Zoek een nascholing
Je bent hier:   Energie heb je en kracht oefen je uit op!

Energie heb je en kracht oefen je uit op!

In deze nascholing krijg je de inhoud, experimenten en activiteiten aangereikt om de leerplandoelstllingen kracht en energie te bereiken. Dit gebeurt aan de hand van uitgewerkte, concrete voorbeelden en materiaal dat digitaal ter beschikking wordt gesteld.

Programma

Wanneer leerlingen jouw klas binnenstappen, kennen ze de woorden energie, kracht en vermogen. Ze geven er een intuïtieve betekenis aan. Deze intuïtieve betekenis verschilt echter van de wetenschappelijke betekenis en dat is voor veel leerlingen erg verwarrend. In deze nascholing wordt de wetenschappelijke betekenis van deze begrippen uitgelegd en gespiegeld aan de intuïtieve betekenis die leerlingen eraan geven. Bovendien maak je kennis met lesmateriaal dat deze verwarring efficiënt opheldert.
Het lesmateriaal laat leerlingen actief nadenken over de verschillen tussen hun intuïtieve invulling en de wetenschappelijke betekenis van de grootheden kracht, energie en vermogen. Vervolgens ontdekken ze in korte onderzoeksopdrachten dat de wetenschappelijke betekenis goed werkt.
Deze aanpak werd ontwikkeld en uitgetest in het kader van een praktijkgericht onderzoek in nauwe samenwerking met drie secundaire scholen. De kennistest bij 200 leerlingen toonde een duidelijke leerwinst.

Het schriftelijk lesmateriaal is afgestemd op de nieuwe leerplannen natuurwetenschappen en fysica en wordt digitaal ter beschikking gesteld. Dit geldt ook voor de syllabus.

Doelstellingen

De deelnemers kennen/kunnen

  • de intuïtieve ideeën van leerlingen herkennen in een klasgesprek
  • de wetenschappelijke betekenis van de begrippen kracht, energie en vermogen verwoorden op het niveau eerste en tweede graad secundair onderwijs
  • in eenvoudige contexten krachtvectoren tekenen
  • in eenvoudige contexten energie berekenen
  • de begrippen kracht en energie in eenvoudige activiteiten en experimenten illustreren op het niveau eerste en tweede graad secundair onderwijs
  • de eindtermen en leerplandoelen rond kracht en energie koppelen aan het lesmateriaal.

Doelgroep

Leerkrachten natuurwetenschappen 1ste graad en leerkrachten fysica tweede graad secundair onderwijs

Begeleiding

Christel Balck is een master in de fysica. Ze is docent fysica en techniek in de opleiding educatieve bachelor secundair onderwijs aan de Odisee Hogeschool. Christel doet ook onderzoek naar STEM-didactiek.

Praktisch

Cursuscode: 20/NAT/003A

Drank en syllabus inbegrepen.

Beperkt aantal deelnemers.


Jouw bijdrage: 65 EUR.
Inlichtingen bij: Peter Adriaenssens, 03 265 29 66, peter.adriaenssens@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Breng een eigen volledig opgeladen laptop/tablet mee.

Vraag tijdig wifi-toegang aan via de link op uw herinneringsmail.

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 14 oktober 2020 14:00u 17:00u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.042 (gelijkvloers)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen