Zoek een nascholing
Je bent hier: Buitengewoon secundair onderwijs / Veiligheid   EHBO opvolgingscursus

EHBO opvolgingscursus

Het toedienen van de eerste zorgen moet gebeuren door personeelsleden die daar de nodige opleiding voor gevolgd hebben. Dit brevet moet om de vijf jaar vernieuwd worden (20 lesuren) of jaarlijks bijgeschoold (4 lesuren). Deze opleiding met bijhorend brevet is een wettelijke verplichting (zie ARAB).
ARAB art 176: Onverminderd de bepalingen van artikel 180 moeten de eerste zorgen aan de door ongeval of ongesteldheid getroffen verleend worden door één of verschillende personen waarvan deze laatste het schrift van hulpverlener bezitten.
Erkend door het FOD WASO volgens het KB van 15/12/2010 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden (B.S. 28/12/2010)

 


 

Programma

- benadering van een incident

- reanimatie en AED

Doelstellingen

Verplichte jaarlijkse opfrissing om de eerste hulp kunnen verstrekken aan werknemers (leerlingen) die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden.

Doelgroep

Personen die het brevet van "EHBO nijverheidshelper " reeds hebben en dus nood hebben aan de aanvullende vorming om aan de wettelijke verplichting te voldoen

 

Begeleiding

 Dave Noiron Ambumed vzw 

Praktisch

Cursuscode: 19/VEI/002A


Jouw bijdrage: 85 EUR.
Inlichtingen bij: Saskia Stuyven, 03 265 46 86, saskia.stuyven@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 24 oktober 2019 08:30u 12:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen