Over CNO

Het Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) is een universitair nascholingscentrum dat een bijdrage wil leveren aan de verdere professionalisering en kwaliteitsverhoging in het onderwijs. We richten ons daarbij naar alle professionals uit het brede onderwijsveld.

CNO beoogt continue optimalisatie van de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid door programma’s aan te bieden die:

  • basiskennis en -competenties verankeren en verruimen,
  • aanzetten tot daadwerkelijke verbetering en reflectie,
  • waar mogelijk zelfsturing bevorderen,
  • inzichten van wetenschappelijk en technologisch onderzoek vertalen naar het werkveld.

We realiseren bovenstaande doelstellingen door:

  1. nascholingen: individueel en teamgericht, vakinhoudelijk, vakoverschrijdend en beleidsgericht, schoolintern en op locatie,
  2. opleidingen: in de vorm van o.a. postgraduaten,
  3. begeleidingstrajecten: individueel of teamgericht,
  4. ontwikkeling van vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische hulpmiddelen.

Al onze professionaliseringsactiviteiten vinden hun finale doel in een optimalisering van het onderwijsleerproces en in het creëren van gelijke onderwijskansen van en voor elke leerling/student.

Bij realisatie van deze doelstellingen doet CNO een beroep op:

  • experten uit de Universiteit Antwerpen en haar Associatie, andere universiteiten en hogescholen,
  • professionals uit het onderwijsveld en het bedrijfsleven.

We werken vanuit een respect voor ieders overtuiging(en) die passen binnen de Verklaring van de Rechten van de Mens,  met erkenning van de diversiteit van het Vlaamse onderwijslandschap en rekening houdend met de maatschappelijke noden.

CNO is een lerende organisatie met oog voor interne kwaliteitszorg. We hechten belang aan een uitnodigend en veilig leerklimaat. Op die manier stimuleren we innovatie, groei, reflectie, kritische zin en zelfvertrouwen. Een open en vriendelijke sfeer ligt aan de basis van onze werking.

 

Wie is wie? 

Voorzitter

Prof. dr. Mathea Simons

Ondervoorzitter

Prof. dr. Els Laenens - Prof. dr. Wouter Schelfhout

Directeur

Luc Pierrart: luc.pierrart@uantwerpen.be
Tel.: 03 265 92 44

 

Nascholingsdomeinen

Cluster A
Taal en cultuur, maatschappij, kunst en creatie, economie en organisatie

Cluster B
Wiskunde,
wetenschappen en techniek, nijverheid

Cluster C
Zorg en Buso

Cluster D
Basisonderwijs

Cluster E
Schoolbeleid en schoolorganisatie, onderwijskunde

Clustercoördinator

Elke Van Santvliet

Clustercoördinator

Kim Van den Ouweland

Clustercoördinator

Kimmy Verhoeven

Clustercoördinator

Marleen d’Haen

Clustercoördinator

Isabella Vinck

Inhoud

Elke Van Santvliet
Kathleen Vandemoortele

Inhoud

Kim Van den Ouweland
Veerle Van Cauwenberg

Inhoud

Kimmy Verhoeven
Kim Van Den Ouweland

Inhoud

Marleen d’Haen

Inhoud

Isabella Vinck
Kim Van Den Ouweland

Administratie

Reinhilde Mampuys
Gonda Peeters
Carolyn Smout

Administratie

Miet Oost

Administratie

Carolyn Smout

Administratie

Tamara Bonne

Administratie

Karolien Geukens
Reinhilde Mampuys
Miet Oost

 

Administratie teamgerichte (vraaggestuurde) nascholingen op verplaatsing
Administratieve ondersteuning 'GO ALL for Learning'

Nicole Coveliers: nicole.coveliers@uantwerpen.be
Tel.: 03 265 25 41

 

Ondersteunende diensten

Financiën

Peter Adriaenssens
Brigitte Corremans (debiteurenadministratie: cnofacturatie@uantwerpen.be)
Veerle Van Cauwenberg
Kim Van den Ouweland

Externe communicatie

Peter Adriaenssens
Veerle Van Cauwenberg
Kim Van den Ouweland

ICT

Veerle Van Cauwenberg
Peter Adriaenssens
Kim Van den Ouweland