Zoek een nascholing
Je bent hier:   Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (gevorderden) (Gent)

Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (gevorderden) (Gent)

Wat gebeurt er met vastbenoemde personeelsleden bij een daling van het aantal leerlingen zodat je ze onmogelijk dezelfde titularisopdrachten kan terug geven bij het begin van het volgende schooljaar?

Programma

In de loop van de onderwijsloopbaan van een leraar (met een betrekking in hoofdambt) kan het gebeuren dat die gedeeltelijk of volledig zijn lesopdracht verliest (bv. door een daling van het aantal leerlingen in de school waar hij werkt).

Gevolgen voor de vastbenoemde leraar
Het statuut van vastbenoemde geeft je recht op bezoldiging tijdens de terbeschikkingstelling en het recht op reaffectatie of wedertewerkstelling. Het systeem van terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking is strikt gereglementeerd. Hierbij wordt een stappenplan gevolgd. De inrichtende macht moet er alles aan doen om die terbeschikkingstelling te vermijden. Als het toch niet anders kan, dan bepaalt de dienstanciënniteit wie er terbeschikking gesteld wordt. De terbeschikkinggestelde leraar mag een passende betrekking steeds opeisen, maar is ook verplicht om een vrijgekomen betrekking te aanvaarden. De inrichtende macht mag en moet steeds terbeschikkinggestelde leraren terug aan het werk zetten vooraleer een tijdelijke leraar aan te werven.

Gevolgen voor een tijdelijk aangestelde collega
De tijdelijk aangestelde leraar loopt het risico uren te verliezen ten voordele van een terbeschikking gestelde leraar wegens ontstentenis van betrekking. Uitzondering: indien hij reaffectatievrij is.

 

Werkvormen

Deze cursus geeft voor het secundair onderwijs een overzicht van de voornaamste reglementaire bepalingen inzake terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling. Er wordt een overzicht gegeven van de bestaande wetgeving inzake terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking. Het doel van de cursus is niet alleen theoretische gegevens door te geven, maar ook aan de hand van heel wat voorbeelden de theorie te verduidelijken.

Doelstellingen

Deze opleiding wil je een specifiek overzicht geven van de belangrijkste reglementaire bepalingen inzake terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, reaffectatie en wedertewerkstelling voor het secundair onderwijs.

Doelgroep

Ondersteunend personeel en directie (SO)
Min. 3 jaar ervaring in de personeelsadministratie van een schoolsecretariaat.

Deze opleiding wordt ook voor beginners georganiseerd. Deze is inhoudelijk gelijklopend, de theorie wordt bij gevorderden sneller overlopen waardoor er meer tijd is voor oefeningen.

Begeleiding

Pascal Elet, adjunct van de directeur bij de afdeling Beleidsuitvoering personeel secundair onderwijs, coördinator werkstations gewoon en buitengewoon onderwijs, AgODi.

Praktisch

Cursuscode: 18/OP/010B

Inclusief syllabus, drank en broodjesmaaltijd.


Jouw bijdrage: 98 EUR.
Inlichtingen bij: Lea Breugelmans, 03 265 46 87, lea.breugelmans@uantwerpen.be

Verwachte voorbereiding door deelnemer

Je kan vooraf de omzendbrief betreffende de wijzigingen aan de reaffectatie en wedertewerkstellingsregeling doornemen.

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 12 februari 2019 09:15u 16:15u Clemenspoort, Overwale 3/1, 9000 Gent


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

! NIEUW ADRES !
Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen