Taaldag 2020 - Ronde 2 (10:50 - 12:00)

Keuze Lesgever
2.01 Boost je arsenaal aan activerende werkvormen (VOLZET) Els Tanghe

In deze workshop ervaar je verschillende voor het talenonderwijs geschikte activerende werkvormen. We bespreken telkens de inzetbaarheid in de eigen klaspraktijk en eventuele varianten. Je gaat met concrete activerende werkvormen naar huis, die je de dag nadien al kan toepassen.

Doelgroep: iedereen.
Lesgever: Els Tanghe, lerarenopleider Educatieve Master Antwerp School of Education Universiteit Antwerpen, passie voor activerend onderwijs.

Deze sessie wordt herhaald als 3.05 en 4.01.


2.02 Een digitale zoektocht naar ideeën over leeftijd in jeugdboeken Vanessa Joosen
Wouter Haverals

Vanessa Joosen geeft een korte inleiding over “age studies,” de studie van leeftijd in onder andere cultuur en literatuur. Vervolgens laat ze zien hoe zij en haar team leeftijd in jeugdliteratuur bestuderen met digitale hulpmiddelen.Ze stelt de eerste resultaten voor.
Ze laat zien hoe leerlingen ook zelf met computerprogramma’s aan de slag kunnen gaan om literatuur te analyseren. Deze sessie is geschikt voor leerkrachten Nederlands en Engels.

Doelgroep: leraren Nederlands en Engels 3de graad (en 4de jaar).
Lesgevers: Vanessa Joosen is hoofddocent Engelse literatuur en jeugdliteratuur, Wouter Haverals is onderzoeker Universiteit Antwerpen


2.03 Visual Literacy and The Power of the Image Alex Warren

Throughout our lives, we are the unwitting subjects of an onslaught of images. From the mobile phone in your hand to the products in your supermarket trolley; from the magazines on your coffee table to the train seat in front of you, someone somewhere is trying to convey an idea to you through messages which are primarily visual. While we have all used images to facilitate learning in our teaching – from flashcards to video – do we really know why it is so effective? This session looks at the power of images, the idea of visual literacy and how images can play an integral part in language acquisition and make learning memorable. 

Doelgroep: alle leraren talen - de voertaal is Engels.
Lesgever: Alex Warren, teacher trainer.


2.05 Le chant de l'argot Berry Van De Wouw

L’argot (ou bien le français familier) ne s’apprend guère à l’école, pourtant on le rencontre un peu partout: dans les films et les séries-tv, dans les bandes dessinées, les médias sociaux et, bien sûr, dans les chansons. Pendant cet atelier, après une courte histoire de l'argot, vous ferez connaissance avec des airs poignants pleins d'argot qui ne vous lâcheront plus. Ils permettent d'apprendre ce langage coloré (et coquin parfois) en les chantant. Pour les profs désirant travailler avec l'argot en classe, un site internet contenant des ressources didactiques a été créé.

Doelgroep: leraren Frans ERK-niveau van de leerlingen B1-C1.
Lesgever: Berry Van De Wouw, oud-leraar Frans.


2.06 Hoe beïnvloedt de moedertaal de NT2-ontwikkeling? Charlotte Mostaert

Kinderen die opgroeien in een andere moedertaal dan de schooltaal staan op school voor grote uitdagingen. Ze moeten niet alleen een nieuwe taal leren spreken en verstaan, maar ook leren lezen en spellen in die taal. Lees- en spellingsucces in het Nederlands vereisen een goede wisselwerking tussen fonologie (klankleer), orthografie (schriftleer) en semantiek (betekenisleer). Omdat bekend is dat deze vaardigheden hun oorsprong kennen in de mondelinge taalverwerving, is het belangrijk om de invloed van deze aspecten vanuit de moedertaal mee te nemen.
Tijdens deze lezing bespreken we wat de mogelijke invloed is van de moedertaal op het lees- en spellingproces in het Nederlands.

Doelgroep: leraren NT2, Nederlands.
Lesgever: Charlotte Mostaert, docente Nt2 Thomas More.


2.07 De kunst van het luisteren (Visuele harvesting) (VOLZET) Anneleen De Hert

In deze interactieve sessie willen we elkaar inspireren over hoe we de vaardigheid luisteren op een optimale manier kunnen integreren in de lessen Nederlands. We bespreken diverse technieken en willen in een gezamenlijke brainstormsessie enkele originele didactische werkvormen bedenken/aanreiken. Daarnaast leggen we een link tussen de vaardigheid luisteren en strategisch tekenen. Maar een kleine kant’tekening’ voor iedereen: voor deze techniek moet je geen kunst-of tekenaar zijn.

Doelgroep: leraren Nederlands, ook interessant voor leraren moderne vreemde talen.
Lesgevers: Anneleen De Hert: Leerkracht Secundair Onderwijs Nederlands – Integrale Opdrachten, Woordkunst-drama. Axelle Vanquaillie :  Een strategische tekenaar. Ze luistert, denkt mee en visualiseert de strategie van een bedrijf in een tekening die engageert, inspireert, focus brengt en communiceert.

Deze sessie wordt herhaald als 4.07.


2.08 Lessen met literatuur Ewout Van Der Knaap

Hoe kun je literatuur in de vreemdetalenlessen op allerlei niveaus integreren? Uitgangspunt is dat literatuur in veel gevallen goed aan communicatieve situaties kan worden gekoppeld. We bespreken voorbeelden om een curriculum in te richten en hanteren daarbij een doorlopende leerlijn. We gaan in op de koppeling van de vaardigheden met de (inter)culturele inhouden inclusief literatuurgeschiedenis. De deelnemers gaan met enkele oefenvormen aan de slag. Basis hiervan is materiaal uit het boek Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs (2019).

Doelgroep: leraren moderne vreemde talen 2de en 3de graad, ook interessant voor leraren Nederlands.
Lesgever: Ewout van der Knaap is associate professor aan de Universiteit Utrecht en gespecialiseerd in literatuurdidactiek. Hij is auteur van diverse studies en schreef Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs (2019, uitgeverij Coutinho).


2.09 “Hände hoch! - Wir machen einen Klassen-Krimi.” Theresa Nötzel

Der Workshop beinhaltet die Präsentation des langjährigen, fächerübergreifenden Projektes “Hände hoch!” - Wir machen einen Krimi.
Daneben werden aktuelle Untersuchungsergebnisse rund um das Krimi-Projekt im Bereich creatief schrijven en samenwerkend leren erläutert. (Universiteit van Amsterdam, 2018)
Während des Workshops kommen die Teilnehmer*innen in die Gelegenheit, das dazugehörige Arbeitsmaterial auszuprobieren und zu diskutieren.
Schließlich werden die im Workshop entstandenen Mini-Krimis vorgestellt und Preise verliehen.

Doelgroep: leraren Duits.
Lesgever: Theresa Nötzel, (Berlin & Amsterdam) docente Duits Sint Nicolaaslyceum Amsterdam, docente Duits Hogeschool van Amsterdam.


Terug naar overzicht van workshops