Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Logistiek en financieel beleid   Opleiding preventieadviseur basisvorming

Opleiding preventieadviseur basisvorming

Zoals bij wet omschreven, dienen lokale Preventie-adviseurs een ‘basisvorming niveau 3 veiligheid’ te volgen.

Opzet: inhoud preventieadviseur niveau III m.a.w. basisopleiding: enerzijds een goed beeld hebben van hun eigen plaats/functioneren in het welzijnsbeleid van de school en de nodige kennis hebben om hun taken als ‘preventieadviseur/hiërarchische lijn’ uit te voeren, anderzijds weten wat van de leerlingen in het beroepsleven verwacht mag/kan worden (bijv. VCA).

Programma

Dag 1: Kennismaking en inleiding/Wettelijke en juridische aspecten van het welzijnsbeleid

 • Duiding cursus
 • Programma en structuur
 • Afspraken paper
 • Bezoek documentatiecentrum
 • Situering in het onderwijs
 • Onderwijsinspectie 2.0 en inspectie-index/tool

 • ARAB en Codex Wet Welzijn op het Werk
 • AREI (VLAREM)
 • Toezicht Welzijn op het Werk (TWW)
 • Schoolreglement (werkplaats, laboreglement)
 • Aansprakelijkheid van werkgever, werknemer, hiërarchische lijn en preventieadviseur

Dag 2: Welzijnsstructuren/Welzijnsvelden: Arbeidsveiligheid-Elektriciteit

 • CPBW
 • IDPBW – GID
 • EDPBW – EDTC – bevoegd persoon
 • Toepassingen in een school
 • (Producten met gevaarlijke eigenschappen)

 • Dossier Elektrische installatie van de school
 • Risicoanalyse Elektrische Installatie
 • Procedure BA4 / BA5

Dag 3: Welzijnsvelden: Ergonomie/Welzijnsbeleid

 • Verlichting, verluchting, temperatuur
 • Lawaai
 • Kantoorergonomie
 • Zit-,sta- en tilhouding

 • Dynamisch Risico Beheersing Systeem
 • Risicoanalyse
 • Preventiemaatregelen
 • Globaal Preventie Plan en Jaarlijks Actieplan
 • Jaarregister

Dag 4: Welzijnsvelden: Arbeidsveiligheid/Welzijnsvelden: arbeidsveiligheid

 • Arbeidsongevallen
 • Arbeidsongevallenwetgeving
 • Registratie, administratie en onderzoek van arbeidsongevallen
 • Arbeidsongevallen, ernstige arbeidsongevallen

 • Brandveiligheid: wetgeving
 • Interventiedossier en evacuatieplannen, signalisatie
 • Interne noodplannen en procedure

 

Dag 5: Welzijnsvelden: arbeidsveiligheid/Welzijnsvelden: Psychosociale belasting en gezondheidsbescherming.

 • Bestel- en  aankoopprocedure
 • indienststellingsbeleid
 • Risicoanalyse
 • Praktische toepassing

 • Psychosociale belasting
 • PAPSY en vertrouwenspersoon
 • Gezondheidsbescherming

 Dag 6:

 • Afspraken paper - kwaliteitszorgsysteem
 • Praktijkvoorbeelden – keuze uit:
 • RA Gymzaal en sporttoestellen
 • HACCP – GHP – voedingsmiddelenhygiëne
 • Legionella
 • Stages
 • Asbest

 • Praktijkvoorbeelden en verschillende welzijnsdossiers 

Dag 7: bezoek didactische ruimte en afsluiting cursus:

 • Bezoek didactische ruimte

 • Herhaling en samenvatting wet welzijn
 • Aanpak in de praktijk
 • Evaluatie cursus
 • paperbegeleiding

Dag 8:

Paperverdediging

Doelgroep

Preventieadviseurs basis- en secundair onderwijs, preventieadviseurs in wording, technisch adviseurs, verantwoordelijke leerkrachten uit het technisch en algemeen en/of basisonderwijs en directieleden

Begeleiding

 

 

Praktisch

Deze cursus loopt over 8 dagen.

Cursuscode: 19/VEI/003A


Jouw bijdrage: 390 EUR.
Inlichtingen bij: Saskia Stuyven, 03 265 46 86, saskia.stuyven@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 3 oktober 2019 09:00u 17:00u Provinciaal Veiligheidsinstituut, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen
dinsdag 8 oktober 2019 09:00u 17:00u Provinciaal Veiligheidsinstituut, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen
donderdag 17 oktober 2019 09:00u 17:00u Provinciaal Veiligheidsinstituut, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen
vrijdag 8 november 2019 09:00u 17:00u Provinciaal Veiligheidsinstituut, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen
donderdag 21 november 2019 09:00u 17:00u Provinciaal Veiligheidsinstituut, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen
donderdag 28 november 2019 09:00u 17:00u Provinciaal Veiligheidsinstituut, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen
vrijdag 17 januari 2020 09:00u 17:00u Provinciaal Veiligheidsinstituut, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen
vrijdag 13 maart 2020 09:00u 17:00u Provinciaal Veiligheidsinstituut, Boomgaardstraat 22, 2600 Antwerpen


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen