Zoek een nascholing
Je bent hier:   Omgaan met pesten in het s.o.

Omgaan met pesten in het s.o.

Wanneer je ontdekt dat een kind op school gepest wordt, gaat er heel wat in je om. Zowel medeleven met de slachtoffers als onbegrip en kwaadheid tegenover de daders kunnen het moeilijk maken om gepast te reageren. In dit programma kijken we met wat meer afstand naar de achtergronden van pestgedrag. We hebben oog voor individuele, klas- en schoolfactoren die een rol kunnen spelen in het tot stand komen van pestgedrag. We vragen ons niet alleen af hoe je kan reageren als er gepest wordt, maar bekijken ook de mogelijkheden van preventie.

Programma

-    Theoretische achtergrondinformatie: Wat is pesten? Waaraan herken je het en hoe onderscheid je pesten van andere interactie-wijzen? Hoe ontstaat pesten? Wat zijn de gevolgen voor slachtoffers en daders?

-    Gepaste reacties verkennen door middel van casusbesprekingen.

-    Sleutels voor de aanpak en preventie van pesterijen:

*   Groepsgebonden factoren: processen en patronen die binnen een klasgroep pesterijen uitlokken of versterken én je functie hierin als leerkracht. Beschrijving en interventiemogelijk-heden.

     *   Individugebonden factoren: risicofactoren die de kans vergroten dat een leerling pestgedrag zal stellen of gepest zal worden. Het verhogen van weerbaarheid en sociale vaardigheden in het kader van preventie van pestgedrag.

     *   Schoolgebonden factoren: hoe draagt het schoolklimaat bij aan het versterken resp. voorkomen van pesterijen? Preventieve tips.

 -    Beknopte voorstelling van enkele recente werkvormen die in Vlaanderen met succes gehanteerd worden bij de aanpak van pestgedrag.

 -    Opvang en opvolging van slachtoffer, dader, ouders.

Doelstellingen

De deelnemers:

-    kennen de kenmerken van pesten en beschikken over de nodige signaalgevoeligheid om pesterijen op school te detecteren;

-    kunnen kritisch beoordelen welke aanpak het meest geschikt is in wélke pestsituatie;

-    kunnen een aantal vaardigheden en technieken toepassen om pesterijen effectief te stoppen;

-    kennen aanknopingspunten om pesterijen op hun school te voorkomen.

Doelgroep

Personeelsleden uit het secundair onderwijs, CLB-medewerkers.

Begeleiding

Hilde Leonard, zelfstandig nascholer, gespecialiseerd in omgaan met en voorkomen van allerlei vormen van ‘moeilijk’ gedrag van kinderen en jongeren en het versterken van sociale vaardigheden.

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 17/SEB/010A

Beperkt aantal deelnemers. Dranken en syllabus inbegrepen.
Optie: 2 warme maaltijden in het studentenrestaurant: 20,20 euro.
Eigen lunchpakket mogelijk.


Jouw bijdrage: 195 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 27 april 2018 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Het Brantijser, St.-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerpen
donderdag 17 mei 2018 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Stadscampus, Het Brantijser, St.-Jacobsmarkt 9-13, 2000 Antwerpen


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

! NIEUW ADRES !
Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen