Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Logistiek en financieel beleid   Omgaan met jonge kinderen met moeilijk gedrag: basiscursus

Omgaan met jonge kinderen met moeilijk gedrag: basiscursus

Zowat alle kinderen vertonen wel eens moeilijk gedrag. Bij sommige kinderen gebeurt het vaker en dan gaan leerkrachten best stevig in hun schoenen staan. Achterhalen waarom deze kinderen vervelend blijven doen, ook al vragen we hen om het anders te doen, is essentieel.

Programma

We bekijken hoe kinderen zowel vervelend als leuk gedrag aanleren. We kunnen kinderen helpen om vooral het leuke gedrag te leren en het minder leuke af te leren. Kinderen die steeds te ver gaan, vooral ruziën of vechten, kunnen we op een positieve manier benaderen. Onze omgang met de kinderen heeft een duidelijk effect op hun gedrag. We proberen verschillende houdingen uit.

We bekijken veelgebruikte strategieën in het onderwijs (bv. straffen en belonen) en herevalueren deze in het licht van nieuwe wetenschappelijke inzichten. We proberen zo te verklaren waarom bepaalde strategieën geen effect, slechts een kortetermijneffect of juist wel een effect hebben. Op deze manier kunnen we efficiënter handelen als kinderen moeilijk gedrag stellen.

Met de langetermijneffecten als uitgangspunt maken we keuzes over de aanpak van moeilijk gedrag. Omdat we als leerkracht nu eenmaal niet alles kunnen gezien hebben en niet constant bezig kunnen zijn met moeilijk gedrag, werken we aan een plan van aanpak met als doelstelling 'zelfsturend gedrag'. We willen kinderen vaardigheden aanleren waardoor zij op termijn hun gedrag zelf leren organiseren en zelf leren de juiste beslissingen te nemen. We willen zo vermijden dat kinderen opstandig worden en met niets nog te straffen of te belonen zijn.

Doelstellingen

De deelnemers kunnen een probleemsamenhang analyseren voor jonge kinderen die moeilijk en/of storend gedrag vertonen. Deelnemers kunnen werken aan langetermijndoelstellingen om zo kinderen zelf verantwoordelijkheid te leren nemen over wat ze leren en hen zelfstandig te leren functioneren in de maatschappij.

Doelgroep

Leerkrachten en directies uit het kleuter- en lager onderwijs. Het accent wordt gelegd op jonge kinderen. De inhoud van de nascholing is toepasbaar zowel in het gewoon als het buitengewoon onderwijs.

Begeleiding

Inneke Thyssen, psychologe, werkte in een pilootproject voor kinderen met gedragsproblemen en is nu werkzaam in een therapeutische setting met kinderen.

Praktisch

Cursuscode: 19/BAS/012A

Beperkt aantal deelnemers.
Syllabus, drank en lunch (soep en broodjesmaaltijd) inbegrepen.


Jouw bijdrage: 126 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 17 oktober 2019 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen