Zoek een nascholing
Je bent hier:   Hulp bij instroomscreening taal

Hulp bij instroomscreening taal

Er zijn in Vlaanderen nu twee wetenschappelijk genormeerde, digitale, betrouwbare, diagnostische screeningsinstrumenten om de taalvaardigheid van instroomleerlingen in kaart te brengen.

Het Centrum voor Taal en Onderwijs van de Universiteit Leuven heeft een gloednieuw screeningsinstrument ontwikkeld, Opstap, samen met uitgeverij Van In.

Op hetzelfde moment komt bij uitgeverij Dia.be de geüpdatete Vlaamse versie van Diataal uit, oorspronkelijk ontwikkeld aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

Programma

Er zijn sinds kort in Vlaanderen twee wetenschappelijk genormeerde, digitale, betrouwbare, diagnostische screeningsinstrumenten om de taalvaardigheid van instroomleerlingen in kaart te brengen. Wat op zich een goede zaak is, is in heel wat scholen een bron van stress en onenigheid geworden. Wat meten ze en waarin verschillen ze? Wat kosten ze (echt)? Wat leren we uit de resultaten? Voor welke leerlingen zijn ze geschikt? Welke hulp krijgen we bij opvolgtrajecten? En hoe meten we de vorderingen die de leerlingen maken? Met andere woorden: welke zouden we best kiezen voor onze situatie?

Doelstellingen

De deelnemers kunnen:

  • een gefundeerde en schooleigen keuze maken voor een valide en betrouwbaar screeningsinstrument;
  • naar het taalbeleidsteam, de vakwerkgroep Nederlands en de directie een onderbouwd advies opstellen voor die keuze;
  • de screeningsresultaten van beide instrumenten interpreteren op leerling-, klas- en schoolniveau;
  • oplijsten welke taalproblemen, reddende taalsterktes en taaltalenten in de klassen aanwezig zijn;
  • leerlingen met een uitzonderlijke taalleervertraging of -achterstand identificeren en verder diagnosticeren;
  • op basis van de interpretatie van de screeningsresultaten gepaste maatregelen en acties opzetten voor klassikale, vakoverschrijdende en eventueel individuele aanpak, en daar taaltrajecten voor uitzetten;
  • nagaan welke noden het schoolteam heeft aan sensibilisering en professionalisering om zo effectief mogelijk in te spelen op de taalsituatie van de leerlingen;
  • het effect van deze trajecten meten via opvolgscreeningen;
  • de individuele, klassikale en schoolaanpak borgen of bijstellen op basis van de effectmetingen.

Doelgroep

Taalbeleidscoaches en leden van het taalbeleidsteam, leerlingbegeleiders, vakcoördinatoren, leerkrachten, directeurs en leden van het directieteam aso en bso 1ste graad.

Begeleiding

Jella Di Perna was lerares Nederlands-Engels, lector taalvaardigheid aan de PXL Hogeschool en Arteveldehogeschool, vorser vakdidactiek en assistent Nederlands aan de UA en de UGent, nascholer talenbeleid, pedagogisch begeleider, taalcoach en schooldirecteur. Ze heeft vooral expertise opgebouwd rond taalontwikkeling, taalvaardigheidsbevordering en talenbeleid in het kleuteronderwijs, basisonderwijs, secundair en hoger onderwijs. Ze is ook zaakvoerder van De Lettermens, waar ze als talenbeleidscoach of taaladviseur scholen, organisaties en bedrijven op weg helpt naar helderheid.

Praktisch

Cursuscode: 18/NED/003A

Drank en uitgebreide syllabus inbegrepen.

1 warme maaltijd in het studentenrestaurant: € 10,10 (aan te duiden bij inschrijving aub!)

Beperkt aantal deelnemers!

 


Jouw bijdrage: 121 EUR.
Inlichtingen bij: Miet Oost, 03 265 29 79, miet.oost@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Breng een eigen laptop (volledig opgeladen) en oortjes mee.

Datum Beginuur Einduur Locatie
donderdag 11 oktober 2018 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, Gebouw D (parking P2), lokaal D.021 (gelijkvloers)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

! NIEUW ADRES !
Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen