Zoek een nascholing
Je bent hier:   Mee met de nieuwe eindtermen wiskunde 1ste graad A-stroom: Statistiek en Logica/Bewijzen/Verzamelingen

Mee met de nieuwe eindtermen wiskunde 1ste graad A-stroom: Statistiek en Logica/Bewijzen/Verzamelingen

Statistiek en Logica/Bewijzen/Verzamelingen zijn twee verrassend leuke nieuwigheden in de eindtermen wiskunde voor de eerste graad. Met deze navorming willen we alle aanwezigen handvaten aanreiken om er didactisch bevlogen mee om te gaan. De navorming bestaat uit twee delen: één deel over statistiek en één deel over logica/bewijzen/verzamelingen.

Programma

Tijdens het deel statistiek doorlopen we, volledig in de geest van het nieuwe curriculum, alle stappen die horen bij een statistisch onderzoekje.
We leren hoe we:

  • geschikte onderzoeksvragen kunnen ontwerpen met leerlingen;
  • data kunnen verzamelen via zelf-opgestelde online vragenlijsten;
  • data met de computer in grafieken gieten en daarbij een aantal belangrijke maten berekenen (gemiddelde, variatiebreedte…);
  • conclusies trekken.

We geven ook enkele voorbeelden van werkvormen die het inzicht van leerlingen stimuleren bij het interpreteren van statistische gegevens en resultaten. Om zo goed mogelijk te kunnen aansluiten bij de voorkennis van de deelnemers (o.a. op vlak van ICT-skills), zal enige tijd voor de navorming aan de deelnemers gevraagd worden om een online vragenlijst in te vullen.

Tijdens het deel over logica, bewijzen en verzamelingen laten we diverse, activerende manieren zien om deze abstractere leerstof tot leven te wekken bij leerlingen: we ontdekken logische spelletjes, welke soort bewijsjes je - afhankelijk van je leerlingenpubliek - allemaal aan bod kan laten komen en hoe je op een zinnige manier verzamelingen doorheen de lessen van de eerste graad weeft.

De heel praktische insteek van de hele navorming zorgt ervoor dat je meteen aan de slag kan in je lessen.

Doelstellingen

Statistiek:

  • Je leert alle stappen van een statisch onderzoekje doorlopen met leerlingen van de eerste graad (onderzoeksvraag bepalen, data verzamelen, data verwerken, conclusie trekken).
  • Je leert de nodige ICT-vaardigheden om de eindterm statistiek te realiseren.
  • Je leert enkele didactische insteken om leerlingen op een inzichtelijke manier met statistische data te laten omgaan.

Logica, bewijstechnieken en verzamelingen:

  • Je leert de als-dan-relatie (implicatie) en als-en-slechts-als-relatie (equivalentie) op een activerende en verfrissende manier te verwerken in je lessen.
  • Je ontdekt een ruim aanbod aan mogelijke bewijzen/redeneringen die je, afhankelijk van je leerlingenpubliek, kan behandelen.
  • Je leert verzamelingenleer op een zinvolle manier door je lessen te weven.

Doelgroep

Leerkrachten wiskunde 1ste graad A-stroom.

De ICT-voorkennis voor de eindterm statistiek wordt vooraf bevraagd via een online vragenlijst.

Begeleiding

Ellen Vandervieren is professor vakdidactiek wiskunde aan de lerarenopleiding van de Universiteit Antwerpen, docent statistiek aan de Faculteit Sociale Wetenschappen en aan de Faculteit Bedrijfswetenschappen en Economie van de Universiteit Antwerpen. Zij is eveneens voorzitter van de werkgroep Wiskunde bij CNO en organisator van de Vlaamse Wiskunde B-dag.

Filip Moons is leraar wiskunde aan het Atheneum Karel Buls, lerarenopleider aan de Universiteit Antwerpen en schreef als vertegenwoordiger voor de Vlaamse Vereniging voor Wiskundeleraars mee aan de nieuwe eindtermen wiskunde.

Praktisch

Cursuscode: 19/WIS/028A

Drank en syllabus inbegrepen.

Beperkt aantal deelnemers!


Jouw bijdrage: 60 EUR.
Inlichtingen bij: Miet Oost, 03 265 29 79, miet.oost@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
woensdag 9 oktober 2019 14:00u 17:00u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), PC-klas D.024 (gelijkvloers)


Deze cursus is volzet.
Inschrijven voor herhalingscursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen