Zoek een nascholing
Je bent hier:   Team school! Leergemeenschappen als basis voor schoolontwikkeling. Concreet aan de slag met het schoolteam.

Team school! Leergemeenschappen als basis voor schoolontwikkeling. Concreet aan de slag met het schoolteam.

Als schoolleider sta je voor heel wat taken en uitdagingen, waarbij beroep wordt gedaan op een sterk responsief vermogen. Omdat het niet (meer) mogelijk is om al deze taken alleen uit te voeren is het delen van leiderschap een must. Het vormt ook in het onderwijskwaliteitskader een rode draad. Je kan dit realiseren via Professioneel Lerende Netwerken (PLN) en vormen van leergemeenschappen. Uit eerder onderzoek blijkt dat leergemeenschappen de condities bieden om dat leren en ontwikkelen van leerkrachten te stimuleren en hen te helpen met die veranderingen om te gaan. Leergemeenschappen zorgen ervoor dat leerkrachten hun praktijk delen en elkaar kritisch ondervragen op een voortdurende reflecterende, collaboratieve en leer-georiënteerde manier, met als doel het verbeteren van hun effectiviteit als professionals. Een essentiële vraag hierbij is dan: hoe hier juist leiding aan geven zodat taken kwaliteitsvol worden opgenomen en er een werkbaar evenwicht ontstaat tussen bottom-up ontwikkeling en voldoende aansturing vanuit visie en leidende principes?

Je krijgt toelichting bij de meerwaarde van het werken met leergemeenschappen binnen je school, hoe je hiermee concreet en haalbaar kan werken aan schoolontwikkeling en hoe je hiermee vorm kan geven aan onderwijskundig beleid, conform de kwaliteitsverwachtingen uit het OK.

Programma

Deze introductiesessie  voorziet in de eerste fundamentele stappen om met leergemeenschappen aan de slag te kunnen gaan. Je maakt kennis met de betekenis, de doelen, de rollen en de voordelen van werken met leergemeenschappen en krijgt de kans de eigen noden en die van de school in kaart te brengen. Er worden strategieën besproken om leergemeenschappen succesvol te implementeren, ten einde het professioneel leren van alle teamleden naar een hoger niveau te tillen.

Leerinhouden:

Voormiddag:

 • Bestaande vormen van leergemeenschappen leren kennen: lesson study, teacher design team, data team, vakdidactische leergemeenschappen,.... Waar zijn er verschillen, waar stemmen ze overeen?
 • Wat zijn overkoepelende basiscondities en succesfactoren voor goed werkende leergemeenschappen? Hoe maak je een keuze?
 • Inzicht meegeven in schoolontwikkeling vanuit Team school: wat zijn essentiële aandachtspunten bij het inzetten van leergemeenschappen als basis voor school- en kwaliteitsontwikkeling in lijn met en invulling gevend aan het referentiekader voor onderwijskwaliteit, OK (visieontwikkeling, leergemeenschappen opstarten en ondersteunen, leergemeenschappen inbedden in beleidsteams en schoolbeleid)?

Namiddag:

 • Wat houdt de concrete werking van leergemeenschappen in?
 • Hoe kan je dit als school(leider) opstarten?
 • Welke rol(len) dienen procescoach(es) te vervullen?
 • Hoe kan je dit als school(leider) en/of als ‘coach-the-coach’ ondersteunen?

Als werkvorm wordt een afwisseling gehanteerd tussen inspireren via presentaties, laten toepassen van deze inzichten op de eigen context en aanzetten tot zelfevaluatie.

Doelstellingen

Als doelstellingen bij deze inleidende module stellen we dat de deelnemer:

 • zich meer bewust zal zijn van het potentieel van professioneel leren via leergemeenschappen;
 • meer kennis zal hebben over het waarom en hoe bij het opstarten en ontwikkelen van leergemeenschappen als basis voor schoolontwikkeling;
 • inzicht zal hebben verworven wat betreft de wisselwerking tussen het werken met leergemeenschappen en vormen van schoolleiderschap;
 • zal beschikken over een basiskennis voor het implementeren van leergemeenschappen;
 • zich bewust zal zijn van persoonlijke en organisatorische sterktes en zwaktes bij het creëren van succesvolle professionele leergemeenschappen.

Doelgroep

Directeurs, coördinerende directeurs, TA(C)'s, middenkader, leerkrachten die mee leiderschap willen opnemen, pedagogisch begeleiders BaO, SO, HO en VO.

Begeleiding

Wouter Schelfhout heeft een rijke ervaring in het onderwijs als leerkracht, beleidsmedewerker, onderwijsinspecteur. Momenteel is hij als lerarenopleider verbonden aan Universiteit Antwerpen, waar hij onderzoek doet naar professionaliseringsbeleid, school- en kwaliteitsontwikkeling. Hij ondersteunt scholen vanuit GO ALL for learning®.  Hij is auteur van het boek ‘Team school. Leergemeenschappen creëren in onderwijs’ en copromotor van het Erasmus+project ‘Leading learning by networking’ (Lelenet).

Jan Vanhoof is als hoofddocent verbonden aan het Departement voor Onderwijs- en Opleidingswetenschappen (Faculteit Sociale Wetenschappen) van de Universiteit Antwerpen. Hij is er actief binnen de onderzoeksgroep EduBROn en is promotor van Lelenet. Zijn onderzoeksactiviteiten richten zich op kwaliteitszorg en schoolbeleid en in het bijzonder op de geïnformeerde beleidsvoering door scholen. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in onderzoek naar zelfevaluatie en informatiegebruik in scholen.

Praktisch

Cursuscode: 19/DR/219B

Dranken en broodjesmaaltijd met soep en dessert inbegrepen.

Beperkt aantal deelnemers!

Volgend schooljaar kan je een praktijkgerichte opleiding volgen als procescoach, gekoppeld aan een aantal intervisiemomenten. Je focust op je rol al procescoach, hoe je een leergemeenschap kan inbedden in het schoolbeleid en kan opstarten. Daarnaast oefen je een aantal organisatorische, (vak)didactische en groepsdynamische vaardigheden in.


Jouw bijdrage: 126 EUR.
Inlichtingen bij: Nicole Coveliers, 03 265 25 41, nicole.coveliers@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 18 mei 2020 09:30u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen