Taaldag 2020 - Ronde 3 (12:45 - 13:55)

Keuze Lesgever
3.01 Het onderwijs Nederlands doorgelicht met een focus op begrijpend lezen Bieke De Fraine
Hilde De Rijbel
Etienne Gielen

Deze sessie bestaat uit drie delen.
In een eerste deel van de sessie overlopen we het referentiekader onderwijskwaliteit (het OK). Dat is een breed gedragen kader over wat in Vlaanderen als kwaliteitsvol onderwijs beschouwd kan worden.
In een tweede deel trekken we lessen uit de afgelopen doorlichtingen van het vak Nederlands. Ook het taalgerichte onderwijs op school wordt besproken. Welke elementen lopen doorgaans goed in de Vlaamse secundaire scholen en wat zijn verbeterpunten?
In een derde deel ten slotte bespreken we de resultaten van het onderzoek naar begrijpend lezen dat de onderwijsinspectie uitvoerde in het voorjaar van 2019. In dit onderzoek werden leraren van diverse vakken bevraagd.

Doelgroep: leraren Nederlands, ook interessant voor alle talen.
Lesgevers:
- Bieke De Fraine, inspecteur-onderzoeksexpert,
- Hilde De Rijbel, inspecteur secundair onderwijs, talen,
- Etienne Gielen, inspecteur secundair onderwijs, Nederlands.

Herhaling van 1.01.


3.02 Woorden tellen. Waarom woordenschat zo belangrijk is voor taalvaardigheid. Elke Peters

Tijdens deze lezing ga ik in op het belang van woordenschat(kennis) voor taalvaardigheid. Ik zal de relatie tussen woordenschatkennis en tekst-/luisterbegrip in een vreemde taal toelichten en de rol die woordenschat speelt in spreek- en schrijfvaardigheid. Er zal ook aandacht zijn voor gratis tools en toetsen die voor woordenschatonderwijs ingezet kunnen worden. De lezing eindigt met een aantal concrete suggesties voor woordenschatonderwijs.

Doelgroep: leraren moderne vreemde talen en NT2.
Lesgever: Elke Peters, docente - experte woordenschatverwerving.

Herhaling van 1.02.


3.03 Feedback op het schrijfproces van leerlingen (VOLZET) Nina Vandermeulen

Feedback speelt een cruciale rol in het verbeteren van complexe vaardigheden zoals schrijven. In de huidige klascontext richt de feedback zich vaak op het eindproduct: de kwaliteit van de tekst. Met keystroke logging software zoals Inputlog (gratis beschikbaar) is het mogelijk om inzicht te krijgen in het schrijfproces van leerlingen. Binnen het LIFT-project ontwikkelden we procesgerichte feedback. Met een handige rapportfunctie in Inputlog bieden we leerlingen (numerieke en visuele) gegevens over hun proces aan. We zetten de leerlingen aan tot reflectie. Ze kunnen hun eigen schrijfproces vergelijken met processen van leerlingen die een betere tekst schreven (feedforward). Deze voorbeeldprocessen (exemplars) werden zorgvuldig geselecteerd uit een eerdere studie (nationale peiling met meer dan 600 leerlingen). Op basis van een interventiestudie kunnen we besluiten dat de feedback effectief is: leerlingen schreven betere teksten na het verwerken van de procesgerichte feedback.In de sessie bekijken we hoe keystroke logging data kunnen gebruikt worden in de klas. We gaan in op de belangrijke aspecten van de feedback: feedforward en vergelijking met exemplars. Deelnemers kunnen aan de slag met het feedbackmateriaal waarna er ruimte is voor discussie.

Doelgroep: leraren Nederlands 2de en 3de graad.
Lesgever: Nina Vandermeulen, Universiteit Antwerpen.

Deze sessie wordt herhaald als 4.03.


3.04 La grammaire inductive et ludique Stéphanie Pelinski

On retient mieux ce qu’on trouve soi-même et ce qu’on comprend. A partir d’exemples concrets, je vous proposerai de découvrir comment aborder quelques points de grammaire de façon ludique et inductive, d’apprendre quelques règles sous forme de raps et d’essayer vous-même de créer une leçon inductive.Venez avec le point de grammaire que vous trouvez le plus difficile à expliquer.

Doelgroep: leraren Frans.
Lesgever: Pelinski Stéphanie, pedagogische coördinatrice.

Deze sessie wordt herhaald in ronde 4 indien volzet.


3.05 Boost je arsenaal aan activerende werkvormen (VOLZET) Els Tanghe

In deze workshop ervaar je verschillende voor het talenonderwijs geschikte activerende werkvormen. We bespreken telkens de inzetbaarheid in de eigen klaspraktijk en eventuele varianten. Je gaat met concrete activerende werkvormen naar huis, die je de dag nadien al kan toepassen.

Doelgroep: iedereen.
Lesgever: Els Tanghe, lerarenopleider Educatieve Master Antwerp School of Education Universiteit Antwerpen, passie voor activerend onderwijs.

Deze sessie wordt herhaald als 2.01 en 4.01.


3.06 #metoo and the Handmaid’s Tale Katelijne De Vis

In deze sessie wil de lesgever materiaal aanreiken om te werken rond feminisme, vrouwenrechten en #metoo. Aan de hand van luisteroefeningen zoals Solange Knowles ‘Don’t touch my hair’ of korte documentaires over de geschiedenis van het Westers feminisme kan het thema ingeleid worden in de klas.
De #metoo-beweging is vaak een heikel thema. Opinieteksten analyseren met leerlingen geeft hen naast de taalkundige uitdaging een houvast om hun eigen mening te verwoorden.
De Handmaid’s Tale vormt het literaire luik; sinds de serie  is de verhaalstof zeer populair en spreekt tot de verbeelding. Zowel tekstfragmenten als beeldfragmenten met kant-en-klare verwerkingsopdrachten en achtergrondinformatie worden in deze workshop aangeboden.

Doelgroep: leraren Engels 2de en vooral 3de graad.
Lesgever: Katelijne de Vis, lerares Engels.


3.07 Poetry United! Poetry as a tool for language learning Bruno Leys

De vernieuwde eindtermen en leerplannen Engels voor de eerste graad geven een duidelijke plaats aan artistiek-literaire teksten.
In deze interactieve workshop wordt toegankelijke en aantrekkelijke poëzie als tool gebruikt om op een leuke, creatieve en effectieve manier taal te leren, te oefenen en te ontdekken.
Aan de hand van een divers aanbod aan gedichten en werkvormen laten we leerlingen genieten van tekst en taal en ook zelf artistiek-literaire uitingen creëren.
Een bronnenlijst geeft de leerkrachten de kans om achteraf nog verder te exploreren.

Doelgroep: leraren Engels 1ste graad.
Lesgever: Bruno Leys, docent vakdidactiek, Engels Vives.

Deze sessie wordt herhaald in ronde 4 indien volzet.


3.08 Cómo conocer las competencias del alumnado de ELE desde el primer día de clase. Victor Roncel Vega

A lo largo de la sesión se describe la estructura así como la aplicación práctica de la Escala ALE  para conocer las competencias de los estudiantes de ELE en el aula desde un enfoque cognitivocomunicativo.
Mediante una metodología abierta y participativa, se desarrollan diagnósticos lingüístico-académicos de casos reales de alumnado que facilitan la reflexión crítica y el intercambio de opiniones con el fin de profundizar en los procesos de aprendizaje en la enseñanza de idiomas en general y las destrezas implicadas en la lengua español en particular.

Doelgroep: leraren Spaans
Lesgever: Víctor Roncel Vega, asesor Técnico de Educación en la Consejería de Educación en Bélgica.


Terug naar overzicht van workshops