Zoek een nascholing
Je bent hier:   Hier schrijft men Latijns schrift. Basisbegrippen bij kennismaking met andersalfabete nieuwkomers

Hier schrijft men Latijns schrift. Basisbegrippen bij kennismaking met andersalfabete nieuwkomers

Deze sessie bereidt deelnemers voor op de omgang met cursisten/leerlingen die geschoold werden in een ander schrift.
Hoe laten we hen vlotter Nederlands leren met het Latijnse alfabet?

Programma

In een normale klascontext is lezen en schrijven in het Latijnse alfabet een middel voor taalleren. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Andersalfabeten hebben nood aan een voortraject of verhoogde zorg om het Latijnse schrift beter te leren kennen. We onderzoeken hun profiel aan de hand van een actuele screeningstest. Door het bespreken van enkele voorbeelden herken je misschien ook leerlingen/cursisten in je reguliere klas die er nog moeite mee hebben.

Verschillende moedertalen of schooltalen uit de landen van herkomst bieden vlotter of minder vlot aansluiting bij ons Latijnse schrift: hoe komt dat?
Welke leerdoelen heeft een voortraject Latijns schrift, hoe gaan we daarin eigenlijk aan de slag in een CVO (opbouw, materiaal) en hoe verloopt de doorstroom naar de gewone klas?

We spreken ook over wat elke leerkracht kan doen om deze leerlingen/cursisten te ondersteunen. Tenslotte gaan we dieper in op het belang van nazorg voor Latijns schrift-cursisten en van klankleer voor iedereen. Hoe verduidelijk je onze spelling van ‘taafel’ en ‘heben’?

We ronden de workshop af met een reflectie rond het gebruik van koordschrift versus een los hellend blokschrift: een pleidooi voor een eenvoudig professioneel handschrift dat optimale transparantie biedt. Zo kan de focus op het taalleren liggen en niet op het decoderen, met minder kopieer- en leerfouten als gevolg. Jouw bordschrift als voorbeeld voor de andersgeletterden en de minderleesbaren: een kleine moeite voor de docent, een wereld van verschil voor de leerling/cursist. Je krijgt het ook ter plekke al onder de knie.

Doelstellingen

De deelnemers:

- kennen het profiel van een cursist met beperkingen in deelname voor de schriftelijke vaardigheden door tekorten in Latijns schrift-beheersing.
- kennen taalfactoren die het verwerven van de Nederlandse fonologie en klank-tekenkoppeling beïnvloeden.
- hebben basisinzichten in de methoden voor aanbreng van Latijns schrift.
- kennen de startcompetenties na een voortraject Latijns schrift.
- kunnen inspelen op de speciale leerbehoeften van zulke doorstromers. 
- kennen het belang voor de totale klasgroep van werken aan een verstaanbare uitspraak en juist verklanken bij het lezen.
- hebben inzicht in de relatie tussen klankleer en spelling.
- kennen het belang van een transparant bordschrift.
- kunnen het losse hellende blokschrift toepassen.

 

Doelgroep

NT2-lesgevers uit CVO’s, leerkrachten secundair en lager onderwijs met andersalfabete OKAN-leerlingen in de groep.

Begeleiding

Jehanne Van Boxstael, lesgeefster NT2 en Latijns schrift in PCVO Het Perspectief (volwassenenonderwijs), taalcoach uitspraak (logopediste).
Rit Rijk, docent NT2 en medewerker kwaliteitszorg CVO IVORAN, ontwikkelaar ModuleBoekje (evaluatietool) en workshops ‘Een duidelijk bordschrift’.

Praktisch

Cursuscode: 19/NT2/011A

Beperkt aantal deelnemers. 
Syllabus, drank en lunch (soep en broodjesmaaltijd) inbegrepen.


Jouw bijdrage: 121 EUR.
Inlichtingen bij: Gonda Peeters, 03 265 56 27, gonda.peeters@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Breng je laptop, tablet en/of smartphone mee!

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 3 december 2019 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 212 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen