Over CNO

Het Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) is een universitair nascholingscentrum dat een bijdrage wil leveren aan de verdere professionalisering en kwaliteitsverhoging in het onderwijs. We richten ons daarbij naar alle professionals uit het brede onderwijsveld.

CNO beoogt continue optimalisatie van de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid door programma’s aan te bieden die:

  • basiskennis en -competenties verankeren en verruimen,
  • aanzetten tot daadwerkelijke verbetering en reflectie,
  • waar mogelijk zelfsturing bevorderen,
  • inzichten van wetenschappelijk en technologisch onderzoek vertalen naar het werkveld.

We realiseren bovenstaande doelstellingen door:

  1. nascholingen: individueel en teamgericht, vakinhoudelijk, vakoverschrijdend en beleidsgericht, schoolintern en op locatie,
  2. opleidingen: in de vorm van o.a. postgraduaten,
  3. begeleidingstrajecten: individueel of teamgericht,
  4. ontwikkeling van vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische hulpmiddelen.

Al onze professionaliseringsactiviteiten vinden hun finale doel in een optimalisering van het onderwijsleerproces en in het creëren van gelijke onderwijskansen van en voor elke leerling/student.

Bij realisatie van deze doelstellingen doet CNO een beroep op:

  • experten uit de Universiteit Antwerpen en haar Associatie, andere universiteiten en hogescholen,
  • professionals uit het onderwijsveld en het bedrijfsleven.

We werken vanuit een respect voor ieders overtuiging(en) die passen binnen de Verklaring van de Rechten van de Mens,  met erkenning van de diversiteit van het Vlaamse onderwijslandschap en rekening houdend met de maatschappelijke noden.

CNO is een lerende organisatie met oog voor interne kwaliteitszorg. We hechten belang aan een uitnodigend en veilig leerklimaat. Op die manier stimuleren we innovatie, groei, reflectie, kritische zin en zelfvertrouwen. Een open en vriendelijke sfeer ligt aan de basis van onze werking.

 

Wie is wie? 

Voorzitter
Prof. dr. Elke Struyf  


Ondervoorzitter
prof. dr. Mathea Simons   

prof. dr. Els Laenens  


CNO-secretariaten:

Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Debiteurenadministratie:

Brigitte Corremans  Tel.: 03 265 92 94


Administratief verantwoordelijken:

Miet Oost  Tel.: 03 265 29 79
Tamara Bonne  Tel.: 03 265 29 89
 
Medewerker Informatica:
Veerle Van Cauwenberg  

Stadscampus - De Boogkeers
Boogkeers 5
2000 Antwerpen

Administratief verantwoordelijken:

Saskia Stuyven  Tel.: 03 265 46 86
Reinhilde Mampuys  Tel.: 03 265 46 82
Carolyn Smout  Tel.: 03 265 29 73


Administratie teamgerichte (vraaggestuurde) nascholingen op verplaatsing:

Nicole Coveliers  Tel.: 03 265 25 41


Administratief verantwoordelijken schoolbeleid:

Lea Breugelmans  Tel.: 03 265 46 87
Mieke Dilliën  Tel.: 03 265 46 95Directeur Clustercoördinator
Schoolbeleid
Clustercoördinator 
Taal en cultuur/maatschappij/onderwijskunde

Luc Pierrart
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel.: 03 265 92 44
luc.pierrart@uantwerpen.be

 

Joëlle Van de Peer
Boogkeers 5
2000 Antwerpen
Tel.: 03 265 46 98
joelle.vandepeer@uantwerpen.be
Rudi Wuyts
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel.: 03 265 28 94
rudi.wuyts@uantwerpen.be
Clustercoördinator
Wetenschappen, wiskunde en techniek
Clustercoördinator
Basisonderwijs
Clustercoördinator
Leerzorg

Kim Van den Ouweland
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel.: 03 265 89 05
kim.vandenouweland@uantwerpen.be

Marleen d'Haen
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel.: 03 265 18 15
marleen.dhaen@uantwerpen.be
Annemie Hauquier
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel.: 03 265 18 15
annemie.hauquier@uantwerpen.be

  


Adviseur financiën en externe communicatie
Peter Adriaenssens
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel.: 03 265 29 66
peter.adriaenssens@uantwerpen.be


Inhoudelijk verantwoordelijke
ICT
Inhoudelijk verantwoordelijke
Nijverheidsonderwijs / Veiligheid
Inhoudelijk verantwoordelijke
Fusieshow

Peter Suls
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel.: 03 265 89 22
peter.suls@uantwerpen.be

Joke Oomes
Boogkeers 5
2000 Antwerpen
Tel.: 03 265 46 91
joke.oomes@uantwerpen.be
Rita Van Peteghem
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel.: 03 265 28 15
rita.vanpeteghem@uantwerpen.be
Inhoudelijk verantwoordelijken
Schoolbeleid
Ann Van Yperzeele ann.vanyperzeele@uantwerpen.be Tel.: 03 265 46 90


Boogkeers 5
2000 Antwerpen

Sandra Decadt (afwezig)
sandra.decadt@uantwerpen.be  Tel.: 03 265 46 92
Mieke Gielis mieke.gielis@uantwerpen.be Tel.: 03 265 89 96