundair onderwijs kan je kiezen uit een waaier van workshops om vanuit verschillende invalshoeken het thema diversiteit invulling en kleur te geven binnen jouw school.

Lees meer

Experimenten organische chemie 15-09-2021

Het is niet evident om in het secundair onderwijs experimenten organische chemie te ontwikkelen die kunnen en mogen worden uitgevoerd door de leerlingen. De wetgeving vormt hierbij heel vaak een struikelblok. Tijdens deze namiddag zullen een aantal experimenten worden voorgesteld die aan alle vereisten voldoen op vlak van wetgeving.

Lees meer

Duaal leren: hoe wordt het een succesverhaal? 04-10-2021

In deze nascholing krijg je mogelijke oplossingen en antwoorden op de uitdagingen die de organisatie van duaal leren met zich mee brengt. Alle betrokkenen hebben verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Wat betekent dat voor de rol van de leerkracht en trajectbegeleider? Hoe kan je inzetten op maatwerk en zelfsturing in de klas?

Lees meer

Fijne vakantie!

Het Centrum Nascholing Onderwijs wenst je na dit bewogen schooljaar een deugddoende vakantie toe en hoopt je volgend schooljaar opnieuw te mogen ontmoeten op de Boogkeers, op Campus Drie Eiken of via digitale weg.

Het CNO-team
Toolbox Geïntegreerde Leerlingenbegeleiding

Maak spelenderwijs werk van een krachtig beleid op leerlingenbegeleiding!

Het realiseren van inclusief onderwijs dat tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen vraagt een krachtig beleid op leerlingenbegeleiding. Wil je samen met je collega’s het beleid op leerlingenbegeleiding in jouw school verder ontwikkelen? Dan is deze toolbox iets voor jou!

Deze toolbox omwat zowel inzichten als werkvormen. De kernfeiten van vier jaar onderzoek geven je nieuwe inzichten over inclusief onderwijs. Op basis daarvan analyseer je via concrete werkvormen het beleid op leerlingenbegeleiding in je eigen school. Dat doe je alleen of samen met je collega’s. De interactieve spellen maken meteen sterke punten en werkpunten zichtbaar. Tegelijk krijg je een beter zicht op je eigen rol en functioneren. Het resultaat? Concrete actiepunten voor meer en betere leerlingenbegeleiding in jouw school.

Klik hier voor meer informatie. Je kan de toolbox bestellen zolang de voorraad strekt.
Leerstoel Onderwijsvernieuwing en -samenwerking

De Leerstoel Onderwijsvernieuwing en -samenwerking organiseert in samenwerking met Antwerp School of Education (ASoE) en Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) “Haalbaar en gedragen werken aan schoolontwikkeling in uitdagende tijden”, een professionaliseringstraject rond schoolleiderschap in de brede zin van het woord voor alle onderwijsmensen die hun steentje willen bijdragen aan het schoolbeleid.

Meer informatie op deze pagina.