Zoek een nascholing
Je bent hier:   De nieuwe eindtermen en leerplannen geschiedenis (herhaling)

De nieuwe eindtermen en leerplannen geschiedenis (herhaling)

In september 2019 start de hervorming van het secundair onderwijs in de eerste graad.
Ook voor de sleutelcompetentie historische vorming werden er nieuwe eindtermen geformuleerd. Daarin staat historisch denken centraal.
Welke mogelijkheden bieden die nieuwe eindtermen voor het moderne geschiedenisonderwijs? Hoe verhouden de eindtermen historische vorming zich tot die van burgerschapseducatie en cultureel bewustzijn en expressie?
Dat zijn heel wat vragen die in een interactieve workshop aan bod komen, met zowel een theoretische contextualisering als concrete praktische toepassingen.

Programma

  1. Theoretische kadering van de eindtermen;
  2. De eindtermen historische vorming gebaseerd op historisch denken;
  3. Integratie van burgerschapseducatie en cultureel bewustzijn in geschiedenisonderwijs;
  4. De band met wereldoriëntatie in het lager onderwijs;
  5. De vertaling van de eindtermen naar leerplandoelen;
  6. Concrete praktijktoepassingen voor het vak geschiedenis.

Doelstellingen

  • De deelnemers kunnen de achterliggende concepten bij de eindtermen historische vorming herkennen, uitleggen en toepassen.
  • De deelnemers kunnen vanuit de eindtermen historische vorming verbanden herkennen en zelf leggen met andere eindtermen zoals die van burgerschapseducatie en cultureel bewustzijn.
  • De deelnemers kunnen praktijkvoorbeelden ontwerpen die de betekenis van de nieuwe eindtermen via de leerplandoelen voor leerlingen duidelijk maakt.

Doelgroep

Leerkrachten geschiedenis van alle graden en andere geïnteresseerden.

Begeleiding

Prof. Dr. Paul Janssenswillen, vakdidacticus geschiedenis en Koen Cools, praktijkassistent, beiden verbonden aan de Universiteit Antwerpen en de Thomas More Hogeschool.

Praktisch

Cursuscode: 18/GES/019B


Jouw bijdrage: 60 EUR.
Inlichtingen bij: Reinhilde Mampuys, 03 265 46 82, reinhilde.mampuys@uantwerpen.be

Mee te brengen door cursist

Een (deel van) je cursus en/of handboek dat je gebruikt in de klas.

Datum Beginuur Einduur Locatie
vrijdag 29 maart 2019 13:30u 16:30u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 201 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen