Dag van het economieonderwijs 2019 - Durf Ondernemen - Gezamenlijke lezingen in aula R.008 (09:30 - 12:40)

 

9.30 uur         Verwelkoming
Prof. dr. Koen Vandenbempt, decaan Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie, Universiteit Antwerpen

                       Ondernemerschap in een ruimere maatschappelijke context
In de inleidende lezing zal professor Johanna Vanderstraeten het ondernemerschap situeren in een ruimere maatschappelijke context.
Vanuit haar expertise over o.a. ambitieus ondernemerschap, internationaal ondernemerschap en de impact van persoonlijkheid op ondernemerschap zal zij haar visie geven op enkele recente trends in het onderwijzen en stimuleren van ondernemerschap. Hierbij zal zij specifiek aandacht geven aan een alternatief model voor het onderwijzen (stimuleren) van ondernemerschap, naast de ‘standaard’ aanpak van het uitwerken van een business plan. Zij zal eveneens enkele inzichten bespreken over de impact van persoonlijkheid op de wijze van ondernemen. Op deze manier tracht zij het ondernemerschap in een bredere context te plaatsen; waarbij zowel aandacht wordt gegeven aan omgevings- en bedrijfsfactoren, als aan persoonlijkheidsfactoren.
Prof. dr. Johanna Vanderstraeten, Departement Management, Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie, Universiteit Antwerpen

 

10.30 uur      Pauze met drank en versnapering

 

11.00 uur       Ondernemingszin en ondernemerschap als sleutelcompetenties in de onderwijshervorming
De onderwijshervorming is zo goed als een feit. De nieuwe eindtermen liggen op tafel, vervat in 16 sleutelcompetenties. Sleutelcompetenties waarbinnen ondernemingszin en ondernemerschap een belangrijke rol spelen. Maar wat is ondernemingszin nu eigenlijk? En hoe komt dit aan bod in de eindtermen? Waaraan kan je ondernemingszin herkennen? Hoe kan je bijdragen tot de ontwikkeling van ondernemingszin? Welke rol kan jij als leerkracht spelen bij de ontwikkeling van ondernemingszin bij studenten? Hoe kan je je lessen zo gaan organiseren dat ondernemingszin (meer) aan bod komt tijdens de lessen? En welke rol kan Vlajo hier spelen? Op deze vragen proberen we tijdens een korte uiteenzetting antwoord te geven.
Katrien Goossens en Sarah Vrijdags - Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo)

 

11.50 uur       Gezond opportunisme, een kansrijke ondernemers-strategie
‘Toeval’, ’achteraf bekeken’, ‘faling’ en ‘onbedoeld’ zijn de sleutelwoorden in deze intrigerende uiteenzetting over ondernemen. Immers de Sportpaleis Group, nu een verticaal geïntegreerde ondernemingsgroep voor de productie van evenementen, uitbating van zalen en ticketverkoop, is ontstaan en gegroeid door een reeks van toevalligheden.
De oprichters  hebben hierop ingespeeld door een combinatie van een gedegen opleiding en een grote dosis lef die geleid hebben tot een positieve balans in de afweging tussen succes en flop.
Jan Vereecke, Co-managing partner Sportpaleisgroep

Keuze Lesgever
(VOLZET) Johanna Vanderstraeten
Jan Vereecke

Terug naar overzicht van workshops