Zoek een nascholing
Je bent hier:   What's good for the best, is good for the rest! Uitdagend onderwijs voor cognitief begaafde leerlingen en alle anderen

What's good for the best, is good for the rest! Uitdagend onderwijs voor cognitief begaafde leerlingen en alle anderen

Kinderen die geboren zijn in hetzelfde jaar kunnen erg verschillen in hoeveel kennis en vaardigheden die ze hebben en hoe snel ze leren. Als we alle kinderen van hetzelfde jaar dezelfde leerstof geven in hetzelfde tempo, dan lopen cognitief begaafde leerlingen het risico zich te vervelen, gefrustreerd en gedemotiveerd te raken, en allerlei gedrags- en mentale problemen te ontwikkelen.

Deze problemen kunnen we vermijden door onderwijs aan te bieden dat ook aansluit bij de onderwijsbehoeften van cognitief begaafde leerlingen. Kenmerkend voor deze leerlingen is dat ze sneller leren, meer voorkennis hebben, sterk zijn in het vinden en oplossen van problemen, goed abstract kunnen redeneren en verbanden leggen en een goed geheugen hebben. We kunnen rekening houden met deze kenmerken door mogelijkheden te creëren om het niveau te verhogen, het tempo te versnellen, te verbreden, te verdiepen en/of de complexiteit te verhogen. Concrete onderwijsaanpassingen zijn vaak een combinatie van verrijken, groeperen, versnellen en/of individualiseren.

Programma

Tijdens deze nascholing gaan we dieper in op praktische organisatie van onderwijs voor cognitief begaafde leerlingen ZONDER de noodzaak om te identificeren wie cognitief begaafd is. Goed onderwijs voor cognitief begaafde leerlingen is goed onderwijs voor alle leerlingen.

Het programma wordt flexibel aangepast aan de aanwezigen. We stellen voor:

  • Onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van cognitief begaafde leerlingen.
  • Verrijken: Ideeën voor klasorganisatie en uitdagende lesmaterialen voor binnen-klas differentiatie
  • Groeperen: Wat? Wie? Wanneer? Hoe?
  • Versnellen: Wat? Wie? Wanneer? Hoe?
  • Individualiseren: Onderwijs op maat voor uitzonderlijk begaafde leerlingen of dubbel bijzondere leerlingen (een combinatie van cognitieve begaafdheid en leerproblemen, ASS, ADHD, etc.)

Doelstellingen

De deelnemers:

  • Kennen de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van cognitief begaafde leerlingen;
  • Hebben een overzicht van mogelijke interventies om meer uitdagend onderwijs te geven;
  • Kunnen zelf cognitief uitdagend lesmateriaal evalueren en ontwerpen;
  • Hebben ideeën over hoe aangepaste interventies te organiseren in hun school.

Doelgroep

Leerkrachten en coördinatoren s.o., geïnteresseerde lectoren hogeschool.

Begeleiding

Stijn Smeets behaalde een doctoraat aan Vanderbilt University’s Peabody College (USA) over de langetermijn gevolgen van versnellen in het onderwijs voor cognitief begaafde leerlingen. Hij coördineert de praktijk-implementatie van Project TALENT, is mede-oprichter van de Expertisecel Begaafdheid (KULeuven) en oprichter van Modesto vzw. Zijn missie is om ervoor te zorgen dat tegen 2021 geen enkel kind zich verveelt in de school.

Praktisch

Cursuscode: 17/LZG/023A


Jouw bijdrage: 95 EUR.
Inlichtingen bij: Nicole Coveliers, 03 265 25 41, nicole.coveliers@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 8 mei 2018 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

! NIEUW ADRES !
Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen