Zoek een nascholing
Je bent hier: Deeltijds kunstonderwijs / Schoolbeleid en -administratie / ICT-coördinator   Een HRM-groeipad voor middenkaderleden - Jaar 3 - AFGELAST

Een HRM-groeipad voor middenkaderleden - Jaar 3 - AFGELAST

Programma

DEEL 1: Invloed van moeilijk gedrag op teams

Teams onder druk hebben de neiging te ‘splitten’ in de ‘out-groep’ de ‘in-groep’ en de ‘stille groep’. De groepssfeer is niet meer aangenaam en dit heeft onmiddellijk zijn weerslag op de sfeer in het team. Op die momenten is het ook niet meer zo eenvoudig om met dergelijke teams in dialoog te gaan. Deze dag bekijken we hoe we aan de slag gaan met teams die onder stress staan. Hoe we dit kunnen doorbreken en opvangen.

Werkvormen: Aan de hand van verschillende modellen en eigen casussen

DEEL 2: Confrontaties kunnen/durven aangaan met een positief resultaat

Conflicten brengen negatieve emoties mee, met als gevolg: energieverlies, aantasting van productiviteit en een hypotheek op de toekomstige samenwerking. Het Thomas Killman model benadert conflicten als een opportuniteit: een bron van kansen in plaats van een destructief gegeven. Thomas en Killman onderscheiden 5 verschillende stijlen van conflicthantering of zoals zij het graag benaderen: ‘kansen voor een betere samenwerking’. In een conflictsituatie hanteert iedereen een eigen ‘favoriete’ stijl; een aangeleerd gedragspatroon. Twee gedragsdimensies spelen daarbij een rol: de mate van assertiviteit (het nastreven van eigen belangen) en de mate waarin iemand rekening houdt met de belangen van de ander (de wil om samen te werken). Er is geen ‘beste’ stijl: elk van deze 5 stijlen is nuttig in bepaalde situaties. Het gaat er dus om niet alleen je eigen voorkeursstijl te kennen en te hanteren maar situationeel ook de andere in te kunnen zetten. M.a.w.: je kan leren conflicten om te buigen naar een kans omdat je de keuze hebt om constructief met een situatie om te gaan.

Werkvormen: Aan de hand van een gevalideerde vragenlijst meten we de mate waarin je de 5 stijlen hanteert. Er is dus geen goed of fout, wel aandacht voor het nut van het flexibel kunnen gebruiken van de 5 stijlen. We werken heel interactief met veel voorbeelden uit de praktijk en oefentijd.

DEEL 3: Residentieel seminarie

dag 1: Vergadertechnieken en dag 2: Even stilstaan, terugblikken, … opnieuw bewegen?

Je volgde een driejarig traject als middenkaderlid, de moeite om even terug te blikken. Je staat intussen heel wat verder, maar toch nog steeds tussen h. en a.(hamer en aambeeld? hemel en aarde?). Hoe ga je verder? Hoe wil je aan je ontwikkeling werken? Een residentieel seminarie om mooi af te ronden, en je opnieuw te lanceren…

De tweedaagse wil uitnodigen om terug te blikken, vooruit te kijken …en naar binnen te kijken.

We grijpen terug naar een aantal theoretische kaders en richten onze blik op gesprekstechnieken. We vertalen ze door zelf meegebrachte casussen naar de eigen context, meer specifiek naar interne overlegmomenten of vergaderingen. We belichten je rol als deelnemer of als voorzitter. We focussen op onze werkrelatie met onze medewerkers, met de directie, met andere middenkaderleden. We nemen tijd voor introspectie door stil te staan bij wat werkt (succesverhalen) en te leren uit wat moeilijk is (crises). Het seminarie werkt vanuit gedeelde ervaring en intervisie, in een veilig kader.

Doelstellingen

 • Je leert de invloed zien van incidenten op een team.
 • Je leert aan de slag gaan met een team onder stress.
 • Je krijgt inzicht in welke mate een team vaardig is in het opvangen van incidenten.
 • Je leert stroomopwaarts te leren gaan met een team ondanks de incidenten.

Je krijgt inzicht in:

 • hoe het beste uit conflictsituaties te halen;
 • hoe jouw persoonlijke conflictstijl het succes van je interacties beïnvoedt;
 • hoe je bestaande conflicten kan oplossen en toekomstige vermijden;
 • hoe je door het inzetten van verschillende stijlen een betere onderhandelingsruimte kan creëeren.

Residentieel seminarie:

De deelnemers

 • kunnen de eigen ontwikkeling (wat voorbij is, hoe we verder gaan) in beeld brengen;
 • kunnen de eigen positionering in hun persoonlijke context beschrijven, en zijn bekwaam daar een professioneel antwoord op te bieden;
 • hebben zicht op de eigen rol tijdens een vergadering;
 • kunnen de basistechnieken voor het leiden van een vergadering toepassen;
 • maken op dit seminarie ten volle gebruik van hun gezamenlijk ontwikkeld netwerk.

Doelgroep

Je nam deel aan "Een HRM-groeipad voor middenkaderleden" jaren 1 en 2.

Begeleiding

Geert Stroobant, lic. Lichamelijke Opvoeding en directeur in De Heide. Hij heeft 16 jaar in de jongerenhulpverlening gewerkt. Hij is auteur van de boeken "Teamcoaching in de jeugdhulpverlening" en "Management van verbondenheid".

Chris Van de Cloot, eigenaar SchoolACTivity, coach en trainer voor het onderwijs

Herman Frooninckx is Germanist, en werkte jarenlang als leraar en middenkaderlid in het secundair onderwijs. Daarna werd hij directeur in De Ham en Colomaplus in Mechelen. Hij is nu sedert meerdere jaren actief als trainer en coach.

Praktisch

Deze nascholing is afgelast. Inschrijven is niet meer mogelijk.

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Voor het residentieel seminarie vraagt de lesgever dat elke deelnemer twee casussen meebrengt: één waar het goed afliep, en één waar nog werk aan is. Meegebrachte vergadercasussen komen zeker aan bod.Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen