Zoek een nascholing
Je bent hier:   Wegwijs in de dynamiek van Belgische en Europese rechtsregels

Wegwijs in de dynamiek van Belgische en Europese rechtsregels

Het ministerieel besluit van de federale regering houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus / COVID-19 te beperken is in strijd met de wet / de bijzondere wet / de Grondwet/ het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens / het EU-recht!
Hoe vaak hebben we dit soort uitspraken de voorbije twee jaar niet gehoord in een professionele of sociale context? Maar wat zijn al deze rechtsnormen precies? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? En hoe kan je deze complexe materie bevattelijk maken voor je leerlingen?

Programma

Deze interactieve nascholing geeft je een helder overzicht van de belangrijkste rechtsregels in Antwerpen, Vlaanderen, België en Europa en hun plaats in de zogenaamde 'hiërarchie der normen'.
Aan de hand van concrete voorbeelden gaan we op zoek naar de betekenis van een rechtsregel, de voornaamste verschijningsvormen ervan en het belang om deze uit elkaar te kunnen houden.

Doelstellingen

Na het volgen van deze nascholing...

  • benoem je het belang van rechtsregels in de samenleving, ten aanzien van gewoontes, moraliteit of rechtspraak;
  • onderscheid je de verschillende soorten rechtsregels die belangrijk zijn in onze maatschappij op lokaal, regionaal, federaal en internationaal niveau;
  • ontwikkel je de vaardigheid om op basis van het niveau van de rechtsregel een voorrang te bepalen en om te voorspellen hoe een rechter hierover zou oordelen;
  • beoordeel je het arsenaal aan juridische instrumenten dat de overheid ter beschikking heeft om op algemene, abstracte en bindende wijze de burgers te ordenen;
  • waardeer je de kunde of onkunde waarmee overheden daadwerkelijk omspringen met dit arsenaal aan regels;
  • leg je je leerlingen helder uit hoe rechtsregels werken en hoe ze onderling interageren.

Doelgroep

Leerkrachten die werken aan juridische competenties en burgerschapscompetenties, zoals leerkrachten recht, economie, PAV, geschiedenis, gedrags- en cultuurwetenschappen...
Er is geen bijzondere voorkennis vereist. Een algemene maatschappelijke interesse volstaat.

Begeleiding

Cedric Jenart is docent grondwettelijk recht. Hij behaalde een doctoraat in de rechten (Universiteit Antwerpen), LL.M (Harvard Law School), master en bachelor in de rechten [Universiteit Antwerpen en Vrije Universiteit Berlijn (Erasmus)]. Hij werkte voorheen als magistraat (auditeur) bij de Raad van State. Cedric Jenart liep ook stage bij het Grondwettelijk Hof en verschillende internationale advocatenkantoren.

Praktisch

Cursuscode: 22/REC/007A

Cursusmateriaal inbegrepen


Jouw bijdrage: 66 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Er wordt mogelijk op voorhand een tekst bezorgd om vertrouwd te geraken met een aantal begrippen.

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 30 november 2022 09:00u 12:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen