Zoek een nascholing
Je bent hier: Deeltijds kunstonderwijs / Schoolbeleid   De impact van pensioenhervormingen in het onderwijs

De impact van pensioenhervormingen in het onderwijs

Wie de actualiteit volgt, heeft ongetwijfeld de pensioenhervorming reeds jaren zien aankomen. Toch was ze voor velen nog onverwachts en voor sommigen wellicht zelfs ongelegen.

Wat is nu de impact van de pensioenhervormingen op de mogelijkheid tot de vervroegde oppensioenstelling en op de vaststelling van het bedrag  van het ambtenarenpensioen voor de personeelsleden in de onderwijssector?

Zijn er nog nieuwe hervormingen op komst?

Programma

 • Het pensioenlandschap in België en de rol van de Federale Pensioendienst;
 • Het verschil tussen pensioenrecht, pensioenberekening en pensioenbetalingsrecht;
 • De toegenomen complexiteit door de pensioenhervormingen (vaststelling van de vroegst mogelijke pensioneringsdatum);
 • De berekening van het ambtenarenpensioen;
 • De weerslag van afwezigheden op de berekening van het ambtenarenpensioen;
 • De berekeningswijze van het ambtenarenpensioen ingeval van deeltijdse  prestaties;
 • De regularisatie van studieperioden;
 • De gewijzigde klantenrelatie tussen de burger en de pensioeninstellingen: website MyPension;
 • Het verslag van de pensioencommissie 2020-2040: "Wat is de toekomst van de (ambtenaren)pensioenen?”.

Werkvormen

De cursus verloopt onder de vorm van een interactieve workshop waarbij voldoende tijd wordt gegeven voor het stellen van vragen. Het geheel wordt ondersteund door een rijk geïllustreerde powerpointvoorstelling.

Doelstellingen

Na het volgen van deze cursusdag heb je:

 • basiskennis verworven inzake de toekenning en de berekening van de overheidspensioenen en ken je de impact van de pensioenhervorming;
 • een klare kijk op de administratieve procedures rond het elektronisch pensioendossier;
 • inzicht in de organisatie van het pensioenlandschap en ken je de rol van de voornaamste actoren.

Doelgroep

Ondersteunend personeel en directie (BaO, SO, DKO, CVO en HO)

Begeleiding

Jan Daems, medewerker Federale Pensioendienst

Praktisch

Cursuscode: 19/OP/003A


Jouw bijdrage: 121 EUR.
Inlichtingen bij: Nicole Coveliers, 03 265 25 41, nicole.coveliers@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 8 oktober 2019 09:15u 16:15u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen