Dag voor het Ondersteunend Personeel - Workshop ronde 1 (10:00 - 12:30)

Keuze Lesgever
1.01 Diplomatisch reageren op verbale agressie (VOLZET) Marit Goossens

Het ontgaat je zeker ook niet: eenieder van ons wordt steeds vaker – in mindere of meerdere mate – geconfronteerd met verbale agressie. Daar adequaat mee omgaan, is niet altijd eenvoudig. Mensen zijn immers niet alleen kritischer en veeleisender geworden, maar ook verbaal sterker. Dat geldt zowel voor leerlingen, als voor ouders.
Je beseft bovendien niet altijd dat je wel degelijk een invloed hebt in het contact met de ander, waardoor dat contact uiteindelijk kan ontaarden in verbale agressie tegenover jou.

Volgende onderwerpen komen concreet aan bod:
  • je leert omgaan met verschillende vormen van verbale agressie (niet alleen roepen en schreeuwen, maar ook manipuleren, chanteren, verleiden…)
  • hoe behoud je de controle?

Deze workshop is ervaringsgericht; je oefent onder begeleiding van docente Marit Goossens een aantal situaties zodat je na deze workshop steviger in je schoenen staat. Daarom ook worden er maximum 18 deelnemers toegelaten.

Lesgever: Marit Goossens, communicatietrainer en personal coach, Gosky bvba.


1.02 Verhoog je mentale veerkracht voor meer stressweerstand (VOLZET) Marian Bevernage

Onze omgeving evolueert razendsnel op verschillende vlakken. Het lijkt erop dat we met onze hersenen evolutionair gezien niet kunnen volgen. Veel mensen vallen uit met burn-outklachten. Maar er is ook goed nieuws: er bestaat zoiets als breinplasticiteit. We kunnen onze nieuwste hersenen trainen om bewuster om te gaan met de prikkels van alledag. Een gezonde dosis stress kan daarbij helpen, want die maakt ons veerkrachtiger.

In deze opleiding leer je wat stress met jou – en je hersenen – doet, en hoe we onze gewoonten kunnen ombuigen naar een proactieve veerkrachtige levensstijl. Daarvoor reflecteer je over je eigen situatie en wissel je uit met collega’s. Je wordt alert gemaakt voor stress en leert ook een aantal korte, bruikbare ontspanningsoefeningen. Zo word je gemotiveerd een aantal veerkracht-verhogende acties te nemen zodat stress minder kans krijgt. Het gaat er in deze opleiding dus niet over hoe je een burn-out kan vermijden bij je collega, maar wat je voor jezelf kunt doen om je eigen veerkracht te verhogen.

(Maximum 15 deelnemers) 

Lesgever: Marian Bevernage is zaakvoerder van Katarsy Coaching &Training. Ze is Personal Coach, Trainer en Facilitator rond de thema’s mentale veerkracht, persoonlijke en teameffectiviteit. Ze is Master Coach, gecertificeerd NLP Practitioner en Insights Discovery® Licensed Practitioner. Duurzaam en zinvol werken ligt haar nauw aan het hart.


1.03 ‘Learning to live together’: Omgaan met culturele diversiteit op school Caroline Steyaert

In 2,5 uur leren hoe je een meester wordt in het balanceren tussen tal van culturele verschillen, uitdagingen, conflicten, en nieuwigheden, zou nogal hoog gegrepen zijn voor zo'n beperkte tijd.
Enkele brillen opzetten om op een verrassende manier te kijken naar de culturele chaos op de speelplaats en zo meer inzicht verwerven in hoe je moet omgaan met een multiculturele realiteit op school is zeker wel een optie.

Ook enkele tips en tricks over hoe je jongeren (en hun ouders) met een culturele andere achtergrond best benadert, krijg je mee.
En inzicht in jezelf: want elke culturele irritatie, elk onbegrip of elke uitdaging zegt evenveel over jouw waarde-kader dan over dat van een ander.
Naar die waarden en waar het dan wel eens kan botsen gaan we dus op zoek.

De wereld veranderen doen we niet op één middag, maar even stilstaan bij het culturele kader van de Oost-Europeanen, Zwart-Afrikanen en de Turkse, Marokkaanse, Tibetaanse en Nederlandse studenten, dat kan wel. Met hopelijk enkele inzichten tot gevolg over respectvol en begripsvol samenleven in de op het eerste zicht schijnbaar vermoeiende exotische school-realiteit van vandaag.

Daag jezelf uit, zet jezelf aan het werk en leer heel wat over andere culturen én die van jezelf tijdens 2,5 uur zoeken naar de mens achter de cultuur!

 

Volgde je eerder al de dagopleiding ‘De wereld op de speelplaats’? Dan blijf je uiteraard welkom in deze sessie, maar moet je je ervan bewust zijn dat dit voor jou niet veel nieuws zal bevatten.

Lesgever: Caroline Steyaert is algemeen directeur bij AFS Interculturele Programma’s vzw en oprichter van Zin-d'erin(g), de onderwijsdienst Chirojeugd Vlaanderen - sinds 2018 Pimento vzw.


1.04 Update personeelsadministratie An Cornelis

Ben jij op school verantwoordelijk voor de opvolging van de personeelsdossiers? Misschien volgde je dan eerder de reeks ‘Personeelsadministratie voor beginners’, of durf je jezelf met je jarenlange ervaring intussen wel tot de gevorderden te rekenen. Maar ook voor het volgende schooljaar 2019-2020 zijn er opnieuw een aantal wijzigingen in de regelgeving te verwachten die een invloed hebben op jouw werk. Denk maar aan TADD, de verlofstelsels, de gevolgen van cao XI, vervangingen …

In deze workshop krijg je van An Cornelis een helder overzicht van deze recente wijzigingen.

Opgelet, deze workshop is - net als de reeks 'Personeelsadministratie voor beginners' - gericht op ondersteunend personeel van het vrij gesubsidieerd onderwijs SO en BuSO.

Lesgever: An Cornelis is stafmedewerker van de Dienst Personeel, Katholiek Onderwijs Vlaanderen


1.05 GDPR - 1 jaar later - impact op schoolwerking Gino De Meester

Op 25 mei 2018 ging de GPDR (General Data Protection Regulation) van kracht. Het is een nieuwe regeling binnen de EU die zorgt voor de bescherming van de persoonlijke gegevens van EU-burgers. Ook op het secretariaat van een school heeft deze nieuwe regelgeving een enorme impact. Na 1 jaar GDPR maken we een stand van zaken op …

Mag je het adres van een collega nog doorgeven aan een andere collega om een beterschapskaartje te versturen? Wat met foto’s van leerlingen op de facebookpagina? En hoe zit het met de gegevens die je verzamelt bij de inschrijving? Gino De Meester bespreekt in deze sessie kort wat de belangrijkste begrippen uit de GPDR zijn. Vervolgens zoomt hij vooral in op de gevolgen voor de schoolwerking. Wat mag je wel nog doen, en waar moet je zeker mee opletten? Bij overtreding van deze wetgeving kan de Gegevensbeschermingsautoriteit de school een aantal sancties opleggen… Het is dus aan te raden om de vertaalslag van de GPDR naar jouw school juist te maken!


Lesgever: Gino De Meester is Data Protection Officer bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen


1.06 Gevolgen van de modernisering voor de regelgeving rond leerlingen in het secundair onderwijs Chris Dockx

De term ‘modernisering’ klinkt je vast niet onbekend in de oren. Vanaf 1 september 2019 zal, leerjaar na leerjaar, het secundair onderwijs worden gemoderniseerd. Dit heeft een impact op het model, het studieaanbod en de organisatie van de school. Specifiek met betrekking tot leerlingen zijn er vernieuwingen inzake toelatingsvoorwaarden, overzitten, evaluatie en studiebekrachtiging. Ook  leerprogramma’s (onderwijsdoelen) worden ingrijpend geactualiseerd. Daarnaast is er gelijktijdig de start van het duaal leren. Gezien de geleidelijke uitrol van de modernisering is al heel wat maar nog niet alles geregeld. 
Chris Dockx gaat in deze sessie in op de modernisering van het secundair onderwijs en op de huidige stand van zaken, met bijzondere aandacht voor de leerlingenproblematiek. Er is ruimte om vragen te beantwoorden.

Deze sessie is niet gericht op BuSO, opleidingsvormen 1, 2 en 3.

Lesgever: Chris Dockx is adjunct van de directeur bij de afdeling 'Secundair onderwijs en leerlingenbegeleiding' van het Departement Onderwijs en Vorming


1.07 Hoe omgaan met leerlingen met moeilijker gedrag - tips voor élke secretariaatsmedewerker Annemie Hauquier

Sinds de invoering van het M-decreet vinden meer en meer leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hun weg naar het regulier onderwijs. Uiteraard zijn we op onze scholen al langer vertrouwd met leerlingen met leer- en ontwikkelingsstoornissen, maar het M-decreet heeft ervoor gezorgd dat leerlingen met ernstigere vormen van deze problematieken en vooral ook leerlingen met ernstigere gedrags- en emotionele problemen in het gewone secundaire onderwijs worden opgenomen. Een school is een gemeenschap van mensen, en deze leerlingen volgen niet enkel les, ze moeten ook een hele dag functioneren  op school. Op deze manier wordt de opvang van deze leerlingen een taak van het voltallig schoolpersoneel!

Annemie Hauquier staat als zorg- en GOK-coördinator op haar school ook het ondersteunend personeel bij om om te gaan met de gevolgen van het M-decreet. Ze geeft praktische tips om met deze nieuwe uitdagingen om te gaan.


Lesgever: Annemie Hauquier is Master Engels/Duits, gewezen leerkracht Nederlands en momenteel aan de slag als zorg- en GOK-coördinator, nascholer en coördinator Postgraduaat Leerzorg s.o. op CNO


Terug naar overzicht van workshops