Zoek een nascholing
Je bent hier:   Leerzorg en leervaardigheden

Leerzorg en leervaardigheden

Leervaardigheden vormen de fundamenten van leren. Leerlingen verwerven ze bij voorkeur doorheen de vakken in een didactische leerlijn leren leren van het eerste tot en met het zesde jaar. De leerzorg in leervaardigheden werkt met leerlingen die bepaalde deelleervaardigheden onvoldoende onder de knie krijgen. Het remediëringsterrein is ruim: van het leren maken van een boekentas (organisatievaardigheden) tot het uitzoeken welke methode om leerstof te structureren nu net bij deze leerling met zijn eigen leerstijl past (cognitieve verwerkingsvaardigheden).

Programma

 • Kennis maken met verschillende leervaardigheden (naar Vermunt): organisatievaardigheden, cognitieve verwerkingsvaardigheden, affectieve verwerkingsvaardigheden, samenwerkingsvaardigheden, onderzoeksvaardigheden.
 • De uitwerking van een didactische leerlijn leren leren van het eerste tot en met het zesde jaar met deze leervaardigheden.
 • Kennis maken met een leerlingvolgsysteem waarin gewerkt wordt met deze leervaardigheden.
 • Diagnose leren stellen van een probleem met een deelleervaardigheid a.d.h.v. diagnose-instrumenten d.m.v. case-studies.
 • Kennis maken met remediëringsmogelijkheden bij problemen met deelleervaardigheden en deze remediëringsmogelijkheden ook zelf leren uitwerken a.d.h.v. case-studies.
 • Toetsen en proefwerken opstellen en gebruiken als diagnostische instrumenten.
 • Kennis maken met vakgerichte remediëring op basis van diagnoseproefwerken en ook zelf vakremediëring uitwerken a.d.h.v. case-studies.
 • Kanteling maken naar zelfstandig werken, zelfstandig leren, zelfsturend leren in vakken om het verwerven van leervaardigheden te stimuleren.

Doelstellingen

De deelnemers:

 • kennen de algemene leervaardigheden naar Vermunt: organisatievaardigheden, cognitieve verwerkingsvaardigheden, affectieve verwerkingsvaardigheden, samenwerkingsvaardigheden, onderzoeksvaardigheden en kunnen elke vaardigheid opsplitsen in deelvaardigheden;
 • hebben zicht op een mogelijke didactische leerlijn leren leren;
 • kunnen een diagnose stellen van een probleem met een deelleervaardigheid;
 • kunnen een adequate remediëring opstellen na diagnose van een leervaardigheidsprobleem;
 • kunnen toetsen en proefwerken opstellen en gebruiken als diagnose-instrumenten voor leervaardigheidsproblemen en vakgerichte leerproblemen;
 • kunnen na diagnose een gericht vakremediëringstraject opzetten;
 • hebben zicht op mogelijkheden om het verwerven van leervaardigheden in hun vak te stimuleren.

Doelgroep

Leerkrachten, (zorg)coördinatoren, leerlingbegeleiders, directies of CLB-medewerkers in het secundair onderwijs.

Begeleiding

Gerd Cornelissen, Master Germaanse talen, leerkracht Nederlands en Engels, leerlingbegeleider, pedagogisch directeur.

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 19/LZG/005A

Drank, broodjesmaaltijd (bestaande uit soep, broodjes en dessert) en syllabus inbegrepen.

Beperkt aantal deelnemers!


Jouw bijdrage: 232 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 03 265 29 73, carolyn.smout@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Een laptop of tablet, liefst volledig opgeladen.

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 30 januari 2020 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)
maandag 17 februari 2020 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 103 (eerste verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen