ViP-dag: Vertrouwen in Personen - nascholing voor de vertrouwenspersoon - Voormiddag (09:15 - 12:00)

Keuze Lesgever
1.01 Supervisie: voor VP's met min. 3j ervaring Paul Van Assche

Supervisie: voor VP's met min. 3j ervaring

De jaarlijkse bijscholingen van de vertrouwenspersoon zijn niet alleen een wettelijk gegeven, ze bieden bovendien een unieke kans om ervaringen uit het werkveld te delen met andere vertrouwenspersonen. Vanuit verschillende casussen overleggen we over een mogelijke aanpak om conflictsituaties op te vangen en mensen te begeleiden. De batterijtjes van de vertrouwenspersonen worden alzo weer wat opgeladen.


1.02 Hartcoherentie Louis Nieuland

Hartcoherentie is de bijzondere toestand waarin het hart zich in een veilige modus bevindt. Het is gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek en de oefeningen zorgen voor o.a. de bevordering van de veerkracht t.o.v. stress, beheersing van angsten, verbetering van concentratie en focus.


1.03 Als vertrouwenspersoon een bemiddelingsgesprek ondersteunen = VOLZET (VOLZET) Beatrijs Pletinck

Als vertrouwenspersoon een bemiddelingsgesprek ondersteunen

Toelichting: Spontane vragen die hierbij opduiken:

Hoe pak ik dat aan? Apart of samen?

Waar moet ik zeker op letten? Wat zijn eventuele valkuilen?

MZP wat is dat en hoe sluit ik aan bij de belangen van ieder?


1.04 Actoren in het luik psychosociale Alex Berghmans

Het wetgevend kader wordt geschetst voor het welzijnsluik psychosociale risico's en dit met een duidelijke verwijzing naar de rol en de verantwoordelijkheden van de werkgever, de leidinggevenden, de preventieadviseur arbeidsgeneesheer, de vertrouwenspersoon en de preventieadviseur psychosociale aspecten binnen deze wet. Zo komen de informele en formele procedure aan bod alsook het onderscheid collectief en individueel verzoek.

Deze sessie is bedoeld voor vertrouwenspersonen, directeurs, technisch adviseurs en schoolbesturen

 


1.05 Taak van de papsy en samenwerking met VP in de praktijk: AFGELAST WEGENS ZIEKTE SPREKER Trui Verhasselt

1.06 Register van feiten: wanneer en wat doe je ermee? = VOLZET (VOLZET) Krista Dekoning

Het register van feiten is een vertrouwelijk document

Uitsluitend raadpleegbaar door de werkgever, de preventieadviseur psychosociale aspecten, de preventieadviseur belast met de leiding van de IDPB en de vertrouwenspersoon.

Document ter beschikking van de met het toezicht belaste ambtenaar.

Overeenkomstig art. I.3-6, §2, derde lid, 5° van de codex over het welzijn op het werk, zal met de inhoud van deze verklaring rekening worden gehouden bij de jaarlijkse evaluatie van de preventiemaatregelen met het oog op het voorkomen van psychosociale risico’s.

De statistische gegevens uit het register van feiten van derden worden eenmaal per jaar aan de preventieadviseur psychosociale aspecten bezorgd (art. I.3-65 van de codex over het welzijn op het werk).

 

Hoe gaan we hiermee om?

Wat kan je hiermee beginnen?

 


1.07 Risicoanalyse theorie Stefaan Dejonghe

Binnen het psychosociale aspect van de welzijnswet legt de wetgever een aantal verplichtingen op : De werkgever is ertoe gehouden de nodige maatregelen te treffen om de psychosociale risico’s op het werk te voorkomen, om de schade ten gevolge van deze risico’s te voorkomen of om deze schade te beperken.”

De werkgever moet dus eerst en vooral zijn risico’s kennen en evalueren. De risicoanalyse is hiervoor een geschikt hulpmiddel. Wie moet wat doen? Wat moet er zeker aan bod komen? Welke is de taak van de vertrouwenspersoon in deze?


1.08 deze sessie wordt niet aangeboden (VOLZET)

1.09 Basisbehoeften als leiddraad voor de VP: omgaan met frustraties = VOLZET (VOLZET) Geert Verreth

Basisbehoeften als leiddraad voor de VP: omgaan met frustraties

Drivers als leidraad voor de VP (VertrouwensPersoon)

 

Drivers zijn de motor van elke persoon.

Als die motor sputtert stapelen emoties zich snel op en sukkelen we in een spinnenweb dat erg veel energie vraagt. Als je je drivers (h)erkent, houd je van je werk en lijkt haast alles mogelijk. Een goed VP luistert en coacht met deze drivers in zijn achterhoofd! Het is als het ware een leidraad voor ons en onze collega’s.


Terug naar overzicht van workshops