Dag van de socio-emotionele leerlingenbegeleiding in het s.o. 2021 - live online themadag - Ronde 2 (11:10 - 12:30)

Keuze Lesgever
2.1 Bouwen aan een conflictpositieve school - What's (Y)OUR problem? (herhaling van 1.1) Wim Hanssens

Als directie van een school voor beroepsonderwijs en buitengewoon beroepsonderwijs durven we vanuit onze ervaring getuigen over grensoverschrijdend gedrag binnen de schoolmuren. Wanneer kinderen/jongeren  hun negatieve  gevoelens en gedachten uiten in grensoverschrijdend gedrag dan kan het negatieve effect hiervan moeilijk overschat worden. Ruim tien jaar geleden hebben we noodgedwongen de transitie gemaakt van een eerder sanctionerend beleid naar een uitgesproken zorgbeleid voor leerlingen én medewerkers. Elke vorm van grensoverschrijdend gedrag, hoe klein ook,  wordt vandaag consequent benaderd met een verbale interventiemethodiek. Dit resulteert in een sterke daling in zowel de frequentie als de intensiteit van grensoverschrijdend gedrag. Onafhankelijk onderzoek van IDEWE en de universiteit van Leiden tonen daarenboven  opvallend positieve resultaten en dit op vlak van leerkwaliteit en het werkklimaat binnen de school.

Vandaag verzorgen we vanuit onze school jaarlijks opleidingen in deze methodiek voor ruim 250 leerkrachten uit basis- en secundair onderwijs en ondersteunen we scholen die streven naar een herstelgerichte aanpak.


2.2 Omgaan met opzettelijke zelfverwonding (VOLZET) Imke Baetens

In deze sessie krijgen leerlingbegeleiders, leerkrachten en directie hands-on informatie omtrent het omgaan met zelfverwonding in het secundair onderwijs. Ze krijgen handvaten voor het uitbouwen van preventie, beleid en omgang met leerlingen die zichzelf verwonden. Via rollenspel oefenen de deelnemers gesprekken met leerlingen en ouders.


2.3 Creatieve methodieken om in gesprek te gaan met leerlingen (herhaling van 1.3) (VOLZET) Griet Severeyns

In gesprek gaan met kinderen vraagt van volwassenen soms een creatieve aanpak. Het leren kennen van de context van leerlingen is enorm belangrijk om te weten te komen hoe een leerling zich voelt. In gesprek gaan over gevoelige
thema’s is niet altijd eenvoudig. Tijdens deze workshop komen enkele creatieve methodieken aan bod zoals gebruik van duplopopjes, genogrammen, afbeeldingen, enz. De methodieken zijn heel laagdrempelig en zorgen voor een extra dimensie om in contact te gaan met de leerlingen.
We staan eerst stil bij enkele begrippen uit het contextueel werken en indien de tijd proberen we ook zelf te oefenen.


2.4 Emoties en depressie bij adolescenten (herhaling van 1.4) (VOLZET) Marleen Jans

 “Vlaamse jongeren zijn niet ambitieus”, kopte De Morgen. Is dat zo?
De tienertijd is een periode van heftige emoties waarbij stress, depressie, impulsiviteit, roekeloosheid haasje over spelen met verstandig en rationeel denken. Soms gaat het over banale schoolse, huis-, tuin- en keukendiscussies; soms zit er meer verborgen achter een façade. Onze jongeren zijn kampioenen in camouflagetechnieken. Hoe kunnen wij deze camouflage doorprikken om zo de sleutel in handen te hebben om hen te ondersteunen?


2.5 DemoKlap-methodiek - hoe 'samenleven in superdiversiteit' in de klas? Sam Mampaey

Word je in je klas soms geconfronteerd met straffe uitspraken? Stelt je superdiverse groep je voor extra uitdagingen, bijvoorbeeld rond botsende meningen? Wil je dat leerlingen elkaar beter leren begrijpen, en wil je hen vaardig maken in constructief discussie voeren? Dan is DemoKlap iets voor jou!

Met dit project leren ze hun eigen mening én die van de ander beter begrijpen door stil te staan bij de eigen (diverse) achtergrond en die van de ander. Stapsgewijs leren ze discussiëren, argumenteren en debatteren over levensbeschouwelijke en culturele grenzen heen. Vanuit dialoog wordt er gezocht naar compromis, en naar oplossingen voor gemeenschappelijke problemen. 

In deze workshop krijg je een breed gamma aan gesprekstools en discussie-oefeningen om zelf in de klas mee aan de slag te gaan.


2.6 Omgaan met haatspraak: herkennen, voorkomen en bemiddelen (VOLZET) Jef De Backker

Jongeren zijn vaak online. En veel van hun communicatie loopt over social media, gaming platforms, fora, … Maar ze houden er duidelijk een verschillende nettiquette op na. Haatspraak ontstaat en lijkt niet meer te stoppen! Is dit echt wel zo? In deze workshop leren we je meer over haatspraak en hoe je jongeren kan versterken om hiermee aan de slag te gaan.


2.7 Stress-detectie bij leerlingen... én leerkrachten (herhaling van 1.7) Ingrid Noorts

Wist je dat er 9 verschillende manieren zijn waarop jouw leerlingen stress-signalen uiten? Na een inschaling krijg je een overzicht hoe het met jouw innerlijke stress gesteld is en hoe deze zich manifesteert.  Na het volgen van deze workshop ben je in staat de (soms subtiele) stress-signalen bij je leerlingen en jezelf op te merken. Je krijgt inkijk hoe het stressmechanisme werkt maar vooral krijg je technieken aangereikt om bewuster te leren omgaan met deze stressoren. Denk aan trainen naar hartcoherentie toe, toepassen van afschermtechnieken, zicht krijgen op mijn energievreters, integreren van een nieuwe kwaliteit.  Je wordt getuige hoe hartslag en ademhaling maar ook je gedachten resoneren met elkaar.


2.8 Werken aan een LGBTI-vriendelijke school Hans Hendrikx

In een secundaire school wordt genderdiversiteit meer zichtbaar: richtingen die voornamelijk gekozen worden door jongens, een leerling die zich identificeert als gender non-binair en aangesproken wil worden met een nieuwe genderneutrale naam, of een jongen die aangeeft gepest te worden wegens zijn seksuele oriëntatie. Om hierop in te spelen, schep je als leerkracht en school best een genderbewust klimaat. Maar hoe werk je aan een LGBTI- vriendelijk schoolklimaat?

Wat mag je verwachten in deze snelcursus “Werken aan een LGBTI- vriendelijke school”? Een handig framework over gender en de link naar onderwijs, enkele bouwstenen om genderbewust les te geven en een stevige portie tips en tricks om gender- en seksuele diversiteit duurzaam te verankeren in het DNA van de school.


Terug naar overzicht van workshops