Zoek een nascholing
Je bent hier:   Basisopleiding voor de beginnende vertrouwenspersoon

Basisopleiding voor de beginnende vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon speelt een belangrijke rol in de preventie en behandeling van psychosociale risico’s op het werk.

Vertrouwenspersonen zijn vooral van belang voor de ‘eerstelijnsinterventie’. Het KB van 10 april 2014 bespreekt uitgebreid de behandeling van psychosociale risico’s op het werk.

Deze opleiding beantwoordt aan de bepalingen van het Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende ‘de preventie van psychosociale risico’s op het werk’.

Deze nieuwe regelgeving vereist dat de werkgever ervoor zorgt dat de vertrouwenspersoon zijn opdrachten te allen tijde volledig en doeltreffend vervult (art. 59) en dat hij de nodige maatregelen treft opdat de vertrouwenspersoon beschikt over de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor de uitoefening van zijn opdrachten (art. 60).

Hoewel de aanduiding van de vertrouwenspersoon niet verplicht is, wordt dit echter wel sterk aanbevolen, ook in onze scholen. Aangeduide vertrouwenspersonen worden hierbij dan wel verplicht een ‘aangepaste opleiding’ te volgen.

De wetgeving legt geen uniforme opleiding op aan de vertrouwenspersonen, maar beoogt wel een aantal doelstellingen op het vlak van de vereiste vaardigheden en kennis. 

Programma

Tijdens deze opleiding wordt er aandacht gegeven aan volgende aspecten:

 • Wettelijk kader over rol en statuut van de vertrouwenspersoon (3u)
 • Informele en formele psychosociale interventie
 • De rol van de verschillende partijen

de vertrouwenspersoon,
de preventie-adviseur  psychosociale aspecten,
de interne preventie-adviseur,
de werkgever,
de arbeidsgeneesheer,
de betrokken werknemers,

getuigen,
het CPBW,
politie,
de onderzoeksrechter…

 • Schadevergoeding en ontslagbescherming
 • Te gebruiken administratieve documenten
 • Psychosociale risico’s op het werk (3u)
 • Gesprekstechnieken (6u)
 • Psychosociale interventie (18u):
  beheersen van probleemsituaties,
  een gesprek voeren,
  beheersen van emoties,
  actief luisteren,
  assertiviteit,
  advies verlenen,
  verzoening,
  bemiddeling…
 • De psychosociale interventie vormt een groot praktisch luik binnen de gehele opleiding.

Bij de bespreking van de wettelijk verplicht uit te voeren risicoanalyse, krijgen volgende psychosociale risico’s uitgebreid aandacht:

stress,
burn-out,
geweld,
pesterijen,
ongewenst seksueel gedrag op het werk.

 Aandacht besteden we ook aan:
de arbeidsorganisatie,
de arbeidsinhoud,
de arbeidsvoorwaarden,
de arbeidsomstandigheden,
de interpersoonlijke relaties op het werk (de arbeidsverhoudingen).

Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, maar ook een degelijke opvang staan op het programma.

Luistervaardigheid en conflicthanteringstechnieken komen uitvoerig aan de orde.

Hoe vangen we een mogelijk slachtoffer op?
Omgaan met emoties, conflicten, 
Wat zijn de valkuilen hierbij?

De sessies worden uitvoerig gekleurd en geanimeerd met vele praktische casussen. Aan de hand van praktijkoefeningen worden bekwaamheden verworven  om de technieken voor psychosociale interventie toe te passen. Hieraan besteden we drie volle dagen.

Ook de ‘bemiddeling’ en de ‘verzoening’ tussen verschillende partijen krijgt ruime aandacht in dit opleidingspakket. Met filmopnames en -weergave, gekoppeld aan een erg verrijkende zaalbespreking, worden de casussen net ‘levensecht’.

Een aanrader voor de startende vertrouwenspersoon!

Deze opleiding richt zich vooral naar onderwijs en staat op de lijst van erkende organisaties.

Na deze opleiding is er nood aan opvolging in de vorm van:

Supervisie

De supervisie bestaat erin een uitwisseling te krijgen van ervaringen tussen vertrouwenspersonen over praktische casussen, onder begeleiding van de lesgever.

De supervisie (de vroegere terugkomdag) zal in het voorjaar ingevuld worden met een grote Vip-dag, Vertrouwen In Personen.

Hierop worden de vertrouwenspersonen die de basisopleiding reeds gevolgd hebben, uitgenodigd. Er worden een vijftigtal lessen- en werkwinkels aangeboden. Er is ook ruimte voor ‘ervaringsuitwisseling’ en ‘casusbespreking’. Het supervisiemoment is een wettelijk, jaarlijkse samenkomst van vertrouwenspersonen.

Doelgroep

Beginnende vertrouwenspersonen of personen die daarvoor interesse hebben.

Begeleiding

 Paul Van Assche, Stefaan Dejonghe, Krista Dekoning. 

Praktisch

Deze cursus loopt over 5 dagen.

Cursuscode: 18/VEI/004B

Syllabus, drank en lunch (soep en broodjesmaaltijd) inbegrepen.


Jouw bijdrage: 399 EUR.
Inlichtingen bij: Saskia Stuyven, 03 265 46 86, saskia.stuyven@uantwerpen.be

Datum Beginuur Einduur Locatie
dinsdag 2 april 2019 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)
donderdag 2 mei 2019 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 202 (tweede verdieping)
vrijdag 17 mei 2019 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)
maandag 3 juni 2019 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)
vrijdag 14 juni 2019 09:00u 16:00u Universiteit Antwerpen, Boogkeers 5 (aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen, lokaal 203 (tweede verdieping)


Inschrijven voor deze nascholing is niet meer mogelijk. Klik hier voor het huidige nascholingsaanbod.

Contacteer ons

*
*

Contactgevens

E-mail: cno@uantwerpen.be

Tel.: 03 265 29 60

IBAN: BE34 7350 0812 9190

BTW: BE 0257.216.482

Campus Drie Eiken

Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk

! NIEUW ADRES !
Stadscampus - De Boogkeers

Boogkeers 5
2000 Antwerpen