Taaldag 2020 - Ronde 4 (14:20 - 15:30)

Keuze Lesgever
4.01 Boost je arsenaal aan activerende werkvormen Els Tanghe

In deze workshop ervaar je verschillende voor het talenonderwijs geschikte activerende werkvormen. We bespreken telkens de inzetbaarheid in de eigen klaspraktijk en eventuele varianten. Je gaat met concrete activerende werkvormen naar huis, die je de dag nadien al kan toepassen.

Doelgroep: iedereen.
Lesgever: Els Tanghe, lerarenopleider Educatieve Master Antwerp School of Education Universiteit Antwerpen, passie voor activerend onderwijs.

Deze sessie is een herhaling van sessie 2.01 en 3.05.


4.02 Practice Makes Perfect – Developing Spoken Confidence and Fluency Alex Warren

If there’s one thing that all learners of English are striving for, then it’s the ability to speak English more confidently and with greater fluency. Indeed for many it is the holy grail of language learning. But how can we make our learners more confident speakers, what exactly do we mean by fluency and  what does it entail?  In this session we’ll look to answer these questions and suggest ways in which we can help our students become more confident and fluent speakers of English.

Doelgroep: leraren talen, vooral Engels - de voertaal is Engels.
Lesgever: Alex Warren, teacher trainer.


4.03 Feedback op het schrijfproces van leerlingen (VOLZET) Nina Vandermeulen

Feedback speelt een cruciale rol in het verbeteren van complexe vaardigheden zoals schrijven. In de huidige klascontext richt de feedback zich vaak op het eindproduct: de kwaliteit van de tekst. Met keystroke logging software zoals Inputlog (gratis beschikbaar) is het mogelijk om inzicht te krijgen in het schrijfproces van leerlingen. Binnen het LIFT-project ontwikkelden we procesgerichte feedback. Met een handige rapportfunctie in Inputlog bieden we leerlingen (numerieke en visuele) gegevens over hun proces aan. We zetten de leerlingen aan tot reflectie. Ze kunnen hun eigen schrijfproces vergelijken met processen van leerlingen die een betere tekst schreven (feedforward). Deze voorbeeldprocessen (exemplars) werden zorgvuldig geselecteerd uit een eerdere studie (nationale peiling met meer dan 600 leerlingen). Op basis van een interventiestudie kunnen we besluiten dat de feedback effectief is: leerlingen schreven betere teksten na het verwerken van de procesgerichte feedback.In de sessie bekijken we hoe keystroke logging data kunnen gebruikt worden in de klas. We gaan in op de belangrijke aspecten van de feedback: feedforward en vergelijking met exemplars. Deelnemers kunnen aan de slag met het feedbackmateriaal waarna er ruimte is voor discussie.

Doelgroep: leraren Nederlands 2de en 3de graad.
Lesgever: Nina Vandermeulen, Universiteit Antwerpen.

Deze sessie is een herhaling van sessie 3.03.


4.04 Découvrir une boîte à outils pleine d’astuces, de matériel et de solutions pour motiver les élèves! (VOLZET) Ann-Sophie Schouteden

En classe de FLE nous voulons impliquer tous les élèves activement dans notre cours.  Dans cette session on a pour but de vous présenter de petites activités, simples défis, jeux ou approches pour motiver les élèves et stimuler l’apprentissage ou la pratique de la langue. Comment donner plus d’autonomie à nos élèves ? Comment impliquer tous les élèves dans un groupe hétérogène ? A travers des approches coopératives et ludiques nous évaluerons les possibilités pour la classe de FLE à tous les niveaux. Cet atelier a pour objectif de donner de l’inspiration et envie aux professeur de remplir leur propre boîte à outils avec de nouvelles idées et des approches centrées sur l’autonomie de tous les élèves au même moment.
Cet atelier s’adresse à tous les professeurs de FLE quel que soit le niveau des apprenants.

Doelgroep: alle leraren Frans.
Lesgever: Ann-Sophie Schouteden geeft les in het volwassenenonderwijs en binnen de lerarenopleiding van UCLL.

Herhaling van sessie 1.04.


4.05 Talen leren met Virtual Reality: disruptie of deceptie? Berry Van De Wouw

Virtual Reality ('dromen met je ogen open') is de laatste jaren vooral bekend geworden vanwege spannende 3D-games en avonturen in 360°. Je kan er een ruimtewandeling mee maken of oog in oog komen te staan met dinosauriërs.  Ondergedompeld te worden in zo'n wereld is voor velen een verbluffende ervaring. Deze immersie biedt ook nieuwe mogelijkheden voor het talenonderwijs. Ervaringsleren, ook in een virtuele setting, maakt het mogelijk om sneller vooruitgang te boeken en verhoogt de retentiegraad. Het is bovendien een veilige leeromgeving: je hoeft niet bang te zijn om fouten te maken.
Na een korte algemene introductie ontdek je tijdens deze presentatie de voordelen én de beperkingen van het leren van een taal in VR. Indien de tijd het toelaat kan je ook zelf programma's bekijken met een VR-bril (Google Cardboard en Oculus GO).

Doelgroep: iedereen.
Lesgever: Berry Van de Wouw, oud-leraar Frans.

 


4.07 De kunst van het luisteren (Visual harvesting) (VOLZET) Anneleen De Hert

In deze interactieve sessie willen we elkaar inspireren over hoe we de vaardigheid luisteren op een optimale manier kunnen integreren in de lessen Nederlands. We bespreken diverse technieken en willen in een gezamenlijke brainstormsessie enkele originele didactische werkvormen bedenken/aanreiken. Daarnaast leggen we een link tussen de vaardigheid luisteren en strategisch tekenen. Maar een kleine kant’tekening’ voor iedereen: voor deze techniek moet je geen kunst-of tekenaar zijn. De werkvormen kunnen eveneens voor verschillende studierichtingen en graden gebruikt worden.

Doelgroep: leraren Nederlands, ook interessant voor leraren moderne talen.
Lesgevers: Anneleen De Hert: Leerkracht Secudair Onderwijs Nederlands - Axelle Vanquaillie :  Een strategische tekenaar. 

Herhaling van sessie 2.07.


4.08 Gamification? Mijn les is geen spelletje! Over games in de les Jeroen Heremans

Veel leerlingen houden van games, maar wat maakt die dingen nu zo populair bij onze jongeren?Zit er een systeem in die online games dat we kunnen vertalen naar de offline lespraktijk?
Kunnen we het leerplezier van onze leerlingen via gamification verhogen? Wordt het dan niet allemaal te plezant?
Dit zijn vragen waar in deze sessie zal worden bij stilgestaan.
Jeroen is een leraar met erg veel praktijkervaring als het aankomt op het gebruik van games en speltechnieken in de klas. Hij zal je tonen wat de zin en onzin is van het gebruik van speltechnieken in de klas. Er zal aandacht zijn voor bestaande spellen (out of the box), spellen die je zelf kan maken (game hacks), speltechnieken die je kan vertalen naar de klas...

Doelgroep: iedereen.
Lesgever: Jeroen Heremans, leraar Nederlands en Engels, onderwijsdurver.

Deze sessie is een herhaling van sessie 1.08.


Terug naar overzicht van workshops