Taaldag 2020 - Ronde 1 (09:15 - 10:25)

Keuze Lesgever
1.01 Het onderwijs Nederlands doorgelicht met een focus op begrijpend lezen Bieke De Fraine
Hilde De Rijbel
Etienne Gielen

Deze sessie bestaat uit drie delen.
In een eerste deel van de sessie overlopen we het referentiekader onderwijskwaliteit (het OK). Dat is een breed gedragen kader over wat in Vlaanderen als kwaliteitsvol onderwijs beschouwd kan worden.
In een tweede deel trekken we lessen uit de afgelopen doorlichtingen van het vak Nederlands. Ook het taalgerichte onderwijs op school wordt besproken. Welke elementen lopen doorgaans goed in de Vlaamse secundaire scholen en wat zijn verbeterpunten?
In een derde deel ten slotte bespreken we de resultaten van het onderzoek naar begrijpend lezen dat de onderwijsinspectie uitvoerde in het voorjaar van 2019. In dit onderzoek werden leraren van diverse vakken bevraagd.

Doelgroep: leraren Nederlands, ook interessant voor alle talen.
Lesgevers:
- Bieke De Fraine, inspecteur-onderzoeksexpert,
- Hilde De Rijbel, inspecteur secundair onderwijs, talen,
- Etienne Gielen, inspecteur secundair onderwijs, Nederlands.

Deze sessie wordt herhaald als 3.01.


1.02 Woorden tellen. Waarom woordenschat zo belangrijk is voor taalvaardigheid. Elke Peters

Tijdens deze lezing gaat Elke Peters in op het belang van woordenschat(kennis) voor taalvaardigheid. Ze zal de relatie tussen woordenschatkennis en tekst-/luisterbegrip in een vreemde taal toelichten en de rol die woordenschat speelt in spreek- en schrijfvaardigheid. Er zal ook aandacht zijn voor gratis tools en toetsen die voor woordenschatonderwijs ingezet kunnen worden. De lezing eindigt met een aantal concrete suggesties voor woordenschatonderwijs.

Lesgever: Elke Peters, docente en hoofd van de onderzoeksgroep Taal, onderwijs & samenleving. Haar onderzoeksexpertise is vreemdetaalverwerving en woordenschatverwerving.
Doelgroep: Leraren moderne vreemde talen en NT2.

Deze sessie wordt herhaald als 3.02.


1.03 Naar een taallescultuur van meten, weten en nooit meer vergeten! Kenneth Driesen
Wouter Cambré

De taaldoelstellingen in het secundair (beroeps)onderwijs zijn geformuleerd in de vorm van talige handelingen – of taaltaken – die leerlingen moeten kunnen uitvoeren in relevante communicatieve situaties.
De meest essentiële vorm van evaluatie is die van het leren van de leerling: hoe verloopt het leerproces (assessment for learning) en wat heeft hij/zij geleerd (assessment of learning).
De vakgroepen talen en OKAN (NT2) van het GO! Next Level X hebben ervoor gekozen om in hun onderwijsleerpraktijk te evalueren volgens vier belangrijke pijlers:

  • doelgericht: de evaluatie sluit aan op het vooropgesteld doelenkader;
  • taakgericht: het uitgangspunt van de onderwijslespraktijk is de uiteindelijk uit te voeren communicatieve activiteit;
  • geïntegreerd: de evaluatie dekt de inhouden van de voorbije lesactiviteiten;
  • feedbackinfo: de evaluatie geeft aanwijzingen over de wijze waarop het onderwijs verder op de leerlingen afgestemd kan worden.

Tijdens deze sessie krijgen jullie zicht op de evaluatievisie Assessment for Learning en de praktische toepassingen in de taallespraktijk binnen het vooropgesteld doelenkader.

Doelgroep: leraren talen, ook NT2.
Lesgevers: Kenneth Driessen is Leerkracht Engels, medewerker Meertalenbeleid GOK, vervolgschoolcoach en coördinator OKAN en Wouter Cambré, beiden mede-begeleiders "Assesment for learning in de taallespraktijk" voor de vakgroepen talen.


1.04 Découvrir une boîte à outils pleine d’astuces, de matériel et de solutions pour motiver les élèves! (VOLZET) Ann-Sophie Schouteden

En classe de FLE nous voulons impliquer tous les élèves activement dans notre cours.  Dans cette session on a pour but de vous présenter de petites activités, simples défis, jeux ou approches pour motiver les élèves et stimuler l’apprentissage ou la pratique de la langue. Comment donner plus d’autonomie à nos élèves ? Comment impliquer tous les élèves dans un groupe hétérogène ? A travers des approches coopératives et ludiques nous évaluerons les possibilités pour la classe de FLE à tous les niveaux. Cet atelier a pour objectif de donner de l’inspiration et envie aux professeur de remplir leur propre boîte à outils avec de nouvelles idées et des approches centrées sur l’autonomie de tous les élèves au même moment.
Cet atelier s’adresse à tous les professeurs de FLE quel que soit le niveau des apprenants.

Doelgroep: alle leraren Frans.
Lesgever: Ann-Sophie Schouteden geeft les in het volwassenenonderwijs en binnen de lerarenopleiding van UCLL.

Deze sessie wordt herhaald als 4.04.


1.05 Leerlingen in tso/bso motiveren in de les Engels: tips, tricks en praktijkvoorbeelden. Nele Kempenaers

Met kleine aanpassingen kan je in je les de interesse van leerlingen wekken, hen actief aan het werk zetten en motiveren om de les- en leerplandoelstellingen te bereiken. In deze sessie worden aan de hand van tried and tested praktijkvoorbeelden uit tso en bso tips en tricks aangereikt om zelf mee aan de slag te gaan.

Doelgroep: leraren Engels tso/bso 2de en 3de graad.
Lesgever: Nele Kempenaers, Lerares Engels en praktijkassistente vakdidactiek Engels Universiteit Antwerpen.


1.06 Wat werkt in leesonderwijs aan laaggeletterde anderstalige jongeren? Jordi Casteleyn

Laaggeletterde anderstalige jongeren staan voor een haast onmogelijke taak. Zij moeten én een nieuwe taal leren, én leren lezen en schrijven in deze nieuwe taal, en dat op een zeer beperkte tijd. Daarnaast kunnen deze leerlingen bij de start van hun leerproces geen of weinig beroep doen op geschreven taal en zijn ze niet vertrouwd met schoolse vaardigheden zoals studeertechnieken. De klas is in het begin vaak de enige plaats waar ze de taal daadwerkelijk kunnen leren en oefenen. Door de combinatie van de beperkte instructietijd en het uitdagende traject moet de lat voor het onderwijs aan deze doelgroep hoog liggen.
In deze sessie vatten we de belangrijkste aanbevelingen uit internationaal onderzoek naar alfabetiseringsonderwijs voor anderstalige jongeren samen:

– leg de lat hoog voor woordenschat via expliciete, weldoordachte en rijke instructie;
– zet in een eerste fase sterk in op de mondelinge taalvaardigheid;
– zorg voor evenwichtige leesinstructie waarin het leren decoderen hand in hand gaat met het leren begrijpen en het aanwakkeren van leesplezier.

Een stuurgroep garandeerde de academische waarde van deze samenvatting. Daarnaast lichten we bij elke aanbeveling in heldere richtlijnen toe hoe de leerkracht deze theoretische principes kan vertalen naar de klaspraktijk

Doelgroep: leraren NT2, Basiseducatie.
Lesgever: Prof. dr. Jordi Casteleyn is verantwoordelijk voor de opleidingsonderdelen Didactiek Nederlands, Didactiek Nederlands aan anderstaligen, en Talenbeleid bij de Antwerp School of Education (Universiteit Antwerpen). Hij doet onderzoek naar het verbeteren van lees- en spreekvaardigheid bij adolescenten.


1.07 „Knack den Kode“: Spaß und aktives Lernen bei den Grammatik- oder Leseübungen. Rebecca Hesse

Ein Workshop zum Mitmachen. Eine motivierende Arbeitsform wird eingesetzt um die Fertigkeiten der Fremdsprache zu lernen. Wir werden zum Beispiel die Fertigkeiten Lesen und Grammatik auf eine spielerische Art und Weise präsentieren. Ziel ist es um die richtige Zifferkombination des Schlosses rechtzeitig herauszufinden. Damit werden nicht nur die Fertigkeiten trainiert sondern auch: Fokussierung, Zusammenarbeit und Zeitmanagement. Vielleicht finden Sie am Ende des Workshops eine Überraschung, wenn Sie die richtige Zifferkombination herausgefunden haben?

Doelgroep: leraren Duits.
Lesgever: Rebecca Hesse is docent Duits Sophianum Gulpen & St. Ursula Horn – voortgezet onderwijs.


1.08 Gamification? Mijn les is geen spelletje! Over games in de les Jeroen Heremans

Veel leerlingen houden van games, maar wat maakt die dingen nu zo populair bij onze jongeren?
Zit er een systeem in die online games dat we kunnen vertalen naar de offline lespraktijk?
Kunnen we het leerplezier van onze leerlingen via gamification verhogen? Wordt het dan niet allemaal te plezant?
Dit zijn vragen waar in deze sessie zal worden bij stilgestaan.
Jeroen is een leraar met erg veel praktijkervaring als het aankomt op het gebruik van games en speltechnieken in de klas. Hij zal je tonen wat de zin en onzin is van het gebruik van speltechnieken in de klas. Er zal aandacht zijn voor bestaande spellen (out of the box), spellen die je zelf kan maken (game hacks), speltechnieken die je kan vertalen naar de klas...

Doelgroep: iedereen.
Lesgever: Jeroen Heremans, onderwijsdurver, leraar Nederlands, Engels, geschiedenis en CLIL geschiedenis (ENG) in de tweede graad AS0 & TSO in Mechelen, blogt op Geek My Class, maakt podcasts bij Buiten De Krijtlijnen.

Deze sessie wordt herhaald als 4.08.


Terug naar overzicht van workshops