Zoek een nascholing
Je bent hier: Lager onderwijs / Schoolbeleid en -administratie / Logistiek en financieel beleid   Dyscalculie en rekenproblemen in het BaO. Een praktijkgerichte kijk

Dyscalculie en rekenproblemen in het BaO. Een praktijkgerichte kijk

Veel kinderen worstelen met rekenen. Ondanks gerichte en intensieve begeleiding blijven een aantal kinderen het moeilijk hebben met hoofdrekenen, kloklezen, maten... Wanneer is er sprake van dyscalculie? Hoe kunnen we deze kinderen ondersteunen zodat ze met meer zelfvertrouwen kunnen omgaan met cijfers en rekenen? Welke zijn de drempels voor leerlingen met rekenstoornissen? Hoe kunnen we door onze didactiek en aanpak deze drempels verlagen of preventief aanpakken? Hoe passen we deze tips toe in een zeer diverse klas, met verschillende kinderen met uiteenlopende problemen ? Welke basiskennis en vaardigheden geven we kinderen met rekenstoornissen mee naar het secundair onderwijs?

 

Programma

 • Diagnostische aspecten belangrijk voor het begrijpen van de diagnose dyscalculie;
 • De verschillende verschijningvormen van dyscalculie;
 • De verschillen en de samenhang van dyscalculie en andere stoornissen (o.m. dyslexie, DCD, ADHD, ASS, NLD);
 • Aandacht voor belangrijke basiskennis en vaardigheden;
 • Vergelijken van verschillende strategieën in functie van de sterktes en zwaktes van de leerling;
 • Handelingsgericht foutenanalyse van toetsen;
 • Aangepaste en gedifferentieerde werkvormen en instructies, ‘redelijke aanpassingen’ binnen de klaspraktijk;
 • Aangepast en gedifferentieerd evalueren.

Doelstellingen

 De deelnemers kunnen:

 • signalen van dyscalculie herkennen;
 • rekenproblemen die samenhangen met andere problematieken herkennen;
 • doelstellingen op korte, middellange en lange termijn formuleren;
 • fouten handelingsgericht analyseren;
 • realistische en gemotiveerde ‘redelijke aanpassingen’ voorstellen die een leerling met leerproblemen helpen om hindernissen te nemen;
 • de sterktes van leerlingen gebruiken;
 • variëren en differentiëren in didactiek en evaluatie in functie van de leerlingen;
 • overleggen met collega's, ouders, CLB-medewerkers en doelgericht doorverwijzen.

Doelgroep

Leerkrachten basisonderwijs, zorgcoördinatoren, GON begeleiders, logopedisten, orthopedagogen...

Begeleiding

Els Smekens, onderwijzeres en Master SEN autisme.  Els heeft ervaring in de basisschool en het secundair onderwijs.  Bij Eureka Leuven begeleidde ze kinderen met ernstige leerstoornissen.  Momenteel werkt ze als ondersteuner in het secundair onderwijs.

 

Praktisch

Deze cursus loopt over 2 dagen.

Cursuscode: 18/LAG/002A

Beperkt aantal deelnemers.
Syllabus, drank en lunch (soep en broodjesmaaltijd) inbegrepen.


Jouw bijdrage: 206 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Graag meebrengen:

 • doosje met geldstukken: 1 x 2 euro, 1 x 1 euro, 2 x 50 cent, 5 x 20 cent, 10 x 10 cent, 5 x 5 cent, 5 x 2 cent, 5 x 1 cent;
 • speelkaarten;
 • lintmeter (liefst met kleuren per tiental, geen rolmeter);
 • indien mogelijk werkboek onderbouw / bovenbouw - toets van zorgkind
Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 26 april 2019 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)
vrijdag 10 mei 2019 09:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen