Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Logistiek en financieel beleid   Loon-en sociale wetgeving voor gesubsidieerde contractuele personeelsleden

Loon-en sociale wetgeving voor gesubsidieerde contractuele personeelsleden

Sectoraal overzicht

In het gesubsidieerd vrij onderwijs volgt een deel van het personeel de arbeidsreglementering van de privésector (meester-, vak- en dienstpersoneel, opvoeders in internaten, administratief bedienden e.a.). Specifieke loon- en arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld in de paritaire comités 152 (arbeiders) en 225 (bedienden). Deze cursus geeft een up-to-date overzicht van de reglementering. Er wordt stilgestaan bij belangrijke sociaalrechtelijke ontwikkelingen met impact op de tewerkstelling in deze sectoren.  

Programma

  • Wat is het toepassingsgebied en de bevoegdheid van de Paritaire comités 152 (arbeiders) en 225 (bedienden)?
  • Welke regels gelden er met betrekking tot de beroepsindeling, loonbepaling, anciënniteit en vergoedingen?
  • Met welke grenzen moet je rekening houden bij de organisatie van de arbeidstijd? Kan je op basis van flexibele arbeidsregelingen de verlofperiodes overbruggen? Welke spelregels gelden bij deeltijdse tewerkstelling?
  • Met welke sectorale regels moet je rekening houden bij enkele schorsingen van de arbeidsovereenkomst (voorbeeld tijdskrediet)?
  • Hoe bereken je de opzegtermijn en/of verbrekingsvergoeding bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst? Waarmee houd je rekening bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst?

Sociale secretariaten hebben een grote ervaring op gebied van loon- en sociale administratie. Binnen het onderwijs is de dienstverlening van een sociaal secretariaat grotendeels gericht op contractuele personeelsleden die de regeling van de privésector volgen.

Werkvormen

Powerpointpresentatie met gelegenheid tot vraagstelling.

Doelstellingen

Na het volgen van deze opleiding heb je inzicht verworven in de belangrijkste sociaalrechtelijke thema’s die spelen bij de tewerkstelling van contractuele personeelsleden in het gesubsidieerd vrij basis- en secundair onderwijs. Je weet welk paritair comité bevoegd is voor het betrokken personeelslid en welke sectorale regels er gelden.

Doelgroep

Ondersteunend personeel en directie (uitsluitend vrij gesubsidieerd SO en BaO)

Begeleiding

Annelies Bries, juridisch adviseur Acerta Sociaal Secretariaat.

Praktisch

Cursuscode: 18/OP/007A

Er is geen lunch voorzien.


Jouw bijdrage: 50 EUR.
Inlichtingen bij: Lea Breugelmans, 03 265 46 87, lea.breugelmans@uantwerpen.be

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Om op al jouw vragen een gefundeerd antwoord te kunnen garanderen, vragen wij je graag om jouw vragen vooraf te bezorgen via cno.schoolbeleid@uantwerpen.be.

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 9 mei 2019 09:15u 12:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen