Zoek een nascholing
Je bent hier:   Hoe als secretariaatsmedewerker leerlingen motiveren buiten klasverband? (Gent)

Hoe als secretariaatsmedewerker leerlingen motiveren buiten klasverband? (Gent)

Als ondersteunend personeel zie je toe of het schoolreglement wordt nageleefd; je volgt leerlingen op die te laat komen en vaak sta je ook in voor de eerste opvang van gedemotiveerde leerlingen alvorens deze bij de leerlingbegeleiding terechtkomen.

Programma

  • Tijdens deze opleiding worden instrumenten en technieken aangereikt die een duidelijk kader en ondersteuning bieden in de contacten met gedemotiveerde leerlingen.
    Je leert o.a. een eerste ‘contact’ te maken met deze jongeren. Dit contact is allesbepalend aangezien de jongere binnen de 3 seconden beslist of hij/zij zich al dan niet door jou zal laten beïnvloeden.
  • Vervolgens worden methodieken aangereikt die toelaten om te gaan met problemen die vaak een relatieprobleem blijken te zijn met de leerkracht of de veruitwendiging van moeilijke thuissituaties.
  • Tenslotte wordt stilgestaan bij de vraag hoe je de kloof met gedemotiveerde jongeren kan overbruggen en hoe je een duurzame 'werkrelatie' met hen kan opbouwen in combinatie met het uitoefenen van gezag.


Werkvormen
In deze cursus worden de theoretische kaders onmiddellijk toegepast op de dagdagelijkse praktijk in de vorm van casussen die je als cursist zelf mag inbrengen. De aangeleerde technieken worden daadwerkelijk ingeoefend.

Doelstellingen

Je bent in staat:

  • een eerste contact te leggen met gedemotiveerde jongeren.
  • zen werkrelatie uit te bouwen in combinatie met het uitoefenen van gezag.
  • zowel een non-directieve stijl te hanteren (openstaan voor het perspectief en de beleving van de leerling) als een directieve voor wat de procedure betreft (het gidsen van de leerling naar een bepaald einddoel).

Doelgroep

Ondersteunend personeel (enkel SO, geen BuSO)

Begeleiding

Dominique Roos, zaakvoerder AMODO, centrum voor counseling/coaching & therapie.

Praktisch

Cursuscode: 18/OP/014A

Inclusief syllabus, drank en broodjesmaaltijd.

Volgende cursussen bieden je de mogelijkheid je kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen:
5/10/2018: ‘Eerste hulp bij toezicht voor secretariaatsmedewerkers’. Docent: Caroline Steyaert. Hier inschrijven.
29/04/2019: ‘De wereld op jouw speelplaats. Hoe omgaan met de kleurrijke generatie Z-ers’. Docent: Caroline Steyaert. Hier inschrijven.


Jouw bijdrage: 123 EUR.
Inlichtingen bij: Lea Breugelmans, 03 265 46 87, lea.breugelmans@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 30 april 2019 09:15u 16:15u Clemenspoort, Overwale 3/1, 9000 Gent


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen