Mediationweek 2020 - Inspiratiedag 'Bemiddelende en herstelgerichte praktijken op school' - live online themadag - Workshops (13:30 - 17:00)

Keuze Lesgever
1. Herstelgericht handelen op school Maria Beerten

2. De school als spelverdeler bij conflict: kansen & uitdagingen Stijn Rooms

3. Vertrouwensleerlingen en peter/meter (buddies): leerlingen als 1ste aanspreekpunt Annelies Boone

4. Bemiddeling bij acute conflicten op school Barbara Janssens

5. De Directie als bemiddelaar bij uitstek Kim Wezenbeek

6. Van sanctioneringsbeleid naar zorgbeleid bij agressie op school Wim Hanssens

7. Verbindend gezag. Van onmacht naar kracht. Sieska Baert

8. Buitengerechtelijke bemiddelingen binnen de schoolcontext Nathalie Michielse

9. Samen tegen schooluitval Tijl Vandenberghe

Terug naar overzicht van workshops