Onderzoek naar de ondersteuning van cognitief sterke leerlingen: bevlogen BaO-teams gezocht!

Werk je volgend schooljaar in je klas met enkele cognitief sterke leerlingen die nood hebben aan extra uitdaging?
Wil je meer weten over hoe je tegemoet kan komen aan deze nood?
Ben je geïnteresseerd in actief meewerken aan onderzoek en heb je één of twee collega’s waarmee je intensief wil samenwerken?

Dan is dit aanbod iets voor jou!

De onderzoeksgroep EduBROn (Universiteit Antwerpen) is op zoek naar bevlogen, geëngageerde lerarenteams die willen deelnemen aan een praktijkgericht onderzoek gericht op het effectief ondersteunen van cognitief sterke leerlingen.

Dit onderzoek wil achterhalen wat effectieve lesstrategieën zijn voor het ondersteunen van het talent van cognitief sterke leerlingen, die meer nood hebben aan een uitdagende leeromgeving. Een belangrijke focus is hierbij het leren, de motivatie en het welbevinden van cognitief sterke leerlingen te bevorderen. Volgend schooljaar (2018-2019) wordt daartoe in het kader van het interuniversitair project ‘TALENT’ een ‘Lesson Study’ project opgestart. Lesson Study is een collectieve onderzoeksmethode waarbij leraren in teams van twee tot drie als onderzoekers in de eigen klaspraktijk aan de slag gaan, met ondersteuning van experten. Een Lesson Study kent een cyclisch verloop, waarbij het lerarenteam o.a. samen een les ontwerpt, deze les uitvoert en hierover in dialoog gaat met de leerlingen en met elkaar. Meer informatie over Lesson Study vindt je in informatiebundel voor leraren.

Wie zoeken we?

We zoeken gemotiveerde lerarenteams in het lager onderwijs uit het vijfde en/of zesde leerjaar!

  • Optie 1: jouw team bestaat uit leraren van parallelklassen;
  • Optie 2: jouw team bestaat uit leraren van het vijfde én zesde leerjaar;
  • Optie 3: jouw team bestaat uit leraren van nabijgelegen scholen;
  • Optie 4: jouw team dat bestaat uit één of twee leraren én een zorgleerkracht/zorgcoördinator, die ook bereid is enkele lessen te geven.

U kan zich zowel als DUO of als TRIO inschrijven. Idealiter schrijven twee duo’s of één trio per school zich in.

Wat bieden wij jou?

  • Omdat dit praktijkgericht onderzoek een sterk engagement vraagt, zal elke leraar uit het team volgend schooljaar voor 10% gedetacheerd worden om mee te werken. De plaats van tewerkstelling is de eigen school.
  • Gratis deelname aan een nascholingstraject op maat waar je kennis maakt met de methodiek van Lesson Study en inzicht krijgt in effectieve lesstrategieën voor cognitief sterke leerlingen.
  • Gratis deelname aan breder professionaliseringstraject voor jouw school (beschikbaar vanaf september 2019).

Je opdracht als team bestaat uit:

  • Deelname aan een reeks van drie Lesson Studies gedurende het schooljaar 2018-2019 (november, januari en mei).
  • Meewerken aan onderzoek naar welke lespraktijken leiden tot leerresultaten (op vlak van leren, motivatie en welbevinden) bij cognitief sterke leerlingen.
  • Delen van ervaringen over Lesson Study.

Meer info over dit project met de concrete projectplanning vindt je hier. Geïnteresseerde lerarenteams worden gevraagd zich te melden vóór 15 mei 2018 a.d.h.v. dit formulier. Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen vrij, dus twijfel niet te lang om je aan te melden!

Contact: Katelijne Barbier (katelijne.barbier@uantwerpen.be) of telefonisch (03 265 89 55).

Dit onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van Prof. Vincent Donche en Prof. Elke Struyf (Departement Opleidings- en Onderwijswetenschappen en Antwerp School of Education, Universiteit Antwerpen).