Zoek een nascholing
Je bent hier:   Flexibele leertrajecten in het secundair onderwijs

Flexibele leertrajecten in het secundair onderwijs

Diversiteit in de klas neemt hand over hand toe. Om adequaat in te spelen op de leernoden van alle leerlingen vormen flexibele leertrajecten een interessante manier om in te spelen op deze diversiteit. Daartoe is een doordachte visie en schoolbeleid noodzakelijk.

Programma

In deze vorming maken deelnemers kennis met de mogelijkheden die flexibele leertrajecten bieden voor het secundair onderwijs. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt verkend hoe scholen gebruik (kunnen) maken van flexibele leertrajecten. Deelnemers wisselen ervaringen uit.

Er wordt ook ingegaan op de vraag welke competenties leraars en zorgteams nodig hebben om flexibele leertrajecten in te passen in de schoolorganisatie. Tijdens de sessie wordt ook ruimte gemaakt voor bezorgdheden en aandachtspunten.

LET OP: In deze vorming is aandacht voor bestaande regelgeving met betrekking tot flexibele leertrajecten. De specifieke administratieve procedures van welbepaalde trajecten komen echter niet aan bod.

Doelstellingen

De deelnemers:

  • kennen de meest gebruikte mogelijkheden om flexibele leertrajecten in het s.o. toe te passen;
  • kennen concrete voorbeelden van flexibele leertrajecten en begrijpen hoe deze inspelen op de leerbehoefte van leerlingen;
  • hebben inzicht in welke randvoorwaarden moeten vervuld zijn om flexibele leertrajecten mogelijk te maken;
  • hebben inzicht in welke competenties leerkrachten nodig hebben om flexibele leertrajecten aan te bieden;
  • kunnen het gesprek met collega’s over flexibele leertrajecten met feiten en argumenten voeren.

Doelgroep

Leerkrachten secundair onderwijs, directie, zorgteam.

Begeleiding

Wouter Smets, onderzoeker, lerarenopleider.

Praktisch

Cursuscode: 18/OND/050A

Beperkt aantal deelnemers. Syllabus en dranken inbegrepen.


Jouw bijdrage: 60 EUR.
Inlichtingen bij: Carolyn Smout, 032652973, carolyn.smout@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
maandag 15 oktober 2018 14:00u 17:00u OPGELET, NIEUWE LOCATIE: Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (op Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

! NIEUW ADRES !
Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen