Zoek een nascholing
Je bent hier: Volwassenenonderwijs / Andere vakken / Sanitair   Ken je rechten als consument - live online nascholing

Ken je rechten als consument - live online nascholing

Wij zijn allen consument. Consumentenbescherming staat het laatste decennium hoog op de agenda van de Europese en nationale wetgever. Dat heeft heel wat wetswijzigingen met zich gebracht en bijpassende rechtspraak. Doorheen dat kluwen vind je als consument niet steeds je weg.
De nascholing beoogt een overzicht te geven van de meest relevante rechten van de consument.

Programma

De nascholing verduidelijkt op de eerste plaats hoe het Europese recht inwerkt op het Belgische recht. Boek VI van het Wetboek van Economisch recht inzake marktpraktijken en consumentenbescherming geldt daarbij als uitgangspunt. Meer concreet kunnen volgende thema’s aan bod komen:

  • Informatieverplichtingen met inbegrip van prijsaanduiding.
  • Promotionele activiteiten: misleidende en vergelijkende reclame, solden, gezamenlijk aanbod en verkoop met verlies.
  • De bijzondere rechten die gelden bij e-commerce/verkoop op afstand.
  • De bescherming tegen oneerlijke bedingen.
  • De bescherming bij consumentenkoop van goederen en digital content.

Elk thema wordt toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden.
Een uitgewerkte PowerPoint-presentatie geldt als leidraad bij de toelichting. Op elk ogenblik is er mogelijkheid tot dialoog.

Doelstellingen

De nascholing beoogt:

  • inzicht te geven in de doorwerking van Europees recht op Belgisch recht bij marktpraktijken en consumentenbescherming;
  • praktische verduidelijking te geven bij de belangrijkste aspecten van consumentenbescherming;
  • de basisbeginselen van promotionele activiteiten en consumentenbescherming te duiden;
  • de basisbeginselen van consumenten contractenrecht te duiden;
  • de bescherming van de consument bij e-commerce te duiden.

Doelgroep

Leerkrachten uit het secundair onderwijs (tweede en derde graad), docenten hogeschool, de studenten die de lerarenopleiding volgen.

Begeleiding

Gert Straetmans, gewoon hoogleraar Faculteit Rechten, Universiteit Antwerpen, Directeur Consumer Law Institute (Universiteit Antwerpen - Universiteit Gent), plaatsvervangend raadsheer Hof van Beroep Antwerpen, Senior expert voor België met betrekking tot de Consumer Law Database (Europese Commissie).

Praktisch

Cursuscode: 20/REC/004A


Jouw bijdrage: 65 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 19 januari 2021 13:30u 16:30u via afstandsonderwijs (Blackboard Collaborate)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen