Dag van de socio-emotionele leerlingenbegeleiding in het s.o. 2021 - live online themadag - Ronde 3 (13:40 - 15:00)

inloggen vanaf 13.30 uur.

Keuze Lesgever
3.1 Succesvolle en risicovolle acties bij pestproblemen (herhaling van 1.5) (VOLZET) Vincent Engelbos

Pimento voerde in 2019 een onderzoek naar succesvolle en risicovolle acties bij pestproblemen volgens jongeren in de eerste graad middelbaar onderwijs. In deze workshop krijg je de resultaten mee van het onderzoek en vertalen we dit naar een pestbeleid op school met acties die zowel door volwassenen als jongeren uitgevoerd kunnen worden.


3.2 Omgaan met opzettelijke zelfverwonding (herhaling van 2.2) (VOLZET) Imke Baetens

In deze sessie krijgen leerlingbegeleiders, leerkrachten en directie hands-on informatie omtrent het omgaan met zelfverwonding in het secundair onderwijs. Ze krijgen handvaten voor het uitbouwen van preventie, beleid en omgang met leerlingen die zichzelf verwonden. Via rollenspel oefenen de deelnemers gesprekken met leerlingen en ouders.


3.3 Werken aan een LGBTI-vriendelijke school (herhaling van 2.8) Hans Hendrikx

In een secundaire school wordt genderdiversiteit meer zichtbaar: richtingen die voornamelijk gekozen worden door jongens, een leerling die zich identificeert als gender non-binair en aangesproken wil worden met een nieuwe genderneutrale naam, of een jongen die aangeeft gepest te worden wegens zijn seksuele oriëntatie. Om hierop in te spelen, schep je als leerkracht en school best een genderbewust klimaat. Maar hoe werk je aan een LGBTI- vriendelijk schoolklimaat?

Wat mag je verwachten in deze snelcursus “Werken aan een LGBTI- vriendelijke school”? Een handig framework over gender en de link naar onderwijs, enkele bouwstenen om genderbewust les te geven en een stevige portie tips en tricks om gender- en seksuele diversiteit duurzaam te verankeren in het DNA van de school.


3.4 Suïcidepreventie: concrete handvatten voor leerkrachten en socio-emotionele begeleiders (herhaling van 1.2) Jo Tambuyzer

In de lezing ‘Suïcidepreventie’ komen theoretische kaders aan bod en zullen er concrete handvatten worden aangereikt m.b.t. de omgang met suïcidaliteit in de praktijk. Volgende topics komen o.a. aan bod:

  • Hoe vaak komt zelfdoding voor? En andere cijfergegevens.
  • Hoe kunnen we suïcidaal gedrag begrijpen? En wat is oorzakelijk?
  • Hoe signalen herkennen en het gesprek aangaan?
  • Hoe kan je het risico op suïcide inschatten? Kan dit überhaupt?
  • Wat doe je in geval van crisis?

3.5 Lesgeven vanuit rust, empathie, passie en creativiteit Lies Coppens

Lesgeven is niet alleen leerstof overbrengen natuurlijk. Hoe je voor de klas staat, hoe je kinderen en jongeren kunt inspireren, kalmeren, begeleiden en aanmoedigen is minstens even belangrijk. Door rechtstreeks met het lichaam te werken, kun je deze kwaliteiten ontdekken én cultiveren in jezelf.

Tijdens deze workshop ontdek je hoe je voor de klas staat, wat je voorkeuren zijn en hoe je de ontbrekende aspecten in jezelf kunt uitbreiden. Je ontdekt hoe rust, empathie, passie en creativiteit zich manifesteren in jouw lichaam en hoe je die kunt overbrengen aan je leerlingen.

In deze workshop staat lichaamsbewustzijn centraal. Aan de hand van bewegingsoefeningen ontdek je je grootste troeven en groeimogelijkheden. Je krijgt meteen ook de nodige hulpmiddelen mee om jezelf verder te ontwikkelen.

Geen specifieke fitheid vereist, iedereen welkom.

De deelnemers worden zich beter bewust van wat zich tijdens het lesgeven in hun lichaam afspeelt. Ze ontdekken in welke aspecten ze nog groeimogelijkheden hebben, en hoe ze die aspecten in zichzelf kunnen aanscherpen.


3.6 Omgaan met haatspraak: herkennen, voorkomen en bemiddelen (herhaling van 2.6) (VOLZET) Jef De Backker

Jongeren zijn vaak online. En veel van hun communicatie loopt over social media, gaming platforms, fora, … Maar ze houden er duidelijk een verschillende nettiquette op na. Haatspraak ontstaat en lijkt niet meer te stoppen! Is dit echt wel zo? In deze workshop leren we je meer over haatspraak en hoe je jongeren kan versterken om hiermee aan de slag te gaan.


3.7 Halal of niet? Alle vragen omtrent islam en onderwijs in Vlaanderen beantwoord Khalid Benhaddou

Alle vragen omtrent islam en onderwijs in Vlaanderen worden beantwoord. Heel veel scholen, leerkrachten, CLB-medewerkers, ouders, leerlingen… hebben vragen over hoe je in de praktijk best omgaat met allerlei vragen die een religie als islam oproept. 
Wat is voor moslims halal (toegestaan) en wat niet, en waarom? En hoever moet je gaan om daaraan tegemoet te komen op school? 
Deze workshop staat stil bij: Wat is de religieuze en culturele achtergrond van wat de islam soms vraagt en in hoeverre kan of moet je daaraan tegemoet komen?
Wat met de vele vragen omtrent al dan niet gescheiden zwemmen, aangepaste leerinhoud (evolutieleer versus scheppingsverhaal, kooklessen, seksuele voorlichting, muziek,…), halal eten, bidden op school, deelname aan bos- en zeeklassen, de ramadan, het vak islam, ouderbetrokkenheid, islamitische feestdagen, hoofddoeken, conflicten op school,…?
Wat zijn mogelijke tekenen van radicaliseren, hoe ga je daarmee om, hoe kan je radicaal gedachtengoed voorkomen?


3.8 Let's talk about sex, baby! (herhaling van 1.6) Kelly Vreys

Jongeren en het verkennen van hun seksualiteit…. Iets wat ons als opvoeder/leerkracht/begeleider in tijden van snel groeiende media, gemakkelijk vindbare porno en de tendens om onszelf via internet meer bloot te geven vaak zorgen baart. Wat is in de seksuele ontwikkeling van jonge mensen aanvaardbaar en waar moeten we ingrijpen? In deze workshop geven we je inzicht in de belangrijke seksuele tendensen met nadruk op internetgebruik bij jongeren.


Terug naar overzicht van workshops