ViP-dag: Vertrouwen in Personen - nascholing voor de vertrouwenspersoon - Namiddag (13:00 - 15:45)

Keuze Lesgever
2.01 Supervisie: voor beginnende VP met max. 3j ervaring Paul Van Assche

Supervisie: voor beginnende VP met max. 3j ervaring

De jaarlijkse bijscholingen van de vertrouwenspersoon zijn niet alleen een wettelijk gegeven, ze bieden bovendien een unieke kans om ervaringen uit het werkveld te delen met andere vertrouwenspersonen. Vanuit verschillende casussen overleggen we over een mogelijke aanpak om conflictsituaties op te vangen en mensen te begeleiden. De batterijtjes van de vertrouwenspersonen worden alzo weer wat opgeladen.


2.02 Hartcoherentie Louis Nieuland

Hartcoherentie is de bijzondere toestand waarin het hart zich in een veilige modus bevindt. Het is gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek en de oefeningen zorgen voor o.a. de bevordering van de veerkracht t.o.v. stress, beheersing van angsten, verbetering van concentratie en focus.


2.03 deze sessie wordt niet ingericht (VOLZET)

2.04 Stress & zelfzorg = VOLZET (VOLZET) Catheline Van Den Bossche

Iedere medewerker detecteert bij zichzelf regelmatig signalen van stress of beleeft stresserende momenten. Om dit fenomeen tijdig een halt toe te roepen, vooraleer het te zwaar doorweegt op het eigen presteren. Voor vertrouwenspersonen is dit niet anders en is het niet altijd gemakkelijk om in een situatie tussen verschillende partijen te staan of om met sommige gefrustreerde medewerkers te spreken. Vandaar een aantal praktische tips & tricks voor vertrouwenspersonen om om te kunnen gaan met stressvolle situaties en gespreksvoering.

Vertrouwenspersonen moeten zich kunnen inleven in de situatie van een andere persoon in een vertrouwelijke omgeving en moeten frustraties ook een plaats kunnen geven. Het is echter belangrijk om jezelf als vertrouwenspersoon ook onder de loep te nemen. Inzicht verwerven in je eigen kwaliteiten en uitdagingen is daarbij zeer belangrijk. Hier is dan ook de bedoeling een aantal handvaten aan te reiken voor jezelf om hiermee om te kunnen gaan.


2.05 Zorg voor jezelf, behoud de veerkracht (VOLZET) Bart Jacobs

In deze sessie wordt stilgestaan bij:

  • wat verstaan we onder ‘bevlogenheid’, 'stress' en ‘burn-out’?
  • wat zorgt voor veerkrachtige en bevlogen werknemers?
  • wat zijn persoons- en werkgerelateerde oorzaken van stress en burn-out?
  • welke werknemers lopen een verhoogd risico?
  • hoe herkent u signalen van burn-out en geeft u er aandacht aan?
  • een analyse van de eigen werksituatie
  • tips en korte reflectieoefeningen om gezonde veerkracht te behouden en zelfzorg te versterken.

2.06 Register van feiten: wanneer en wat doe je ermee? Krista Dekoning

Het register van feiten is een

Vertrouwelijk document

Uitsluitend raadpleegbaar door de werkgever, de preventieadviseur psychosociale aspecten, de preventieadviseur belast met de leiding van de IDPB en de vertrouwenspersoon.

Document ter beschikking van de met het toezicht belaste ambtenaar.

Overeenkomstig art. I.3-6, §2, derde lid, 5° van de codex over het welzijn op het werk, zal met de inhoud van deze verklaring rekening worden gehouden bij de jaarlijkse evaluatie van de preventiemaatregelen met het oog op het voorkomen van psychosociale risico’s.

De statistische gegevens uit het register van feiten van derden worden eenmaal per jaar aan de preventieadviseur psychosociale aspecten bezorgd (art. I.3-65 van de codex over het welzijn op het werk).

 

Hoe gaan we hiermee om?

Wat kan je hiermee beginnen?


2.07 Natraject bij risicoanalyse: = AFGELAST WEGENS ZIEKTE SPREKER Trui Verhasselt

2.08 Coachen in vertrouwen (VOLZET) Marleen Raeymaekers

Als vertrouwenspersoon is het belangrijk om een luisterend oor te zijn.
Dit is al een hele hulp voor mensen. Hoe kunnen we doelgericht naar oplossingen zoeken zonder onze mening op te dringen?
Waar wordt de ander beter van? Hoe geven we op een goede manier feedback? Hoe maken we anderen sterker?
Op een interactieve manier worden de deelnemers geïnspireerd om sterker te staan in gesprekken.


2.09 Basisbehoeften als leidraad voor de VP: omgaan met onmacht = VOLZET Geert Verreth

Basisbehoeften als leidraad voor de VP: omgaan met onmacht

Drivers als leidraad voor de VP (VertrouwensPersoon)

 

Drivers zijn de motor van elke persoon.

Als die motor sputtert stapelen emoties zich snel op en sukkelen we in een spinnenweb dat erg veel energie vraagt. Als je je drivers (h)erkent, houd je van je werk en lijkt haast alles mogelijk. Een goed VP luistert en coacht met deze drivers in zijn achterhoofd! Het is als het ware een leidraad voor ons en onze collega’s.


Terug naar overzicht van workshops