Over CNO

Het Centrum Nascholing Onderwijs (CNO) is een universitair nascholingscentrum dat een bijdrage wil leveren aan de verdere professionalisering en kwaliteitsverhoging in het onderwijs. We richten ons daarbij naar alle professionals uit het brede onderwijsveld.

CNO beoogt continue optimalisatie van de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid door programma’s aan te bieden die:

  • basiskennis en -competenties verankeren en verruimen,
  • aanzetten tot daadwerkelijke verbetering en reflectie,
  • waar mogelijk zelfsturing bevorderen,
  • inzichten van wetenschappelijk en technologisch onderzoek vertalen naar het werkveld.

We realiseren bovenstaande doelstellingen door:

  1. nascholingen: individueel en teamgericht, vakinhoudelijk, vakoverschrijdend en beleidsgericht, schoolintern en op locatie,
  2. opleidingen: in de vorm van o.a. postgraduaten,
  3. begeleidingstrajecten: individueel of teamgericht,
  4. ontwikkeling van vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische hulpmiddelen.

Al onze professionaliseringsactiviteiten vinden hun finale doel in een optimalisering van het onderwijsleerproces en in het creëren van gelijke onderwijskansen van en voor elke leerling/student.

Bij realisatie van deze doelstellingen doet CNO een beroep op:

  • experten uit de Universiteit Antwerpen en haar Associatie, andere universiteiten en hogescholen,
  • professionals uit het onderwijsveld en het bedrijfsleven.

We werken vanuit een respect voor ieders overtuiging(en) die passen binnen de Verklaring van de Rechten van de Mens,  met erkenning van de diversiteit van het Vlaamse onderwijslandschap en rekening houdend met de maatschappelijke noden.

CNO is een lerende organisatie met oog voor interne kwaliteitszorg. We hechten belang aan een uitnodigend en veilig leerklimaat. Op die manier simuleren we innovatie, groei, reflectie, kritische zin en zelfvertrouwen. Een open en vriendelijke sfeer ligt aan de basis van onze werking.

 

Wie is wie? 

Voorzitter
Prof. dr. Elke Struyf  


Ondervoorzitter
prof. dr. Mathea Simons   

prof. dr. Els Laenens  


Directeur Directeur-elect Domeincoördinator Schoolbeleid

Paul Reynders 
UA - CNO
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel.: 03 265 29 61
paul.reynders@uantwerpen.be

 

Luc Pierrart
UA - CNO
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel.: 03 265 92 44
luc.pierrart@uantwerpen.be
Joëlle Van de Peer
UA - CNO
Boogkeers 5
2000 Antwerpen
Tel.: 03 265 46 98
joelle.vandepeer@uantwerpen.be
Peter Saenen (a.i.)
UA - CNO
Boogkeers 5
2000 Antwerpen
Tel.: 03 265 46 88
peter.saenen@uantwerpen.be
Domeincoördinator Talen/Onderwijskunde Administratief coördinator    
Rudi Wuyts 
UA - CNO
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel.: 03 265 28 94
rudi.wuyts@uantwerpen.be
Peter Adriaenssens  
UA - CNO
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel.: 03 265 29 66
peter.adriaenssens@uantwerpen.be
   

  


CNO-secretariaten:

Campus Drie Eiken
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Debiteurenadministratie:

Brigitte Corremans  Tel.: 03 265 92 94


Programma-assistenten:

Miet Oost  Tel.: 03 265 29 79
Tamara Bonne  Tel.: 03 265 29 89
 
Medewerkers Informatica:
Veerle Van Cauwenberg  

Stadscampus - De Boogkeers
Boogkeers 5
2000 Antwerpen

Programma-assistenten:

Saskia Stuyven  Tel.: 03 265 46 86
Reinhilde Mampuys  Tel.: 03 265 46 82
Carolyn Smout  Tel.: 03 265 29 73


Administratie Schoolcursussen:

Nicole Coveliers  Tel.: 03 265 25 41


Programma-assistenten schoolbeleid:

Lea Breugelmans  Tel.: 03 265 46 87
Mieke Dilliën  Tel.: 03 265 46 95

Educatieve medewerk(st)ers schoolbeleid:
Ann Van Yperzeele  Tel.: 03 265 46 90
Sandra Decadt  Tel.: 03 265 46 92
Mieke Gielis Tel.: 03 265 89 96


Administratief coördinator
Peter Adriaenssens 
UA-CNO
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel.: 03 265 29 66


Coördinator Basisonderwijs
Marleen d'Haen
UA-CNO
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel.: 03 265 18 15


Coördinator Biologie / Chemie / Natuurwetenschappen / Fysica / STEM / Wiskunde
Kim Van den Ouweland
UA-CNO
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel.: 03 265 89 05


Coördinator Fusieshow
Rita Van Peteghem 
UA-CNO
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel.: 03 265 28 15


Coördinator Informatica
Peter Suls
UA-CNO
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel.: 03 265 89 22


Coördinator Leerzorg
Annemie Hauquier 
UA-CNO
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel.: 03 265 18 15


Coördinator Nijverheidsonderwijs / Veiligheid
Joke Oomes 
UA-CNO
Boogkeers 5
2000 Antwerpen
Tel.: 03 265 46 91


Coördinator Socio-emotionele begeleiding
Paul Reynders 
UA-CNO
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel.: 03 265 29 61


Coördinator Talen / Onderwijskunde

Domeincoördinator Talen
Rudi Wuyts 
UA-CNO
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel.: 03 265 28 94


Domeincoördinator Schoolbeleid
Joëlle Van de Peer 
Peter Saenen (a.i.)
UA-CNO
Boogkeers 5
2000 Antwerpen
Tel.: 03 265 46 98 (Joëlle Van de Peer)
Tel.: 03 265 46 88 (Peter Saenen)


Educatieve stafmedewerker Communicatie / Leerlingbegeleiding / Didactiek / Onderwijskunde

Ann Geentjens 
UA-CNO
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
Tel.: 03 265 28 11