Dag van de socio-emotionele leerlingenbegeleiding in het s.o. 2021 - live online themadag - Ronde 1 (09:30 - 10:50)

Keuze Lesgever
1.1 Bouwen aan een conflictpositieve school - What's (Y)OUR problem? Wim Hanssens

Als directie van een school voor beroepsonderwijs en buitengewoon beroepsonderwijs durven we vanuit onze ervaring getuigen over grensoverschrijdend gedrag binnen de schoolmuren. Wanneer kinderen/jongeren  hun negatieve  gevoelens en gedachten uiten in grensoverschrijdend gedrag dan kan het negatieve effect hiervan moeilijk overschat worden. Ruim tien jaar geleden hebben we noodgedwongen de transitie gemaakt van een eerder sanctionerend beleid naar een uitgesproken zorgbeleid voor leerlingen én medewerkers. Elke vorm van grensoverschrijdend gedrag, hoe klein ook,  wordt vandaag consequent benaderd met een verbale interventiemethodiek. Dit resulteert in een sterke daling in zowel de frequentie als de intensiteit van grensoverschrijdend gedrag. Onafhankelijk onderzoek van IDEWE en de universiteit van Leiden tonen daarenboven  opvallend positieve resultaten en dit op vlak van leerkwaliteit en het werkklimaat binnen de school.

Vandaag verzorgen we vanuit onze school jaarlijks opleidingen in deze methodiek voor ruim 250 leerkrachten uit basis- en secundair onderwijs en ondersteunen we scholen die streven naar een herstelgerichte aanpak.


1.2 Suïcidepreventie: concrete handvatten voor leerkrachten en socio-emotionele begeleiders Jo Tambuyzer

In de lezing ‘Suïcidepreventie’ komen theoretische kaders aan bod en zullen er concrete handvatten worden aangereikt m.b.t. de omgang met suïcidaliteit in de praktijk. Volgende topics komen o.a. aan bod:

  • Hoe vaak komt zelfdoding voor? En andere cijfergegevens.
  • Hoe kunnen we suïcidaal gedrag begrijpen? En wat is oorzakelijk?
  • Hoe signalen herkennen en het gesprek aangaan?
  • Hoe kan je het risico op suïcide inschatten? Kan dit überhaupt?
  • Wat doe je in geval van crisis?

1.3 Creatieve methodieken om in gesprek te gaan met leerlingen (VOLZET) Griet Severeyns

In gesprek gaan met kinderen vraagt van volwassenen soms een creatieve aanpak. Het leren kennen van de context van leerlingen is enorm belangrijk om te weten te komen hoe een leerling zich voelt. In gesprek gaan over gevoelige
thema’s is niet altijd eenvoudig. Tijdens deze workshop komen enkele creatieve methodieken aan bod zoals gebruik van duplopopjes, genogrammen, afbeeldingen, enz. De methodieken zijn heel laagdrempelig en zorgen voor een extra dimensie om in contact te gaan met de leerlingen.
We staan eerst stil bij enkele begrippen uit het contextueel werken en indien de tijd proberen we ook zelf te oefenen.


1.4 Emoties en depressie bij adolescenten (VOLZET) Marleen Jans

 “Vlaamse jongeren zijn niet ambitieus”, kopte De Morgen. Is dat zo?
De tienertijd is een periode van heftige emoties waarbij stress, depressie, impulsiviteit, roekeloosheid haasje over spelen met verstandig en rationeel denken. Soms gaat het over banale schoolse, huis-, tuin- en keukendiscussies; soms zit er meer verborgen achter een façade. Onze jongeren zijn kampioenen in camouflagetechnieken. Hoe kunnen wij deze camouflage doorprikken om zo de sleutel in handen te hebben om hen te ondersteunen?


1.5 Succesvolle en risicovolle acties bij pestproblemen Vincent Engelbos

Pimento voerde in 2019 een onderzoek naar succesvolle en risicovolle acties bij pestproblemen volgens jongeren in de eerste graad middelbaar onderwijs. In deze workshop krijg je de resultaten mee van het onderzoek en vertalen we dit naar een pestbeleid op school met acties die zowel door volwassenen als jongeren uitgevoerd kunnen worden.


1.6 Let's talk about sex, baby! Kelly Vreys

Jongeren en het verkennen van hun seksualiteit…. Iets wat ons als opvoeder/leerkracht/begeleider in tijden van snel groeiende media, gemakkelijk vindbare porno en de tendens om onszelf via internet meer bloot te geven vaak zorgen baart. Wat is in de seksuele ontwikkeling van jonge mensen aanvaardbaar en waar moeten we ingrijpen? In deze workshop geven we je inzicht in de belangrijke seksuele tendensen met nadruk op internetgebruik bij jongeren.


1.7 Stress-detectie bij leerlingen... én leerkrachten Ingrid Noorts

Wist je dat er 9 verschillende manieren zijn waarop jouw leerlingen stress-signalen uiten? Na een inschaling krijg je een overzicht hoe het met jouw innerlijke stress gesteld is en hoe deze zich manifesteert.  Na het volgen van deze workshop ben je in staat de (soms subtiele) stress-signalen bij je leerlingen en jezelf op te merken. Je krijgt inkijk hoe het stressmechanisme werkt maar vooral krijg je technieken aangereikt om bewuster te leren omgaan met deze stressoren. Denk aan trainen naar hartcoherentie toe, toepassen van afschermtechnieken, zicht krijgen op mijn energievreters, integreren van een nieuwe kwaliteit.  Je wordt getuige hoe hartslag en ademhaling maar ook je gedachten resoneren met elkaar.


1.8 Hoe jongeren ondersteunen bij conflictsituaties? Met www.conflicthelden.be! Stijn Custers

Kom jij in aanraking met jongeren (13 – 18j) die ruzie maken, gefrustreerd zijn, anderen pesten, verbaal of fysiek agressief worden, ... en in een conflictzone terechtkomen? Als dader, omstaander of slachtoffer? Dan kan het online platform www.conflicthelden.be een extra ondersteunend instrument zijn voor jou als professional en de jongeren waar je mee werkt. Aan de hand van kant-en-klare plannen, oefeningen en methodieken geven we je de juiste tools om jongeren te begeleiden bij een conflictsituatie. Deze online tool reikt verschillende thema’s en methodieken aan: van informatie, adviezen en getuigenissen, tot psycho-educatief materiaal en interactieve werkvormen.

In deze sessie  maak je kennis met de website van www.conflicthelden.be en laten Stijn Custers en Hanne Leirs je enkele mogelijkheden van blended werken ervaren (offline begeleiding aangevuld met online ondersteuning).


Terug naar overzicht van workshops