Mediationweek 2020 - Inspiratiedag 'Bemiddelende en herstelgerichte praktijken op school' - live online themadag - Plenum (09:30 - 12:30)

1. Inleiding door Kim Wezenbeek, directrice Stella Maris en voorzitter vzw Herstelgericht handelen op school

Bemiddelend, herstelgericht, ontwikkelingsgericht werken op school: een stand van zaken. Overzicht van het landschap en situeren van verschillende methodieken.

2. Getuigenissen

Een aantal pioniers van de bemiddelende en herstelgerichte benaderingen in het onderwijs zullen via getuigenissen over hun schooltraject een analyse maken van de succes- en faalfactoren.

Panelleden:

  • Sabine Coppens, Vlaamse Bemiddelingscommissie en Netwerk Onderwijs Mediation (NOM): Bemiddeling en peer-mediation.
  • Maria Beerten, PROS (Problemen Op School), Herstelgericht handelen in scholen. Casus schoolgemeenschap Mechelen.
  • Kim Wezenbeek, directrice Stella Maris. Verbindende communicatie. Casus concentratieschool Antwerpen-Noord.
  • Nele De Ranter, (criminoloog en familiaal bemiddelaar, lid van het zorgteam van Sint-Agnesinstituut Hoboken). Casus PIVA (samenwerking ADAM (CAW Antwerpen), Stad en Provincie Antwerpen): project bemiddeling op school. Casus Atheneum Schoten: meersporenbeleid naar een herstelgerichte schoolcultuur).
  • Sieska Baert, Nieuwe autoriteit en geweldloos verzet (NAGV). Leerlingen aanspreken op eigen verantwoordelijkheid.
  • Wim Hanssens (adj dir Groenveld), Life Space Crisis Intervention (LSCI), Casus Don Bosco Groenveld, Leuven.

3. Uitdieping casussen aan de hand van vragenronde

Bevraging door de moderator: welke zijn de succesfactoren en welke zijn structurele barrières waar men tegenaan liep/loopt in deze projecten?
Bevraging door de andere panelleden.

4. Interactie met het publiek

Mogelijkheid om een beperkt aantal bijkomende vragen te stellen aan de panelleden.

Keuze Lesgever
Inleiding, getuigenissen en panelgesprek Kim Wezenbeek
Sabine Coppens
e.a.

Terug naar overzicht van workshops