Dag voor het Ondersteunend Personeel

Inleiding

De inschrijvingen zijn afgesloten. Je bent op dinsdag 21 mei 2019  zeker nog welkom en je kan je ter plaatse inschrijven.

 

Het ondersteunend personeel vervult een unieke functie binnen de school. Het secretariaat kan daarbij gezien worden als het kloppend hart van de schoolinstelling. Heel wat communicatielijnen komen er samen en verbinden de verschillende doelgroepen op school: directie, leerkrachten, leerlingen, ouders, leveranciers … Tijdens deze ‘Dag van het ondersteunend personeel’ staan we stil bij de uitgebreide functie van het ondersteunend personeel uit het gewoon en buitengewoon basis-, secundair, volwassenen- en hoger onderwijs. Daarbij bieden we jou de kans om workshops te volgen die aansluiten bij jouw functiespecificatie. Zo krijg je meteen ook de kans om naast de kennismaking met een aantal thema’s, ook collega’s te ontmoeten met een gelijkaardig opdrachtenpakket om zo jouw sociaal-professioneel netwerk verder uit te breiden. Tijdens deze dag wordt dan ook uitdrukkelijk aandacht besteed aan werkvormen die ervarings- en informatieuitwisseling bevorderen.

Indien een workshop slechts voor bepaalde doelgroepen toegankelijk is, staat dit aangeduid bij de info over de workshop.

Doelgroep

Ondersteunend personeel (BaO, SO, BuSO, VO, DKO en HO).

Rondes

09:15 - 10:00 Plenum
10:00 - 12:30 Workshop ronde 1
13:30 - 16:00 Workshop ronde 2

Praktisch

De code van deze studiedag is 18/OP/023
Deze studiedag vindt plaats op 21-05-2019 in De Boogkeers, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen.
Jouw bijdrage: 106 EUR.


De workshops uit ronde 1 zijn identiek aan de workshops uit ronde 2. Zo kan je op deze dag twee verschillende sessies bijwonen. 
Bij voor- en namiddag kan je telkens twee keuzes aanvinken. Zo kunnen wij wat schuiven in de groepen, indien iets volzet is. Duid voor voor- en namiddag zeker een andere sessie als eerste keuze aan.

De kostprijs

- voor een hele dag is €106,00 (inclusief broodjesmaaltijd).

- voor de voormiddag is €72,00 (inclusief broodjesmaaltijd).

- voor de namiddag is €61,50 (exclusief broodjesmaaltijd; je wordt dan verwacht vanaf 13 uur, workshop start om 13.30 uur)

 

 

Inlichtingen bij: Ann Van Yperzeele, 032654690, ann.vanyperzeele@uantwerpen.be