Dag van het ondersteunend personeel - 24/05/2018

Inleiding

Het ondersteunend personeel vervult een unieke functie binnen de school. Het secretariaat kan daarbij gezien worden als het kloppend hart van de schoolinstelling. Heel wat communicatielijnen komen er samen en verbinden de verschillende doelgroepen op school: directie, leerkrachten, leerlingen, ouders, leveranciers,… . 

Tijdens deze ‘Dag van het ondersteunend personeel’ staan we stil bij de uitgebreide functie van het ondersteunend personeel uit het gewoon en buitengewoon basis-, secundair, volwassenen - en hoger onderwijs, waarbij we jou de kans bieden om verdiepende workshops te volgen aansluitend bij uw functiespecificatie. Zo krijg je meteen ook de kans om naast de kennismaking met een aantal thema’s, ook collega’s te ontmoeten met een gelijkaardig opdrachtenpakket om zo uw sociaal-professioneel netwerk verder uit te breiden. Tijdens deze dag wordt dan ook uitdrukkelijk aandacht besteed aan werkvormen die ervarings- en informatie-uitwisseling bevorderen.

Programma

9.15 uur verwelkoming en gezamelijke start
10.00 -12.30 uur: workshopronde 1
12.30 -13.30 uur: uitgebreid broodjes- en dessertenbuffet met kans tot netwerking
13.30 - 16.00 uur: workshopronde 2

Gelieve voor elke ronde een werkwinkel aan te duiden als je een volledige dag volgt. Kom je slechts een halve dag, maak dan een keuze uit de ronde waarbij je komt en vink onderaan de optie aan dat je een halve dag volgt, zodat je factuur van 72 euro (inclusief broodjes- en dessertenbuffet) correct wordt aangemaakt. 

Om ook jouw collega's de kans te geven deel te kunnen nemen aan deze studiedag, organiseren we op donderdag 26 april 2018 een studiedag met (bijna) dezelfde thema's.

Doelgroep

secretariaatsmedewerkers BaO, BuLo, SO, BuSO, CVO, DKO en HO

Indien een werkwinkel slechts voor bepaalde doelgroepen toegankelijk is, staat dit aangeduid bij de info over de werkwinkel.

Rondes

10:00 - 12:30 Workshopronde 1
13:30 - 16:00 Workshopronde 2

Praktisch

De code van deze studiedag is 17/OP/021B
Deze studiedag vindt plaats op 24-05-2018 in Het Brantijser, Sint-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerpen.
Jouw bijdrage: 106 EUR.

Administratie-adres: Centrum Nascholing Onderwijs, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen, 03 265 29 60
Inlichtingen bij: Lea Breugelmans, 03 265 46 87, lea.breugelmans@uantwerpen.be