Taaltrajecten: Taalondersteuning voor leerlingen die daar extra nood aan hebben - live online nascholing - Keuzeronde: Zes bouwstenen voor een effectief taaltraject (17:45 - 19:00)

Selecteer bij inschrijving jouw onderwijsniveau.

Keuze Lesgever
1. Kleuteronderwijs Helena Taelman

Hoe bied je de beste taalleerkansen aan kleuters die nood hebben aan extra taalondersteuning? In deze sessie ontdek je aan de hand van voorbeelden en cases welke bouwstenen nodig zijn voor effectieve taaltrajecten en hoe je die kan vertalen naar de praktijk van het kleuteronderwijs.

Spreker:
Dr. Helena Taelman is docent en onderzoeker aan hogeschool Odisee in de opleiding kleuteronderwijs. Op de blog kleutergewijs schrijft zij over internationaal onderzoek naar taalstimulering en maakt ze daarbij de brug naar de Vlaamse praktijk. Verder is ze betrokken in diverse praktijkgerichte onderzoeksprojecten rond taal en geletterdheid. Helena Taelman coördineert het Onderzoekscentrum De Taalbouwers van Odisee.

Doelgroep:
Leerkrachten en ondersteuners kleuteronderwijs, directie, taalspecialisten


2. Lager onderwijs Astrid Geudens
Kirsten Schraeyen

Waaruit bestaat een effectief taaltraject voor leerlingen met nood aan taalsteun in het lager onderwijs? In deze sessie ontdek je aan de hand van concrete voorbeelden en cases hoe je de zes bouwstenen kan vertalen in je dagelijkse praktijk.

Sprekers:
Dr. Astrid Geudens is verbonden aan de lerarenopleiding van Thomas More (Mechelen) als onderzoeker taal- en leesdidactiek. Vanuit haar onderzoekswerk over aanvankelijk lezen aan de Universiteit Antwerpen maakte ze de brug naar praktijkgericht onderzoek en ontwikkeling. Focus in haar huidige werk ligt op een preventieve aanpak voor risicolezers, effectief taal- en leesonderwijs en ontwikkeling van materialen voor aanvankelijk lezen.

Dr. Kirsten Schraeyen is als onderzoeker en docent verbonden aan de opleiding Logopedie en Audiologie van Thomas More. Ze is daarnaast verbonden aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van KU Leuven. Haar (inter)nationale onderwijs- en onderzoeksexpertise situeert zich op het vlak van meertalige mondelinge/schriftelijke taalontwikkeling(stoornissen).

Doelgroep:
Leerkrachten en ondersteuners lager onderwijs, directie, taalspecialisten


3. OKAN (secundair onderwijs) Marit Trioen

Waaruit bestaat een effectief taaltraject voor leerlingen in een Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers? In deze sessie ontdek je aan de hand van concrete voorbeelden en cases hoe je de zes bouwstenen kan vertalen in je dagelijkse praktijk.

Spreker:
Marit Trioen is projectmedewerker aan de Universiteit Antwerpen. Daarnaast is ze leerkracht in een Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers bij Portus Berkenboom in Sint-Niklaas.

Doelgroep:
Leerkrachten en coördinatoren OKAN s.o., vervolgschoolcoaches


4. Secundair onderwijs Jordi Casteleyn

Waaruit bestaat een effectief taaltraject voor leerlingen met nood aan taalsteun in het secundair onderwijs? In deze sessie ontdek je aan de hand van concrete voorbeelden en cases hoe je de zes bouwstenen kan vertalen in je dagelijkse praktijk.

Spreker:
Prof. dr. Jordi Casteleyn is verantwoordelijk voor Vakdidactiek Nederlands en Vakdidactiek Nederlands niet-thuistaal bij de Antwerp School of Education (Universiteit Antwerpen). Hij doet onderzoek naar het verbeteren van lees- en spreekvaardigheid van adolescenten.

Doelgroep:
Leerkrachten en ondersteuners secundair onderwijs, directie, taalspecialisten


Terug naar overzicht van workshops