Zoek een nascholing

Mathematiseren

Sinds de vorige leerplanherziening is het onderdeel mathematiseren verplicht in de 3de graad tso van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en facultatief in de leerplannen van de andere netten.

Bij mathematiseeropdrachten proberen de leerlingen (individueel of in groep) hun wiskundekennis zo adequaat mogelijk te gebruiken om tot een geschikte oplossing te komen van een probleem.

Programma

In deze les worden een aantal mathematiseertaken voorgesteld aan de deelnemers. De nadruk ligt hier op de praktische uitwerking van zo’n taak. Hoe pak je het aan om de leerlingen in groepjes zo efficiënt mogelijk, correct en zelfstandig te laten werken? Hoe begeleid je als leraar de leerlingen en hoe beoordeel je achteraf het resultaat van de leerlingen?

De deelnemers leren zich in te leven in de leerlingen, maar ook in de leraar die de taak moet begeleiden en beoordelen.

In deze cursus komt het gebruik van ICT ook aan bod:

  • Hoe gebruik je GeoGebra bij het werken met functies?
  • Welke functies van Excel bij financiële berekeningen?

Ook het internet biedt heel wat mogelijkheden om projecten uit te werken, zeker voor leerlingen met een beperkte wiskundekennis (2 of 3 lestijden).

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

  • mathematiseertaken op een didactische wijze aan hun leerlingen voorleggen;
  • de resultaten en het leerproces van hun leerlingen bij deze taken gepast evalueren;
  • problemen vertalen naar opdrachten aangepast aan het niveau van hun leerlingen;
  • de computer gebruiken bij deze opdrachten.

Doelgroep

Leerkrachten wiskunde 3de graad tso

Begeleiding

Ria Vandermeersch, jarenlang leraar wiskunde in 3de graad tso, 10 jaar ervaring als nascholer bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Praktisch

Cursuscode: 20/WIS/021A

Syllabus en drank inbegrepen.


Jouw bijdrage: 65 EUR.
Inlichtingen bij: Clara Wouters, 03 265 17 03, Clara.Wouters@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 19 november 2020 13:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), PC-klas D.024 (gelijkvloers)


Schrijf in voor deze cursus

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen