Dag van het geschiedenisonderwijs 2019 - Geschiedenis mag schuren: controversieel erfgoed als historische bron

Inleiding

Berichten dat leraren controversiële onderwerpen in hun lessen vermijden komen de laatste jaren steeds vaker voor. Dat is bijzonder jammer, zeker voor een vak als geschiedenis dat de democratische vorming van kritische burgers centraal stelt. Geschiedenis mag immers schuren.

Bij de studie van het verleden kan geen sprake zijn van één vaststaand verhaal. Geschiedenis is fundamenteel discussie. Op deze studiedag verkennen we mogelijkheden en concrete toepassingen om leerlingen ontvankelijk te maken voor verschillende perspectieven op de historische werkelijkheid. Controversieel of gevoelig erfgoed is daarbij het uitgangspunt.

Doelgroep

Leerkrachten geschiedenis, PAV, cultuur- en gedragswetenschappen en godsdienst en zedenleer van alle graden en alle andere belangstellenden.

Rondes

Praktisch

De code van deze studiedag is 18/GES/019
Deze studiedag vindt plaats op 16-02-2019 in de voormiddag gezamenlijk in het Sint-Felixpakhuis, Oudeleeuwenrui 29, 2000 Antwerpen - Namiddag: drie verschillende locaties, afhankelijk van de gemaakte keuze.
Jouw bijdrage: 87 EUR.

Administratie-adres: Centrum Nascholing Onderwijs, Boogkeers 5, 2000 Antwerpen, 03 265 29 60
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Inschrijven

Schrijf in voor deze studiedag