Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Logistiek en financieel beleid   Faalangst de baas in het lager onderwijs

Faalangst de baas in het lager onderwijs

Kinderen en faalangst... het lijkt hoe langer hoe meer eigen aan deze tijd. Bang om te mislukken, bang om niet aan de verwachtingen te voldoen die ouders, de meester of de juf en/of het kind zelf vooropstellen. Faalangst kent iedereen: je voelt het in situaties waarin je een prestatie moet leveren die anderen beoordelen. Het wordt een probleem als je er niet mee kan omgaan, als het je hindert bij het gewoon naar school gaan. We willen kinderen sterker maken in het omgaan met hun angst op school.
Aandacht besteden aan faalangst op school kan binnen elke les gebeuren. We kijken met een handelingsgerichte bril naar faalangst. Van daaruit kan er indirect en preventief gewerkt worden: anders leren doen, denken en voelen, speelt daarbij een centrale rol. Ook het minder faalangstige kind haalt hier voordeel uit.

We vertrekken vanuit het belang van een handelingsgerichte, preventieve aanpak, gekoppeld aan specifieke werkvormen en methodieken.

Van de deelnemers wordt verwacht op een interactieve manier met het aangebrachte materiaal om te gaan. Vanuit concrete vragen kan de eigen klas/schoolrealiteit getoetst worden aan de aangereikte bril om 'faalangst de baas' te worden.

Programma

 • Wat is faalangst? Welke signalen geven faalangstige kinderen?
 • Behoeften van het faalangstige kind vanuit een handelingsgericht kader.
 • Hoe kan ik faalangst proberen te voorkomen? Hoe geef ik mijn leerlingen het gevoel van 'controle'? Wat is aangeleerde hulpeloosheid en hoe plaats ik dat?
 • Is spreekangst ook faalangst?
 • Faalangst bij leerproblemen.
 • Hoe kan ik faalangst herkennen in mijn klas? Wat kan ik als leerkracht doen om faalangst te verminderen? Praktische tips en suggesties voor in je les, ook in het contact met ouders.

Doelstellingen

De deelnemers:

 • krijgen inzicht in de soorten en oorzaken van faalangst;
 • kunnen handelingsgericht naar faalangst kijken en er preventief mee omgaan;
 • krijgen inzicht in de denkpatronen die aan de basis van verandering kunnen liggen;
 • kunnen werkvormen en vaardigheden bedenken en gebruiken om die denkpatronen te herkennen en om te buigen;
 • krijgen inzicht in aangeleerde hulpeloosheid en de manieren om hiermee om te gaan;
 • kunnen een aantal vaardigheden en technieken, werkvormen toepassen om preventief met faalangst om te gaan;
 • krijgen een handvat aangereikt om in gesprek te gaan met de faalangstige leerling en zijn ouders.

Doelgroep

Alle leerkrachten basisonderwijs en zorgcoördinatoren.

Begeleiding

Ann Geentjens, klinisch psychologe, leerkracht psychologie, ex-mentor, leerlingcoördinator, educatieve medewerker CNO.

Praktisch

Cursuscode: 18/LAG/006A


Jouw bijdrage: 115,5 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 7 mei 2019 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen