Zoek een nascholing
Je bent hier:   Hoe (praktisch) meer leerplan-gericht werken voor Nederlands - Frans - Engels doorheen de 3 graden aso-kso-tso-bso?

Hoe (praktisch) meer leerplan-gericht werken voor Nederlands - Frans - Engels doorheen de 3 graden aso-kso-tso-bso?

Programma

Hoe (praktisch) meer leerplangericht werken voor Nederlands, Frans en Engels doorheen de 3 graden ASO-TSO-BSO?

Heel wat aandachtspunten uit de nieuwe leerplannen Nederlands, Frans en Engels lopen als een verticale (leer)lijn doorheen de 1ste, 2de en 3de graad aso-kso-tso-bso: zelfreflectie, vakgebonden attitudes, peer-evaluatie, interculturele component, ERK, strategieën voor de 5 vaardigheden, zelfevaluatie van alle leerplandoelen, taaltaken, evaluatiecriteria spreekvaardigheid, tips voor leren-leren, zelfevaluatie na een proef,… 

  • Hoe kunnen we de 3 graden beter op elkaar afstemmen?
  • Hoe kunnen we met de collega’s talen een verticale leerlijn opbouwen doorheen de 3 graden? 
  • Hoe kunnen we in functie van de nieuwste leerplannen (2019) horizontaal beter samenwerken met de collega’s Nederlands, Frans en Engels in de 1ste graad als een (leerplangericht) talenteam?

Al deze verschillende items zitten verwerkt in een zelfontworpen (light) tool per graad en per leerplan.

Dit taaldocument zet de leerlingen op weg naar zelfsturend leren: ’de leerkracht als coach van de leerling’.

Dit handig document geeft je heel wat ondersteuning om de nieuwe leerplannen in je dagdagelijkse lespraktijk gemakkelijker te realiseren.

De opbouw van deze portfolio’s stimuleert de afstemming van de vreemde talen op elkaar binnen je school en over de graden heen. 

Deze tool wordt jaarlijks aangepast aan de opmerkingen en tips van heel wat leerkrachten Nederlands, Frans en Engels die hiermee reeds jaren werken: een document voor en door leerkrachten (talen) wordt een netwerk voor leerkrachten Nederlands, Frans en Engels.

Tijdens deze sessie overlopen we de leerplannen per graad en onderwijsvorm, aso-kso-tso-bso, telkens met praktische voorbeelden uit de praktijk om leerplangerichter te werken.

Tijdens deze navorming bespreken we ook de 7 domeinen/ontwikkelingsschalen die men hanteert tijdens een ‘nieuwe stijl doorlichting’ voor de talen. Hiervoor overlopen we een aantal éénvoudige tips en aandachtspunten voor je lespraktijk. Kortom een boeiende navorming: ieder van ons zal met een ‘rugzak’

ervaringen en ideeën terug aan de slag kunnen in zijn/haar school.

Doelgroep :- Leerkrachten Frans en Engels van de 3 graden ASO-TSO-BSO en leerkrachten Nederlands 1ste graad.

 

 

 

Doelstellingen

De deelnemers kunnen met dit werkdocument

  • een betere onderlinge afstemming bereiken, zowel verticaal als horizontaal;
  • heel wat aandachtspunten uit de leerplannen concreet realiseren.

Doelgroep

Leerkrachten Engels en Frans voor alle graden aso-kso-tso-bso en leerkrachten Nederlands 1ste graad

Begeleiding

Alex De Kooning, leerkracht talen secundair onderwijs en lid van de stuurgroep van het netwerk voor leraren Frans.

Praktisch

Cursuscode: 19/TAL/008A

Drank en syllabus inbegrepen.

Beperkt aantal deelnemers!


Jouw bijdrage: 60 EUR.
Inlichtingen bij: Nicole Coveliers, 03 265 25 41, nicole.coveliers@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

De lesgever Alex Dekooning vraagt het volgende:

  1. "Om alle teams goed te kunnen voorbereiden zou ik moeten weten wie voor welk vak deze nascholing komt volgen : Nederlands, Frans of Engels. Leerkrachten die 2 vakken geven moeten een keuze maken." Gelieve je keuze door te mailen naar alexdekooning@skynet.be
  2. In het kader van de nieuwe leerplannen zou ik ook willen vragen dat elke leerkracht een examen of grote test voor haar/zijn vak zou meebrengen
Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 5 november 2019 09:30u 12:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)
Interesse om deze nascholing bij jou op school te organiseren? Contacteer nicole.coveliers@uantwerpen.be.

Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

! NIEUW ADRES !
Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen